macOS High Sierra

การตั้งค่าการแจ้ง

ใช้การตั้งค่าระบบการแจ้งเตือนเพื่อระบุเวลาที่คุณไม่ต้องการให้ถูกรบกวนจากการแจ้งเตือน แล้วตั้งค่าตัวเลือกเพื่อควบคุมวิธีแสดงการแจ้งเตือนของแอพและวิธีจัดเรียงแอพในศูนย์การแจ้งเตือน

หากลำโพงภายนอกของคุณยังไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบคำแนะนำที่มากับลำโพงของคุณเลือก ห้ามรบกวน หรือเลือกแอพทางซ้าย แล้วดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าทางขวา

เปิดการตั้งค่าการแจ้งให้ฉัน

ห้ามรบกวน

หยุดการแจ้งเตือนในระหว่างช่วงเวลาที่คุณระบุ เมื่อจอแสดงผลอยู่ในโหมดพัก หรือขณะที่คุณกำลังสะท้อนภาพหน้าจออยู่

เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อรับการแจ้งเตือนการโทรแม้ว่าจะเปิดฟังก์ชั่นห้ามรบกวนอยู่ก็ตาม

หมายเหตุ: คุณสามารถหยุดพักการแจ้งเตือนจนถึงเวลาเที่ยงคืนได้อย่างรวดเร็วโดยคลิกไอคอนศูนย์การแจ้งเตือน ในแถบเมนู จากนั้นปัดลง แล้วเปิด ห้ามรบกวน

ลักษณะการเตือน[แอพ]

เลือกลักษณะของการแจ้งของแอพ:

  • ไม่มี: การแจ้งเตือนจะไม่ปรากฏบนหน้าจอของคุณ

  • ป้ายประกาศ: การแจ้งเตือนจะปรากฏบนหน้าจอของคุณสักพักแล้วหายไป

  • การเตือน: การแจ้งเตือนจะยังคงแสดงอยู่บนหน้าจอจนกว่าคุณจะปิดทิ้ง

แสดงการแจ้งบนหน้าจอล็อค

เมื่อคุณปลุก Mac ของคุณจากโหมดพัก การแจ้งเตือนแอพที่คุณได้รับในขณะที่เครื่องอยู่ในโหมดพักจะปรากฏขึ้นในหน้าต่างเข้าสู่ระบบ

แสดงการแสดงตัวอย่างข้อความ (มีให้ใช้งานเฉพาะบางแอพเท่านั้น เช่น แอพเมลหรือแอพข้อความ)

แสดงการแสดงตัวอย่างของข้อความในการแจ้งเตือนข้อความตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับอีเมล คุณจะเห็นการแสดงตัวอย่างของอีเมลนั้นในการแจ้งเตือนของแอพเมล

หากคุณได้เลือกให้ระบบแสดงการแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อค คุณจะสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงตัวอย่างเมื่อใด

  • เมื่อไม่ได้ล็อค: การแสดงตัวอย่างข้อความจะแสดงขึ้นมาก็ต่อเมื่อคุณเข้าสู่ระบบในบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้วเท่านั้น

  • เสมอ: การแสดงตัวอย่างข้อความจะแสดงขึ้นมาอยู่เสมอ (แม้แต่ในหน้าต่างเข้าสู่ระบบ)

แสดงในศูนย์การแจ้ง

ทำรายการการแจ้งเตือนล่าสุดในศูนย์การแจ้งเตือนแต่ระบบจะไม่แสดงการแจ้งเตือนที่นานเกินเจ็ดวัน

ไอคอนแอพป้ายกำกับ

ให้แอพแสดงจำนวนของการแจ้งเตือนบนไอคอนของแอพนั้นใน Dock

ส่งเสียงสำหรับการแจ้ง

ให้แอพเล่นเสียงการแจ้ง

ลำดับการจัดเรียงศูนย์การแจ้งเตือน

เลือกวิธีจัดเรียงการแจ้งเตือนในศูนย์การแจ้งเตือน:

  • ล่าสุด: ระบบจะจัดเรียงการแจ้งเตือนตามเวลาโดยให้รายการที่ได้รับล่าสุดแสดงอยู่ด้านบนสุดแต่ระบบจะไม่แสดงการแจ้งเตือนที่นานเกินเจ็ดวัน

  • ล่าสุดตามแอพ: ระบบจะจัดกลุ่มการแจ้งเตือนตามแอพ โดยแอพที่มีการแจ้งเตือนล่าสุดจะแสดงเป็นรายการแรก

  • กำหนดเองตามแอพ: ระบบจะจัดกลุ่มการแจ้งเตือนตามแอพ โดยจะจัดเรียงแอพตามลำดับที่แสดงรายการอยู่ในการตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อเลือกตัวเลือกนี้คุณสามารถจัดลำดับแอพในรายการได้ใหม่โดยการลากแอพเหล่านั้นขึ้นหรือลง