macOS High Sierra

ควบคุมแอพที่สามารถเข้าถึงปฏิทินและรายการเตือนความจำของคุณได้

แอพบางตัวและเว็บไซต์บางแห่งสามารถใช้ข้อมูลปฏิทินและการเตือนความจำของคุณเพื่อจัดหาบริการและคุณสมบัติให้กับคุณได้ตัวอย่างเช่น แอพฯ อาจใช้ปฏิทินของคุณเพื่อช่วยคุณจัดตารางกิจกรรมหรือตั้งค่าการเตือนความจำ

คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะอนุญาตให้แอพใดใช้ข้อมูลปฏิทินและตัวเตือนความจำของคุณ

  1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิกความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว แล้วคลิกความเป็นส่วนตัว

    เปิดบานหน้าต่างความเป็นส่วนตัวให้ฉัน

  2. คลิกปฏิทิน

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแอพเพื่ออนุญาตให้แอพนั้นเข้าถึงข้อมูลจากปฏิทินและตัวเตือนความจำของคุณได้ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อปิดการเข้าถึงของแอพนั้น

    หากคุณปิดการเข้าถึงของแอพนั้น คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เปิดอีกครั้งในครั้งต่อไปที่แอพนั้นพยายามใช้ข้อมูลของคุณ

หากคุณอนุญาตให้แอพหรือเว็บไซต์ของบริษัทอื่นใช้ข้อมูลปฏิทินและเตือนความจำของคุณ คุณจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงและนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอพหรือเว็บไซต์นั้นๆ ไม่ใช่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Appleคุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อทำความเข้าใจว่าข้อมูลตำแหน่งของคุณจะถูกนำไปใช้อย่างไรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple