Màn hình Camera ở chế độ Ảnh, với các chế độ khác ở bên trái và phải bên dưới kính ngắm. Các nút cho Flash, chế độ Ban đêm, Điều khiển camera, ProRaw và Live Photo xuất hiện ở đầu màn hình. Bên dưới các chế độ camera, từ trái sang phải, là nút Trình xem ảnh và video, nút Chụp ảnh và nút Chọn camera mặt sau.

Chụp bức ảnh đẹp nhất

Sử dụng iPhone của bạn để chụp những bức ảnh và quay các video tuyệt vời phản ánh phong cách và khả năng sáng tạo của bạn. Từ một bức ảnh đơn giản tới một video chế độ Điện ảnh – bạn có thể thực hiện tất cả bằng camera của iPhone.

Chụp những bức ảnh và quay các video tuyệt vời

Một cuộc gọi FaceTime nhóm với bốn người tham gia, mỗi người tham gia xuất hiện trong một ô riêng biệt.

Giữ liên lạc

Sử dụng iPhone để chia sẻ trải nghiệm và kết nối theo nhiều cách mới.

Duy trì kết nối

Màn hình thiết lập chế độ tập trung với các tùy chọn chế độ tập trung sau đây, từ trên xuống dưới: Tùy chỉnh, Lái xe, Thể dục, Chơi trò chơi, Chú tâm và Đọc sách.

Tìm sự tập trung của bạn

Sử dụng các tính năng của iPhone như Tập trung và Thời gian sử dụng để giúp bạn giảm sao lãng, quản lý thời gian và duy trì sự tập trung của bạn.

Duy trì sự tập trung

Màn hình Tóm tắt trong ứng dụng Sức khỏe đang hiển thị một biểu đồ chi tiết cho số bước đã đi trong sáu tháng qua. Ở đầu màn hình là các nút để xem tiến trình theo ngày, tuần, tháng hoặc năm. Nút Tóm tắt ở phía dưới bên trái và nút Duyệt ở phía dưới bên phải. Nút Tóm tắt được chọn.

Sống khỏe mạnh

Ứng dụng Sức khỏe trên iPhone cung cấp một vị trí trung tâm để xem và quản lý thông tin sức khỏe của bạn.

Theo dõi sức khỏe và thể chất của bạn

Để khám phá Hướng dẫn sử dụng iPhone, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang hoặc nhập một từ hoặc cụm từ trong trường tìm kiếm. Bạn cũng có thể tải về bản hướng dẫn từ Apple Books (khi có sẵn).

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.