โปรดเปิดใช้งาน JavaScript ในเบราว์เซอร์เพื่อส่งข้อมูลนี้
การแก้ไขตัวควบคุมนี้จะทำให้หน้านี้โหลดอีกครั้ง
Apple Watch Series 6

โปรแกรมการให้บริการซ่อม Apple Watch Series 6 สำหรับปัญหาหน้าจอว่างเปล่า

Apple พบว่ามีอุปกรณ์ Apple Watch Series 6 ขนาด 40 มม. ในเปอร์เซ็นต์ต่ำมากที่หน้าจออาจว่างเปล่าอย่างถาวร อุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นระหว่างเดือนเมษายน 2021 ถึงกันยายน 2021

หาก Apple Watch Series 6 ของคุณแสดงปัญหานี้ โปรดใช้เครื่องมือตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่องด้านล่างเพื่อดูว่าอุปกรณ์ของคุณเข้าเกณฑ์การร่วมโปรแกรมนี้หรือไม่ หากเข้าเกณฑ์ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple จะให้บริการซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Valid Input Invalid Input

หมายเลขประจำเครื่องที่คุณป้อนอาจเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้ โปรดเลือกตัวเลือกบริการหนึ่งข้อจากด้านล่าง

หมายเลขประจำเครื่องที่คุณป้อนไม่เข้าเกณฑ์ของโปรแกรมนี้ เนื่องจากข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
- ไม่อยู่ในช่วงหมายเลขประจำเครื่องที่ได้รับผลกระทบ

- บันทึกของเราระบุว่าอุปกรณ์ของคุณได้รับบริการที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมนี้แล้ว
- บันทึกของเราระบุว่าอุปกรณ์ของคุณไม่เข้าเกณฑ์สำหรับบริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายภายใต้โปรแกรมนี้อีกต่อไป หากคุณมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเรา

ขออภัย เกิดปัญหาขณะประมวลผลคำขอของคุณ โปรดลองอีกครั้งในอีกสักครู่

โปรดป้อนหมายเลขประจำเครื่องของคุณ

หมายเลขนี้ไม่ใช่หมายเลขประจำเครื่องที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ Apple โปรดป้อนหมายเลขอีกครั้ง หากคุณยังมีปัญหา ให้ติดต่อเรา

ขออภัย เกิดปัญหาขณะประมวลผลคำขอของคุณ โปรดลองอีกครั้งในอีกสักครู่

การค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของคุณทำได้ง่ายๆ ดูวิธี

หมายเหตุ: ไม่มี Apple Watch รุ่นอื่นที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้

กระบวนการให้บริการ

เลือกหนึ่งตัวเลือกด้านล่างเพื่อรับบริการสำหรับ Apple Watch Series 6 ของคุณ Apple Watch ของคุณจะได้รับการตรวจสอบเครื่องก่อนรับบริการใดๆ เพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์เข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้

หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ดูวิธีเตรียม Apple Watch ของคุณให้พร้อมรับบริการ

หมายเหตุ: หาก Apple Watch มีความเสียหายใดๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ปัญหาดังกล่าวจะต้องได้รับการซ่อมก่อน ในบางกรณี อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

Apple อาจมีขอบเขตหรือข้อจำกัดในการซ่อมให้เฉพาะประเทศหรือภูมิภาคต้นทางที่ซื้อสินค้านั้น

โปรแกรม Apple ที่ให้บริการทั่วโลกนี้ไม่ได้ขยายความคุ้มครองการรับประกันแบบมาตรฐานสำหรับ Apple Watch ของคุณ

โปรแกรมนี้ครอบคลุม Apple Watch Series 6 ที่เข้าเกณฑ์เป็นเวลา 2 ปี หลังจากการจำหน่ายปลีกครั้งแรก

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2022