macOS High Sierra

การติดตั้ง อัพเดท และถอนการติดตั้งแอพ

คุณสามารถเลือกแอพจากหลายพันแอพที่จะดาวน์โหลดและติดตั้งใน Mac ของคุณได้และทำให้แอพเหล่านั้นอัพเดทอยู่เสมอได้อย่างง่ายดายหากคุณไม่ต้องการแอพอีกต่อไป คุณสามารถเอาแอพออกได้

ติดตั้งแอพ

 • ซื้อและดาวน์โหลดแอพจาก App Store

  เปิด App Store ให้ฉัน

  คุณสามารถใช้ Launchpad เพื่อดูและเปิดแอพที่คุณดาวน์โหลดได้

 • ในการติดตั้งแอพจากแผ่นดิสก์ ให้ ใส่ดิสก์ สู่ออปติคอลไดรฟ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (หรือสู่ออปติคอลไดรฟ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ)

 • ในการติดตั้งแอพที่ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ต ให้คลิกสองครั้งที่ภาพดิสก์หรือไฟล์แพ็คเกจ (ลักษณะเหมือนกล่องที่เปิดอยู่)หากตัวติดตั้งที่ให้มาไม่เปิดโดยอัตโนมัติ ให้เปิด จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  หมายเหตุ: หากคุณได้รับกล่องโต้ตอบเตือนเกี่ยวกับการติดตั้งแอพจากผู้พัฒนาที่ไม่รู้จัก ให้ดูที่ เปิดแอพจากผู้พัฒนาที่ไม่มีการยืนยัน

อัพเดทแอพ

 • App Store แจ้งให้คุณทราบเมื่อมีรายการอัพเดทให้ใช้งานสำหรับแอพที่คุณดาวน์โหลดไว้หรือแอพที่มาพร้อมกับ Mac ของคุณ

 • หากต้องการตรวจหารายการอัพเดทแอพด้วยตัวเอง ให้เลือกเมนู Apple > App Store จากนั้นคลิก รายการอัพเดท

ถอนการติดตั้งแอพ

คุณสามารถถอนการติดตั้งแอพที่คุณได้จาก App Store, เว็บไซต์ หรือดิสก์คุณไม่สามารถถอนการติดตั้งแอพที่เป็นส่วนของ macOS เช่น Safari และแอพเมลได้

 • แอพที่ดาวน์โหลดจาก App Store: คลิกไอคอน Launchpad ใน Dock แล้วจัดตำแหน่งให้ตัวชี้ไปไว้เหนือไอคอนของแอพ แล้วกดค้างไว้จนกว่าไอคอนทั้งหมดจะเริ่มกระดุกกระดิก จากนั้นคลิกปุ่มลบของแอพ หากคุณต้องการใช้แอพในภายหลัง คุณสามารถติดตั้งใหม่ได้จาก App Store

  หากไอคอนไม่มีปุ่มลบ นั่นคือไม่สามารถถอนการติดตั้งใน Launchpad ได้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Launchpad ให้ดู การใช้ Launchpad ในการดูและเปิดแอพ

 • แอพอื่นๆ: ในแถบข้าง Finder ให้คลิก แอพพลิเคชั่น จากนั้นปฏิบัติตามหนึ่งในวิธีใดๆ ดังต่อไปนี้:

  • หากแอพอยู่ในโฟลเดอร์ ให้เปิดโฟลเดอร์ของแอพนั้นเพื่อตรวจสอบหาตัวถอนการติดตั้งหากคุณเห็น ถอนการติดตั้งแอพ หรือ ถอนการติดตั้งแอพ ให้คลิกสองครั้งแล้วทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ

  • ถ้าแอพไม่อยู่ในโฟลเดอร์หรือไม่มีตัวถอนการติดตั้ง ให้ลากแอพจากโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่นไปที่ถังขยะ (ที่อยู่ปลายสุดของ Dock) จากนั้นเลือก Finder > ล้างถังขยะ

   หากคุณเปลี่ยนใจก่อนที่จะล้างถังขยะ ให้เลือกแอพในถังขยะ จากนั้นเลือก ไฟล์ > นำกลับ

   คำเตือน: เมื่อคุณล้างถังขยะ แอพจะเอาออกจาก Mac ของคุณอย่างถาวรหากคุณมีไฟล์ที่คุณสร้างกับแอพนั้น คุณอาจจะเปิดไฟล์ไม่ได้