macOS High Sierra

การหยุดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับสมาชิกครอบครัว

ตามค่าเริ่มต้น สมาชิกทั้งหมดของครอบครัวคุณสามารถหาตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์คุณที่ตั้งค่าไว้สำหรับ ค้นหา Mac ของฉัน ค้นหา iPhone ของฉัน ค้นหา iPad ของฉัน หรือ ค้นหา iPod touch ของฉันในการดูอุปกรณ์ของกันและกัน สมาชิกครอบครัวสามารถใช้ ค้นหา iPhone ของฉันบน iCloud.com จากคอมพิวเตอร์ Mac หรือ Windows และสามารถใช้แอพค้นหา iPhone ของฉัน ในอุปกรณ์ iOS ของตนได้สมาชิกในครอบครัวยังสามารถใช้แอพค้นหาเพื่อนของฉันหรือแอพข้อความในอุปกรณ์ iOS ของตน (iOS 8 ขึ้นไป) เพื่อช่วยในการนัดพบกันในสถานที่ที่ระบุไว้โดยเฉพาะ เห็นเมื่อมีสมาชิกในครอบครัวอีกคนหนึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง หรือตรวจสอบให้แน่ใจได้ว่าเด็กอยู่ในตำแหน่งที่คาดไว้ได้อีกด้วย

หากคุณต้องการความเป็นส่วนตัว คุณสามารถหยุดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์คุณกับสมาชิกครอบครัวแต่ละคนได้

  1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud

    เปิด การตั้งค่า iCloud สำหรับฉัน

  2. คลิก จัดการครอบครัว เลือกสมาชิกครอบครัวทางด้านซ้าย แล้วยกเลิกการเลือก “อนุญาต [ชื่อ] ให้ดูตำแหน่งที่ตั้งของคุณ” ทางด้านขวา