macOS High Sierra

การใช้คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง

การช่วยการเข้าถึงเป็นความสามารถพื้นฐานของ Macไม่ว่าคุณจะมีปัญหาในการมองเห็น การได้ยิน หรือการเคลื่อนไหวร่างกาย macOS ก็มีคุณสมบัติอันหลากหลายเพื่อช่วยให้คุณทำงานด้วยวิธีที่คุณเลือกได้ และทำให้คุณใช้งาน Mac ของคุณได้ง่ายขึ้นไปอีก

ใช้ตัวอ่านหน้าจอในตัวที่เรียกว่า VoiceOver

VoiceOver คือตัวอ่านหน้าจอในตัวที่จะอธิบายออกมาว่ามีอะไรปรากฏบนหน้าจอของคุณ และอ่านข้อความในเอกสาร หน้าเว็บ และหน้าต่างออกมาดังๆด้วยการใช้ VoiceOver คุณจะควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณได้ด้วยแป้นพิมพ์หรือท่าทางบนแทร็คแพดคุณยังสามารถเชื่อมต่อกับตัวแสดงอักษรเบรลล์ที่เปลี่ยนแปลงได้เพื่อใช้กับ VoiceOver ได้อีกด้วย

 • ในการเปิดใช้หรือปิดใช้ VoiceOver ให้กด Command-F5 (หรือถ้า Mac ของคุณมี Touch Bar ให้กดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วกด Touch ID สามครั้งอย่างรวดเร็ว)

 • ในการปรับแต่ง VoiceOver โดยใช้ยูทิลิตี้ VoiceOver ให้กด Control-Option-F8 (เมื่อเปิด VoiceOver อยู่)

  เปิดยูทิลิตี้ VoiceOver ให้ฉัน

 • ในการเรียนรู้วิธีใช้ VoiceOver ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก การช่วยเหลือการเข้าถึง คลิก VoiceOver จากนั้นคลิก เปิดการฝึกใช้ VoiceOver

  เปิดบานหน้าต่าง VoiceOver ให้ฉัน

สำหรับวิธีใช้ VoiceOver ให้เลือก วิธีใช้ > วิธีใช้ VoiceOver ขณะที่เปิดยูทิลิตี้ VoiceOver อยู่

ขยายเนื้อหาบนหน้าจอ

หากรายการบนหน้าจอเล็กเกินไป คุณสามารถใช้การซูมเพื่อให้เนื้อหาใหญ่ขึ้นและดูได้ง่ายขึ้นคุณสามารถซูมทั้งหน้าจอหรือบางส่วนของหน้าจอได้

ลดการเคลื่อนไหวบนหน้าจอ

หากการเคลื่อนไหวบนหน้าจอเป็นปัญหา คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกเพื่อลดการเคลื่อนไหวเมื่อคุณใช้คุณสมบัติบางอย่าง เช่น Spaces ศูนย์การแจ้งเตือน หรือ Dock

 • หากต้องการตั้งค่าตัวเลือกเพื่อลดการเคลื่อนไหว ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก การช่วยการเข้าถึง แล้วคลิก จอแสดงผล

  เปิดบานหน้าต่างจอแสดงผลให้ฉัน

ใช้แป้นพิมพ์จริงหรือแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

คุณสามารถเปิดใช้ปุ่มหนืดและปุ่มช้าเพื่อทำให้การกดปุ่มบนแป้นพิมพ์จริงเป็นเรื่องง่ายขึ้นได้หรือใช้แป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึงบนหน้าจอเพื่อนำทาง macOS และใช้คุณสมบัติการป้อนขั้นสูง (เช่น คำแนะนำขณะป้อน) และบายพาสแป้นพิมพ์จริงทั้งหมด

การเลื่อนตัวชี้โดยใช้แป้นพิมพ์

หากคุณมีปัญหาในการใช้เมาส์ คุณก็สามารถเปิดใช้ปุ่มเมาส์ จากนั้นใช้แป้นพิมพ์หรือแป้นคีย์ตัวเลขเพื่อเลื่อนตัวชี้เมาส์และกดปุ่มเมาส์ได้

ใช้คำสั่งการป้อนตามคำบอกและการแปลงข้อความเป็นคำพูด

เปลี่ยนวิธีการทำงานแป้นพิมพ์ เมาส์ และแทร็คแพดของคุณ

มีวิธีหลากหลายในการปรับแต่งวิธีการทำงานของแป้นพิมพ์ เมาส์ และแทร็คแพดด้วยตัวเองตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับความเร็วที่ตัวชี้เลื่อนผ่านหน้าจอเมื่อคุณเลื่อนนิ้วของคุณผ่านแทร็คแพดได้

ควบคุม Mac ของคุณด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือ

 • ด้วยตัวควบคุมสวิตช์ คุณจะสามารถใช้อุปกรณ์เสริมที่ปรับได้หนึ่งตัวหรือมากกว่านั้นเพื่อป้อนข้อความ ตอบโต้กับรายการต่างๆ ในหน้าจอ และควบคุม Mac ของคุณได้ตัวควบคุมสวิตช์จะสแกนแผงหรือส่วนติดต่อผู้ใช้จนกว่าจะใช้สวิตช์เพื่อเลือกรายการหรือทำการกระทำ

  การใช้ตัวควบคุมสวิตช์

 • เมื่อคุณใช้แป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึง คุณจะสามารถใช้ Dwell กับอุปกรณ์ติดตามเพื่อควบคุมตัวชี้ได้ ดังนั้นการป้อนข้อความ การโต้ตอบกับรายการบนหน้าจอ และการควบคุม Mac ของคุณจึงเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นเมื่อใช้ Dwell คุณจะสามารถ dwell ได้ตามเวลาที่กำหนดบนตัวควบคุมเพื่อดำเนินการการกระทำเมาส์

  ควบคุมตัวชี้โดยใช้ Dwell

คุณสามารถตรวจสอบว่าคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงใดกำลังเปิดใช้งานอยู่ได้ที่ใต้แถบเมนู: เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ด้านล่างสุดของการตั้งค่า การช่วยการเข้าถึง เพื่อแสดงสถานะการช่วยการเข้าถึงที่แถบเมนู

คุณสามารถใช้แผงปุ่มลัดตัวเลือกการช่วยการเข้าถึงเพื่อให้เปิดหรือปิดตัวเลือกได้อย่างรวดเร็วหากต้องการเลือกตัวเลือกที่มีอยู่ในแผง ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก การช่วยการเข้าถึง แล้วคลิก ทั่วไป

เปิดบานหน้าต่างทั่วไปให้ฉัน

ในแอพบางแอพ คุณสามารถให้ Mac ของคุณพูดข้อความได้โดยเลือกแก้ไข > คำพูด > เริ่มพูดคุณสมบัตินี้อาจไม่มีให้ใช้ได้ในทุกภาษา