เตรียม Apple Watch ของคุณให้พร้อมสำหรับการรับบริการ

วิธีการปกป้องข้อมูลและประหยัดเวลาก่อนที่คุณจะส่ง Apple Watch ของคุณทางไปรษณีย์เพื่อเข้ารับการซ่อมหรือนำอุปกรณ์มาส่งที่ร้านเพื่อรับบริการ มีดังนี้

ก่อนที่คุณจะส่ง Apple Watch ให้กับเรา

หากอุปกรณ์ของคุณเปิดไม่ได้หรือไม่ตอบสนอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

เลิกจับคู่ Apple Watch ของคุณ

เมื่อยกเลิกการจับคู่ iPhone ของคุณจะพยายามสร้างข้อมูลสำรองสำหรับ Apple Watch ของคุณ เมื่อคุณได้รับอุปกรณ์ของคุณกลับคืนหลังจากการรับบริการแล้ว คุณสามารถใช้ข้อมูลสำรองในการกู้คืน Apple Watch ของคุณได้

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ของคุณ

 1. วาง Apple Watch และ iPhone ไว้ใกล้กัน 
 2. เปิดแอพ Watch บน iPhone ของคุณแล้วแตะแท็บ Apple Watch ของฉัน
 3. แตะ Apple Watch ทั้งหมดที่ด้านบนสุดของหน้าจอ 
 4. แตะปุ่มข้อมูล  ถัดจากนาฬิกาที่ต้องการเลิกจับคู่ 
 5. แตะเลิกจับคู่กับ Apple Watch สำหรับรุ่นเซลลูลาร์ ให้แตะเอาแผนบริการ [ผู้ให้บริการเครือข่าย] ออก 
 6. ป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ หากคุณลืมรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ 
 7. แตะอีกครั้งเพื่อยืนยัน 

หาก iPhone ของคุณอยู่ที่อื่น แต่ Apple Watch ยังทำงานอยู่ คุณสามารถลบคอนเทนต์และการตั้งค่าทั้งหมดบน Apple Watch ของคุณได้ ใน Apple Watch ให้แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > ลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด สำหรับรุ่นเซลลูลาร์ ให้แตะลบทั้งหมดเพื่อเอาแผนของคุณออก 

ถอดสาย Apple Watch ของคุณ

สาย Apple Watch และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่คุณส่งจะไม่ถูกส่งคืนไปด้วย ดังนั้นโปรดถอดออกก่อนที่จะส่ง Apple Watch ของคุณเข้ารับบริการ

ดูวิธีถอดสายของคุณ หากคุณมีสายแบบ Link Bracelet โปรดอย่าลืมแยกข้อสายก่อนที่คุณจะถอดสาย

ส่ง Apple Watch ของคุณเข้ารับบริการ

หากคุณนัดหมายคำขอการซ่อมไว้ คุณควรได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการส่ง Apple Watch ของคุณทางไปรษณีย์แล้ว หากคุณได้รับ Apple Watch ที่เปลี่ยนแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ 

หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าคำขอซ่อม ให้เลือกจากตัวเลือกบริการที่มีอยู่ในพื้นที่ของคุณ: จองเวลานัดหมายที่ Apple Store ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือทำเรื่องการส่งซ่อม นัดหมายเข้ารับบริการสำหรับ Apple Watch ของคุณ

ก่อนที่คุณจะนำ Apple Watch ของคุณมาส่งที่ร้าน

คุณอาจต้องดำเนินการนัดหมายก่อนที่คุณจะไปที่สถานที่ให้บริการ เช่น Apple Store, ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือผู้ให้บริการเครือข่าย คุณอาจต้องลงชื่อเข้าด้วย Apple ID เพื่อดำเนินการจอง 

เตรียมพร้อมสำหรับการรับบริการ

ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ หากอุปกรณ์ของคุณเปิดไม่ได้หรือไม่ตอบสนอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

 1. อัพเดท Apple Watch ของคุณให้เป็น watchOS เวอร์ชั่นล่าสุด
 2. อัพเดท iPhone ของคุณให้เป็น iOS เวอร์ชั่นล่าสุด
 3. สำรองข้อมูล iPhone ของคุณ ข้อมูลสำรองของ iPhone ของคุณจะยังรวมถึงข้อมูลสำรองของ Apple Watch ด้วยเช่นกัน 
 4. ชาร์จทั้ง iPhone และ Apple Watch 

เมื่อคุณจะนำอุปกรณ์เข้ารับบริการ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้นำสิ่งต่อไปนี้ไปกับคุณด้วย

 • Apple Watch ของคุณ
 • iPhone ที่คุณใช้กับนาฬิกาของคุณ
 • สายไฟและอะแดปเตอร์แปลงไฟ   
 • Apple ID และรหัสผ่านของคุณ (ในการซ่อมบางประเภท คุณจะต้องใช้รหัสผ่าน Apple ID เพื่อลบอุปกรณ์และปิดค้นหา iPhone ของฉัน)
 • ใบเสร็จรับเงิน (หากเป็นไปได้ เพื่อเผื่อไว้ในกรณีที่การขอรับบริการนั้นต้องใช้หลักฐานการซื้อ)
 • เอกสารยืนยันตัวตนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารประจำตัวที่ออกให้โดยรัฐบาลอื่นๆ

นำ Apple Watch มาส่งที่ร้าน

เมื่อคุณไปถึงร้าน ช่างเทคนิคจะตรวจสอบอุปกรณ์ของคุณ หากจำเป็นต้องซ่อมฮาร์ดแวร์ Apple Watch อุปกรณ์จะถูกจัดส่งไปยังศูนย์ซ่อม Apple ก่อนที่จะส่ง คุณจะต้องยกเลิกการจับคู่กับ iPhone ของคุณ เมื่อยกเลิกการจับคู่ iPhone ของคุณจะพยายามสร้างข้อมูลสำรองสำหรับ Apple Watch ของคุณ และคุณสามารถใช้ข้อมูลสำรองนี้เพื่อกู้คืนข้อมูล Apple Watch หลังจากที่ได้รับกลับคืนมาแล้วได้

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: