macOS High Sierra

ตั้งค่าผู้ใช้ ผู้ใช้ทั่วไปและกลุ่ม

หากมีผู้ใช้ Mac ของคุณหลายคน คุณควรตั้งค่าบัญชีสำหรับแต่ละคนเพื่อให้แต่ละคนสามารถปรับแต่งการตั้งค่าและตัวเลือกโดยไม่ส่งผลต่อคนอื่นคุณสามารถให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ทั่วไปโดยไม่เข้าถึงไฟล์หรือการตั้งค่าของผู้ใช้ท่านอื่นๆ ได้เป็นครั้งคราวคุณยังสามารถสร้างกลุ่มต่างๆ ได้เช่นกันคุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบของ Mac ของคุณเพื่อดำเนินงานต่างๆ เหล่านี้

การเพิ่มผู้ใช้

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก ผู้ใช้และกลุ่ม

  เปิดการตั้งค่าผู้ใช้และกลุ่มให้ฉัน

 2. คลิกไอคอนแม่กุญแจ เพื่อปลดล็อคไอคอน จากนั้นป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ

 3. คลิกปุ่มเพิ่ม ที่อยู่ใต้รายการผู้ใช้

 4. คลิกเมนูป๊อปอัพบัญชีใหม่ จากนั้นเลือกประเภทผู้ใช้

  • ผู้ดูแลระบบ: ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มและจัดการผู้ใช้อื่นๆ ติดตั้งแอพ และเปลี่ยนการตั้งค่าผู้ใช้ใหม่ที่คุณสร้างขึ้นเมื่อคุณติดตั้ง Mac ของคุณครั้งแรกคือผู้ดูแลระบบMac สามารถมีผู้ดูแลระบบมากกว่าหนึ่งคนได้คุณสามารถสร้างใหม่หรือเปลี่ยนผู้ใช้มาตรฐานเป็นผู้ดูแลระบบได้ด้วยเช่นกันห้ามตั้งค่าเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติสำหรับผู้ดูแลระบบถ้าคุณทำเช่นนั้น บุคคลอื่นอาจรีสตาร์ท Mac ของคุณเพื่อเข้าถึงด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบในการดูแลให้เครื่อง Mac ของคุณปลอดภัย อย่าแชร์ชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ

  • มาตรฐาน: ผู้ใช้มาตรฐานจะถูกตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบผู้ใช้มาตรฐานสามารถติดตั้งแอพและเปลี่ยนการตั้งค่าของเขาด้วยตนเอง แต่ไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้หรือเปลี่ยนการตั้งค่าของผู้ใช้อื่นได้

  • จัดการด้วยการควบคุมโดยผู้ปกครอง: ผู้ใช้ที่ถูกจัดการโดยการควบคุมโดยผู้ปกครองจะสามารถเข้าถึงแอพและเนื้อหาที่ระบุโดยผู้ดูแลระบบที่จัดการผู้ใช้เท่านั้นผู้ดูแลระบบสามารถจำกัดรายชื่อและการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้ รวมถึงระยะเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์

  • แชร์อย่างเดียว: ผู้ใช้แบบแชร์อย่างเดียวจะสามารถเข้าถึงไฟล์ที่แชร์จากระยะไกล แต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบหรือแก้ไขการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ได้ในการให้สิทธิ์กับผู้ใช้ให้เข้าถึงไฟล์หรือหน้าจอที่แชร์ของคุณได้ คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าในบานหน้าต่างการแชร์ไฟล์ การแชร์หน้าจอ หรือการจัดการระยะไกลของการตั้งค่าการแชร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ใช้การแชร์ไฟล์เพื่อแชร์ไฟล์ และ ภาพรวมของการแชร์หน้าจอ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกสำหรับประเภทของผู้ใช้แต่ละประเภท ให้คลิกปุ่มวิธีใช้ที่มุมซ้ายล่างของหน้าต่างโต้ตอบ

 5. ป้อนชื่อเต็มสำหรับผู้ใช้ใหม่ชื่อบัญชีจะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในการใช้ชื่อบัญชีอื่น ให้ป้อนชื่อตอนนี้ แต่คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

 6. ป้อนรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้นั้น จากนั้นป้อนอีกครั้งเพื่อยืนยันป้อนคำใบ้รหัสผ่านที่ช่วยให้ผู้ใช้จำรหัสผ่านของตัวเองได้

 7. คลิก สร้างผู้ใช้

 8. คุณยังสามารถปฏิบัติตามวิธีใดๆ ต่อไปนี้ได้เช่นกัน โดยขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ใช้ที่คุณสร้าง:

  • สำหรับผู้ดูแลระบบ ให้เลือก “อนุญาตให้ผู้ใช้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์เครื่องนี้”

  • สำหรับเด็ก หรือผู้ใช้ที่ได้รับการจัดการรายอื่น ให้เลือก “เปิดใช้งานการควบคุมโดยผู้ปกครอง”คลิก เปิดการควบคุมโดยผู้ปกครอง จากนั้นตั้งค่าการจำกัดสำหรับผู้ใช้นั้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง

  • ใช้การตั้งค่าการแชร์เพื่อระบุว่าผู้ใช้สามารถแชร์ไฟล์ของคุณและแชร์หน้าจอของคุณได้หรือไม่

หาก Mac ของคุณมี Touch ID ผู้ใช้คนใหม่จะสามารถเพิ่มลายนิ้วมือได้หลังจากเข้าสู่ระบบ Mac แล้วจากนั้นผู้ใช้สามารถใช้ Touch ID เพื่อปลดล็อครายการที่ได้รับการปกป้องด้วยรหัสผ่าน และรายการที่ซื้อจาก iTunes Store, App Store และ iBooks Store โดยใช้ Apple ID ของตนได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ใช้ Touch ID ใน Mac ของคุณ

การสร้างกลุ่ม

กลุ่มจะช่วยอนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนมีสิทธิ์เข้าถึงแบบเดียวกันตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงโฟลเดอร์หรือไฟล์ให้กับกลุ่ม และสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มจึงจะเข้าถึงได้คุณยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะกลุ่มสำหรับแต่ละโฟลเดอร์ที่แชร์ของคุณได้เช่นกัน

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก ผู้ใช้และกลุ่ม

  เปิดการตั้งค่าผู้ใช้และกลุ่มให้ฉัน

 2. คลิกไอคอนแม่กุญแจ เพื่อปลดล็อคไอคอน จากนั้นป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ

 3. คลิกปุ่มเพิ่ม ที่อยู่ใต้รายการผู้ใช้

 4. คลิกที่เมนูป๊อปอัพบัญชีใหม่ จากนั้นเลือก กลุ่ม

 5. ตั้งชื่อกลุ่ม จากนั้นคลิก สร้างกลุ่ม

 6. เลือกแต่ละผู้ใช้และกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มไปยังกลุ่มใหม่

ใช้การตั้งค่าการแชร์เพื่อระบุว่าสมาชิกกลุ่มสามารถแชร์ไฟล์ของคุณและแชร์หน้าจอของคุณได้หรือไม่

แปลงผู้ใช้มาตรฐานหรือผู้ใช้ที่มีการจัดการไปเป็นผู้ดูแลระบบ

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก ผู้ใช้และกลุ่ม

  เปิดการตั้งค่าผู้ใช้และกลุ่มให้ฉัน

 2. คลิกไอคอนแม่กุญแจ เพื่อปลดล็อคไอคอน จากนั้นป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ

 3. เลือกผู้ใช้มาตรฐานหรือผู้ใช้ที่จัดการในรายชื่อผู้ใช้ จากนั้นเลือก “อนุญาตผู้ใช้ให้ดูแลคอมพิวเตอร์เครื่องนี้”

การอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้ทั่วไปเป็นครั้งคราว

คุณสามารถให้ผู้อื่นใช้ Mac ของคุณชั่วคราวในฐานะผู้ใช้ทั่วไปโดยไม่เพิ่มผู้ใช้เหล่านั้นเหมือนผู้ใช้คนอื่นๆคุณสามารถใช้การควบคุมโดยผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงเฉพาะรายการที่คุณต้องการแชร์เท่านั้น

 • ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

 • ผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าผู้ใช้หรือคอมพิวเตอร์ได้

 • ผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถเข้าสู่ระบบระยะไกลเมื่อเปิดอยู่ในการตั้งค่าการแชร์ได้

ไฟล์ที่สร้างโดยบุคคลทั่วไปจะจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ชั่วคราว แต่โฟลเดอร์นั้นและข้อมูลอื่นๆ จะถูกลบเมื่อบุคคลทั่วไปออกจากระบบ

การเข้าถึงโดยผู้ใช้ทั่วไปสามารถใช้งานได้กับ ค้นหา Mac ของฉัน ของ iCloud เพื่อช่วยคุณค้นหา Mac ของคุณหากคุณทำหายคุณสามารถหาตำแหน่ง Mac ของคุณหากมีคนพบ แล้วเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ทั่วไป จากนั้นใช้ Safari เพื่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ตดู การใช้ ค้นหา Mac ของฉัน

หมายเหตุ: หากเปิด FileVault ไว้ ผู้ใช้ทั่วไปสามารถใช้ Safari ได้เท่านั้น และจะไม่สามารถเข้าถึงดิสก์เข้ารหัสหรือสร้างไฟล์ได้

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก ผู้ใช้และกลุ่ม

  เปิดการตั้งค่าผู้ใช้และกลุ่มให้ฉัน

 2. คลิกไอคอนแม่กุญแจ เพื่อปลดล็อคไอคอน จากนั้นป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ

 3. เลือกผู้ใช้ทั่วไปในรายการผู้ใช้

 4. เลือก “อนุญาตให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าสู่ระบบในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้”

 5. หากคุณต้องการ ให้เลือก “เปิดใช้งานการควบคุมโดยผู้ปกครอง” จากนั้นคลิก เปิดการควบคุมโดยผู้ปกครองสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง

 6. ในการให้ผู้ใช้ทั่วไปใช้โฟลเดอร์ที่แชร์ของคุณจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่าย ให้เลือก “อนุญาตผู้ใช้ทั่วไปให้เชื่อมต่อกับโฟลเดอร์ที่แชร์”

การปรับแต่งประสบการณ์การเข้าสู่ระบบด้วยตัวเอง

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ คุณสามารถระบุลักษณะของหน้าต่างเข้าสู่ระบบที่ผู้ใช้อื่นทั้งหมดจะเห็นได้

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก ผู้ใช้และกลุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกการเข้าสู่ระบบ

  เปิดบานหน้าต่างตัวเลือกเข้าสู่ระบบของการตั้งค่าผู้ใช้และกลุ่มให้ฉัน

 2. คลิกไอคอนแม่กุญแจ เพื่อปลดล็อคไอคอน จากนั้นป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ

 3. คลิกที่เมนูป๊อปอัพ “เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ” จากนั้นเลือกผู้ใช้ หรือปิด

  หากคุณเลือกผู้ใช้ จากนั้นเมื่อใดก็ตามที่ Mac เริ่มต้นระบบ ผู้ใช้นั้นจะเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ หากคุณเลือก ปิด จากนั้นเมื่อเริ่มต้นระบบ Mac จะเปิดหน้าต่างเข้าสู่ระบบโดยแสดงผู้ใช้ทั้งหมดการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติจะส่งผลในครั้งต่อไปที่คุณเริ่มการทำงาน Mac ใหม่

  หมายเหตุ: การเข้าสู่ระบบอัตโนมัติอนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนเข้าถึง Mac ของคุณได้เพียงแค่เริ่มต้นการทำงานใหม่ถ้าเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac ของคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบโดยอัตโนมัติเมื่อ FileVault เปิดอยู่ การเข้าระบบอัตโนมัติจะไม่สามารถใช้งานได้

 4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการหากคุณมีคำถามใดๆ ให้คลิกปุ่มวิธีใช้ เพื่ออ่านข้อมูลแบบละเอียด

ในการให้สิทธิ์กับผู้ใช้ใหม่ให้เข้าถึงไฟล์หรือหน้าจอที่แชร์ของคุณได้ คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าในบานหน้าต่างการแชร์ไฟล์ การแชร์หน้าจอ หรือการจัดการระยะไกล ของการตั้งค่าการแชร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ใช้การแชร์ไฟล์เพื่อแชร์ไฟล์ และ ภาพรวมของการแชร์หน้าจอ

เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก การแชร์

เปิดการตั้งค่า การแชร์ ให้ฉัน