วิธีค้นหาหมายเลขประจำเครื่องหรือ IMEI สำหรับ Apple Watch ของคุณ

ดูวิธีค้นหาหมายเลขประจำเครื่องสำหรับ Apple Watch ของคุณ หรือ ใน Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) ให้ดูวิธีค้นหา IMEI ของคุณ

เกี่ยวกับหน้าจอ iPhone และ Apple Watch

วิธีค้นหาหมายเลขประจำเครื่องหรือ IMEI

  1. ใน Apple Watch ให้เปิดแอพการตั้งค่า
  2. แตะทั่วไป > เกี่ยวกับ จากนั้นเลื่อนลง
  3. มองหาหมายเลขประจำเครื่องหรือ IMEI

หากคุณไม่มี Apple Watch ของคุณ คุณสามารถใช้ iPhone แทนได้

  1. ใน iPhone ให้เปิดแอพ Apple Watch
  2. แตะที่แถบ Apple Watch ของฉัน แล้วแตะทั่วไป > เกี่ยวกับ
  3. มองหาหมายเลขประจำเครื่องหรือ IMEI

IMEI มีอยู่ใน Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) เท่านั้น

 

ตรวจสอบตัวเรือนของ Apple Watch ของคุณ

คุณยังสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องในตัวเรือนของนาฬิกาของคุณได้อีกด้วย ดูวิธีการระบุ Apple Watch ของคุณ 

ด้านหลังของ Apple Watch

ตรวจสอบด้านหลังของ Apple Watch (รุ่นที่ 1) ของคุณเพื่อดูหมายเลขประจำเครื่องที่สลักไว้ 

ช่องเสียบสาย

ใน Apple Watch Series 1 ขึ้นไป รวมทั้ง Apple Watch Hermès และ Apple Watch Nike+ ให้ถอดสายนาฬิกาของคุณ แล้วตรวจสอบช่องใส่สาย 

วันที่เผยแพร่: