macOS High Sierra

ตัวชี้ใน macOS

macOS มีตัวชี้หลายแบบที่เคลื่อนที่เมื่อคุณใช้เมาส์หรือแทร็คแพดของคุณ

ตัวชี้

ชื่อ

จุดประสงค์

เคอร์เซอร์ลูกศร

ลูกศร

นี่คือตัวชี้ที่คุณอาจจะเห็นบ่อยที่สุดซึ่งถูกใช้ในการชี้และ เลือกรายการย้ายแถบเลื่อน, ปรับขนาดหน้าต่าง และอื่น ๆ

หากคุณหาตัวชี้บนหน้าจอไม่พบ ให้ขยับนิ้วของคุณไปมาบนแทร็คแพดหรือขยับเมาส์ไปมาอย่างรวดเร็ว ตัวชี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นระยะเวลาสั้นๆ เพื่อให้คุณมองเห็นได้หากต้องการปิดคุณสมบัตินี้ ให้เลิกเลือก “เขย่าตัวชี้เมาส์เพื่อระบุตำแหน่ง” ในบานหน้าต่างจอแสดงผลของการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึง

หากต้องการเปิดบานหน้าต่างนี้ ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก การช่วยการเข้าถึง แล้วคลิก จอแสดงผล

เปิดบานหน้าต่างจอแสดงผลให้ฉัน

เคอร์เซอร์ทำรายการให้หายไป ("ฟุ่บ")

ฟุ่บ

บ่งบอกว่ารายการที่คุณกำลังลากจะหายไปเมื่อคุณปล่อยปุ่มหากรายการเป็น นามแฝงรายการต้นฉบับจะไม่ถูกลบ

เคอร์เซอร์ลูกศรคัดลอก

คัดลอก

ปรากฏเมื่อคุณกดแป้น ตัวเลือก ค้างไว้แล้วคลิกที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ และบ่งบอกว่าการลากรายการนั้นจะสร้างสำเนาของรายการที่ตำแหน่งใหม่แทนที่การย้ายรายการ

เคอร์เซอร์ลูกศรโค้ง

นามแฝง

ปรากฏเมื่อคุณกดปุ่ม Option-Command ค้างไว้แล้วคลิกที่รายการ และบ่งบอกว่าการลากรายการจะสร้างนามแฝงสำหรับรายการนั้น

เคอร์เซอร์ลำแสงรูป I

ลำแสงรูป I

ปรากฏเมื่อคุณเลือกและใส่ข้อความ

เคอร์เซอร์กรอบเล็ง

เครื่องหมายกรอบเล็ง

ปรากฏเมื่อคุณเลือกพื้นที่สี่เหลี่ยมในรูปภาพ

เคอร์เซอร์มือชี้

มือชี้

ปรากฏเมื่อมือชี้อยู่เหนือลิงก์ไปที่หน้าเว็บ เอกสาร หรือรายการอื่น

เคอร์เซอร์มือแบ

แบมือ

ปรากฏเมื่อตัวชี้เมาส์อยู่เหนือรายการที่คุณสามารถเคลื่อนย้ายและปรับได้ภายในขอบเขตที่กำหนด ตัวอย่างเช่น ข้อความภายในเซลล์ของกระดาษคำนวณ หรือแถวหนึ่งของตารางในเอกสาร

เคอร์เซอร์มือกำ

มือกำ

ปรากฏเมื่อคุณกำลังเคลื่อนย้ายและปรับรายการภายในขอบเขตที่กำหนด ตัวอย่างเช่น ข้อความภายในเซลล์ของกระดาษคำนวณ หรือแถวหนึ่งของตารางในเอกสาร

เคอร์เซอร์ปรับขนาดทางซ้าย

เลื่อนไปทางซ้าย

บ่งบอกว่าแถบข้าง แถบเครื่องมือ หน้าต่าง หรือตำแหน่งอื่นสามารถเคลื่อนย้ายและปรับขนาดไปทางซ้ายได้

เคอร์เซอร์ปรับขนาดทางขวา

เลื่อนขวา

บ่งบอกว่าแถบข้าง แถบเครื่องมือ หน้าต่าง หรือตำแหน่งอื่นสามารถเคลื่อนย้ายและปรับขนาดไปทางขวาได้

เคอร์เซอร์ปรับขนาดไปทางซ้ายหรือขวา

เคลื่อนย้ายไปทางซ้ายหรือขวา

บ่งบอกว่าแถบข้าง แถบเครื่องมือ หน้าต่าง หรือตำแหน่งอื่นสามารถเคลื่อนย้ายและปรับขนาดไปทางซ้ายหรือขวาได้

เคอร์เซอร์ปรับขนาดขึ้น

เลื่อนขึ้น

บ่งบอกว่าแถบข้าง แถบเครื่องมือ หน้าต่าง หรือตำแหน่งอื่นสามารถเคลื่อนย้ายและปรับขนาดขึ้นไปข้างบนได้

เคอร์เซอร์ปรับขนาดลง

เลื่อนลง

บ่งบอกว่าแถบข้าง แถบเครื่องมือ หน้าต่าง หรือตำแหน่งอื่นสามารถเคลื่อนย้ายและปรับขนาดลงไปข้างล่างได้

เคอร์เซอร์ปรับขนาดขึ้นลง

เลื่อนขึ้นหรือลง

บ่งบอกว่าแถบข้าง แถบเครื่องมือ หน้าต่าง หรือตำแหน่งอื่นสามารถเคลื่อนย้ายและปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้

เคอร์เซอร์กรอบเล็งสำหรับการเลือกสกรีนช็อต

กรอบเล็งสำหรับการเลือกสกรีนช็อต

บ่งบอกว่าคุณสามารถลากเพื่อเลือกสิ่งที่คุณต้องการรวมไว้ในสกรีนช็อต

เคอร์เซอร์กล้องสำหรับสกรีนช็อตหน้าต่าง

กล้องสำหรับถ่ายสกรีนช็อตหน้าต่างและเมนู

บ่งบอกว่าสกรีนช็อตที่คุณถ่ายจะเป็นภาพทั้งหน้าต่างหรือภาพคำสั่งบนเมนู

เคอร์เซอร์ห้ามเข้าถึง

ไม่อนุญาต

บ่งบอกว่ารายการที่คุณกำลังลากไม่สามารถวางในตำแหน่งปัจจุบันได้

เคอร์เซอร์รอ (ดิสก์หมุน)

รายการที่กำลังโหลด

ปรากฏเมื่อรายการกำลังโหลดคุณยังคงสามารถเคลื่อนย้ายตัวชี้ไปที่อื่นได้

เคอร์เซอร์รอ (ดิสก์หมุน)

เคอร์เซอร์รอ

ปรากฏเมื่อเกิดความล่าช้ามากกว่าสองถึงสามวินาที