การแก้ไขตัวควบคุมนี้จะทำให้หน้านี้โหลดอีกครั้ง

โปรแกรมการให้บริการสำหรับ iPhone 12 และ iPhone 12 Pro สำหรับปัญหาเครื่องในกรณีที่ไม่มีเสียง

Apple พบว่ามีอุปกรณ์ iPhone 12 และ iPhone 12 Pro ในเปอร์เซ็นต์สัดส่วนที่น้อยมากที่อาจประสบปัญหาด้านเสียงเนื่องจากมีส่วนประกอบขัดข้องในโมดูลตัวรับสัญญาณ โดยอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบเป็นเครื่องที่ผลิตขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2020 ถึงเมษายน 2021

หาก iPhone 12 หรือ iPhone 12 Pro ของคุณไม่ส่งเสียงออกจากตัวรับสัญญาณเมื่อโทรออกหรือรับสาย เครื่องอาจเข้าเกณฑ์การรับบริการ

Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple จะให้บริการอุปกรณ์ที่เข้าเกณฑ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

iPhone 12 mini และ iPhone 12 Pro Max ไม่ได้เข้าร่วมในโปรแกรมนี้

กระบวนการให้บริการ

เลือกหนึ่งตัวเลือกด้านล่างเพื่อนำ iPhone 12 หรือ iPhone 12 Pro เข้ารับบริการ iPhone ของคุณจะได้รับการตรวจสอบเครื่องก่อนรับการซ่อมใดๆ เพื่อยืนยันว่าเครื่องเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้

หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ก่อนเข้ารับบริการ โปรดสำรองข้อมูล iPhone ของคุณไปยัง iCloud หรือคอมพิวเตอร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียม iPhone ให้พร้อมสำหรับการรับบริการ

หาก iPhone 12 หรือ iPhone 12 Pro ของคุณมีความเสียหายใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการซ่อมให้เสร็จสมบูรณ์สิ้นได้ เช่น หน้าจอแตกร้าว ปัญหานั้นจะต้องได้รับการแก้ไขก่อนรับบริการ ในบางกรณี อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมเพิ่มเติมด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

Apple อาจมีขอบเขตหรือข้อจำกัดในการซ่อมให้เฉพาะประเทศหรือภูมิภาคต้นทางที่ซื้อสินค้านั้น

โปรแกรมของ Apple ที่ให้บริการทั่วโลกนี้จะไม่ขยายระยะเวลาความคุ้มครองของการรับประกันมาตรฐานสำหรับของ iPhone 12 หรือ iPhone 12 Pro

โปรแกรมนี้คุ้มครองอุปกรณ์ iPhone 12 หรือ iPhone 12 Pro ที่ได้รับผลกระทบเป็นเวลา 3 ปีนับจากการจำหน่ายปลีกครั้งแรก

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2022