โปรแกรมการให้บริการของ Apple

Watch Series 6, 40 มม.

iPhone 12 หรือ iPhone 12 Pro

AirPods Pro

MacBook Pro รุ่น 15 นิ้ว

โน้ตบุ๊ก Mac