Hvis fejlkoden -5000, -69, 13010 eller 13014 vises ved synkronisering af musik i iTunes

Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis du ikke kan synkronisere musik fra iTunes med computeren til din iPhone, iPad eller iPod touch.

Når du bruger iTunes til at synkronisere musik til din iPhone, iPad eller iPod touch, får du muligvis vist en advarsel. I beskeden står der muligvis, at enheden "kan ikke synkroniseres", eller at iTunes ikke kan kopiere en bestemt sang til din enhed. Beskeden indeholder muligvis en af disse fejlkoder:

  • Fejl -5000
  • Fejl -69
  • Fejl 13010
  • Fejl 13014

Prøv at følge nedenstående trin for at løse problemet.

Når du opdaterer softwaren

Sørg for, at du har den nyeste version af iTunes og den nyeste software installeret på din iOS-enhed, og prøv derefter at synkronisere igen.


Konsolider mediearkiver i dit iTunes-bibliotek

Mediearkiverne i dit iTunes-bibliotek kan være gemt flere forskellige steder. Konsolider arkiverne for at sikre, at indholdet arkiveres ét sted, og prøv derefter at synkronisere igen.

Hvis du konsoliderer dine arkiver, kan du afhjælpe problemer med tilladelser og forenkle synkroniseringsprocessen.


Undersøg, om der er problemer med sikkerhedssoftware fra andre producenter

Software fra andre producenter, herunder sikkerhedssoftware, kan forstyrre synkroniseringen mellem din computer og din enhed. Skift sikkerhedssoftwarens indstillinger, og prøv at synkronisere igen.


Hvis fejlen stadig vises

I nogle situationer kan fejlen også skyldes problemer med bestemte sange, som du prøver at synkronisere. Sådan identificeres sangene:

  • Se, om fejlen også viser, hvilke sange der er årsag til problemet.
  • Synkroniser kun nogle få sange ad gangen, og tilføj flere, indtil problemet opstår igen.

Hvis der er problemer med sange, som du har købt i iTunes Store, kan du slette dem og derefter downloade dem igen. Du kan også downloade dem direkte på din iPhone, iPad eller iPod touch.

Måske har du et problem med sange, som du har kopieret fra en cd, eller som du ikke har købt i iTunes Store. I dette tilfælde skal du slette sangene og derefter importere dem igen fra den oprindelige kilde.


Få mere hjælp

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: