macOS High Sierra

การใช้ Dock

Dock เป็นที่ที่สะดวกในการเก็บรายการที่คุณใช้บ่อยคุณสามารถเพิ่มหรือลบรายการออกจาก Dock ทำให้ Dock มีขนาดใหญ่หรือเล็กลง หรือซ่อนการแสดง Dock ด้วยในเวลาเดียวกัน

Dock ที่แสดงไอคอนแอพ ไอคอนสแตกรายการดาวน์โหลด และถังขยะ

โฟลเดอร์ใน Dock จะเรียกว่า สแตกโดยค่าเริ่มต้น Dock มาพร้อมกับสแตก การดาวน์โหลดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดเอกสารและรายการดาวน์โหลดจากสแตก

ป้ายกำกับสีแดงบนไอคอนบน Dock ระบุว่าคุณต้องดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งอย่างในแอพหรือการตั้งค่าระบบตัวอย่างเช่น ป้ายกำกับสีแดงบนไอคอนเมลบน Dock ระบุว่าคุณมีอีเมลใหม่ให้อ่าน

เปิดรายการจาก Dock

 • เปิดแอป, สแตก หรือไฟล์:คลิกสแตกใน Dock

  คุณยังสามารถเปิดไฟล์โดยการลากไฟล์ไปเหนือแอปใน Dockตัวอย่างเช่น ในการเปิดเอกสารที่คุณสร้างใน Pages ลากเอกสารนั้นไปเหนือไอคอน Pages ใน Dock

 • เปิดหน้าต่าง Finder:คลิกไอคอน Finder (หน้ายิ้ม)หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Finder ให้ดู การดูไฟล์ของคุณใน Finder.

คุณยังสามารถทำการกระทำหลายอย่างของแอปโดยการกดและการกดค้างที่ไอคอนแอปใน Dock หรือโดยการกดปุ่ม Control ค้างไว้และคลิกที่ไอคอน

การเพิ่มหรือลบรายการ Dock

 • การเพิ่มรายการ:ลากรายการ ไปยัง Dockลากไฟล์และโฟลเดอร์ไปทางด้านขวาของตัวแยกของ Dock แล้วลากแอปไปทางด้านซ้ายหากคุณย้าย Dock ไปทางด้านข้างเดสก์ท็อปของคุณ ให้ลากไฟล์และโฟลเดอร์ด้านล่างตัวแยก และแอปที่อยู่ด้านบน

  ตัวแบ่งบรรทัดที่อยู่ระหว่างแอพและไฟล์ และโฟลเดอร์บน Dock

  เมื่อคุณลากรายการไปที่ Dock นามแฝงไปที่รายการนั้นจะแสดงที่ Dockรายการต้นฉบับจะไม่ถูกย้าย

 • การลบรายการออก: ลากรายการออกจาก Dock จนกว่าคุณจะเห็นคำว่าเอาออก

  จะเอาออกจาก Dock เฉพาะนามแฝงเท่านั้น ไม่ได้เอารายการต้นฉบับออกจาก Mac ของคุณ

การลบรายการจาก Mac ของคุณ

 • ลากรายการไปยังถังขยะที่อยู่ด้านท้ายสุดของ Dockในการล้างถังขยะ คลิกที่ถังขยะ จากนั้นคลิก ล้างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การลบไฟล์และโฟลเดอร์

  ไอคอนถังขยะบน Dock

กำหนดการตั้งค่า Dock

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก Dock

  เปิดการตั้งค่า Dock ให้ฉัน

 2. กำหนดการตั้งค่าที่คุณต้องการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่า Dock

ทางลัด Dock

 • เปลี่ยนขนาด Dockวางตัวชี้ไว้บนตัวแยกจนกว่าลูกศรคู่จะปรากฏ จากนั้นลาก Dock เพื่อทำให้ใหญ่ึ้ขึ้นหรือเล็กลง

 • จัดเรียงรายการ:ลากไปที่ตำแหน่งที่ตั้งใหม่

 • ดูที่เมนูทางลัดของรายการ:กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่รายการ

 • ดูที่เมนูทางลัดของ Dockกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ตัวแยก

 • ดูหน้าต่างแอปที่เปิดอยู่:กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ไอคอนของแอปฯ จากนั้นเลือก แสดงหน้าต่างทั้งหมด

 • เพิ่มแอพพลิเคชั่นที่เปิดอยู่ลงใน Dock:กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ไอคอนของแอพพลิเคชั่น จากนั้นเลือก ตัวเลือก > เก็บไว้ใน Dock

 • ดูรายการใน Finder:กดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วคลิกที่ไอคอนของรายการ หรือกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ไอคอน จากนั้นเลือก ตัวเลือก > แสดงใน Finder

 • สลับไปยังแอพพลิเคชั่นก่อนหน้าแล้วซ่อนแอพพลิเคชั่นปัจจุบัน:กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วคลิกไอคอนของแอปฯ ปัจจุบัน

 • สลับไปยังแอพพลิเคชั่นอื่นแล้วซ่อนแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ทั้งหมด:กดปุ่ม Option-Command ค้างไว้แล้วคลิกที่แอพที่คุณต้องการสลับไปใช้

 • ออกจากแอพพลิเคชั่นที่เปิดอยู่:กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ไอคอนของแอพพลิเคชั่น จากนั้นเลือก ออก

 • บังคับให้ปิดแอป:กดปุ่ม Control-Option ค้างไว้แล้วคลิกที่ไอคอนของแอพพลิเคชั่น จากนั้นเลือก บังคับออก

 • ใช้แป้นพิมพ์ในการเข้าถึง Dock:กด Control-F3 (Control-Fn-F3 บนอุปกรณ์พกพา) เพื่อเลื่อนไปยัง Dockจากนั้นใช้ปุ่มคีย์ลูกศรซ้ายและปุ่มคีย์ลูกศรขวาเพื่อเลื่อนจากไอคอนหนึ่งไปยังอีกไอคอนหนึ่งกด Return เพื่อเปิดรายการ

 • ล้างถังขยะ:ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ถังขยะ จากนั้นเลือกล้างถังขยะ

เคล็ดลับ: หากคุณเอาไอคอนแอพออกจาก Dock โดยไม่ได้ตั้งใจไม่มีปัญหาเลย แอพนั้นยังคงอยู่ใน Mac ของคุณใช้ Launchpad หรือ Spotlight เพื่อเปิดแอพนั้น แล้วกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ไอคอนของแอพนั้นใน Dock จากนั้นเลือก ตัวเลือก > เก็บไว้บน Dock

สำหรับการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นทั้งหมดของคุณอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงแอพพลิเคชั่นที่ไม่ได้อยู่ใน Dock ใช้ Launchpad