Màn hình khóa với một thanh ở cuối để biểu thị rằng bạn có thể vuốt lên từ cạnh dưới.

Chào mừng bạn đến với tương lai

Tìm hiểu về iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Tìm hiểu các cử chỉ trực giác, sử dụng khuôn mặt của bạn làm mật khẩu và khám phá những việc có thể làm với camera Siêu rộng tuyệt vời.

Làm quen với iPhone thế hệ tiếp theo

Màn hình Camera ở chế độ Ảnh, với các chế độ khác ở bên trái và phải bên dưới trình xem. Các nút cho Flash, chế độ Ban đêm và Live Photo ở đầu màn hình. Bên dưới các chế độ camera, từ trái sang phải, là một hình thu nhỏ của hình ảnh để truy cập ảnh và video, nút Chụp và nút Chuyển camera.

Một camera để chụp tất cả ảnh

Sử dụng iPhone để chụp những bức ảnh tuyệt đẹp trong bất kỳ tình huống nào. Từ một bức ảnh đơn giản tới một ảnh chân dung chất lượng chuyên nghiệp – bạn có thể chụp tất cả bằng camera của iPhone.

Chụp những bức ảnh tuyệt đẹp với iPhone

Một màn hình trong ứng dụng Ảnh. Tab Ảnh và chế độ xem Tháng được chọn. Hai sự kiện từ tháng 4 năm 2019, Lăng mộ Humayun và Mexico City, được hiển thị.

Thực hiện chuyến đi với iPhone

iPhone giúp việc đi du lịch trở nên nhẹ nhàng – tìm hiểu trước các địa điểm trước khi bạn lên đường, kiểm tra thông tin sân bay, giữ ngăn nắp các thẻ tín dụng và thẻ di chuyển và hồi tưởng những kỷ niệm khi bạn về nhà.

Thay đổi cách bạn đi du lịch

Màn hình Tóm tắt trong ứng dụng Sức khỏe hiển thị các điểm nổi bật cho số bước đã đi vào ngày đó. Điểm nổi bật có nội dung: “Bạn đang đi số lượng bước nhiều hơn mức thông thường vào lúc này”. Một biểu đồ ở bên dưới điểm nổi bật hiển thị 4.028 bước đã đi tính đến hôm nay, Chụp so với 2.640 bước cho cùng thời gian vào hôm qua. Bên dưới biểu đồ là thông tin về số phút chú tâm đã thực hiện. Nút Tóm tắt ở phía dưới bên trái và nút Duyệt ở phía dưới bên phải.

Bắt đầu thói quen lành mạnh

iPhone có thể giúp bạn theo dõi dữ liệu về sức khỏe và mô hình hoạt động của bạn, trở nên chú tâm hơn và bắt đầu thói quen giờ đi ngủ.

Theo dõi mục tiêu về sức khỏe và thể chất

Để duyệt Hướng dẫn sử dụng iPhone, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy truy cập trang web Hỗ trợ iPhone.