macOS High Sierra

ถ่ายรูปภาพของหน้าจอ

คุณสามารถถ่ายภาพ (ที่เรียกว่า ภาพหน้าจอ) ของหน้าจอทั้งหมดหรือแค่ส่วนหนึ่งโดยกดบางปุ่มบนแป้นพิมพ์ตัวอย่างเช่น เพื่อถ่ายรูปของหน้าจอทั้งหมด กด Shift-Command-3

ภาพถ่ายหน้าจอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเป็นไฟล์ .png บนเดกส์ท็อป ชื่อไฟล์เริ่มด้วย “ภาพถ่ายหน้าจอ” และรวมถึงวันที่และเวลาที่ถ่ายไว้

เคล็ดลับ: ในการคัดลอกภาพหน้าจอ คุณสามารถวางไว้ในบางที่ เช่นในอีเมลหรือ ในอุปกรณ์อื่น กดปุ่ม Control ค้างไว้ขณะที่คุณกดปุ่มอื่นอยู่ตัวอย่างเช่น เพื่อคัดลอกหน้าจอทั้งหมด กด Shift-Command-3

ถ่ายภาพบางส่วนของหน้าจอ

 1. กด Shift-Command-4

 2. ย้ายตัวชี้กรอบเล็งไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นถ่ายภาพหน้าจอ

 3. กดปุ่มเมาส์หรือแทร็คแพด จากนั้นลากคลุมบริเวณที่คุณต้องการจับภาพ

 4. เมื่อคุณพร้อมที่จะถ่ายภาพหน้าจอ ให้ปล่อยปุ่มเมาส์หรือแทร็คแพด

  ในการยกเลิก ให้กดปุ่ม Escape ก่อนที่จะปล่อยปุ่มเมาส์

ถ่ายภาพหน้าต่างหรือแถบเมนู

 1. กด Shift-Command-4

 2. กด Space bar

 3. ย้ายตัวชี้กล้องเหนือพื้นที่เพื่อไฮไลท์ จากนั้นคลิก

  ในการยกเลิก ให้กดปุ่ม Escape ก่อนที่คุณจะคลิก

ถ่ายรูปภาพเมนู

 1. เปิดเมนูเพื่อแสดงคำสั่งเมนู

 2. กด Shift-Command-4

 3. ลากตัวชี้กรอบเล็งเหนือเมนูทั้งหมด

หากคุณไม่ต้องให้รวมชื่อเมนู ให้กด Shift-Command-4 แล้วกด Space Bar เลื่อนตัวชี้กล้องไปเหนือเมนูเพื่อไฮไลท์ จากนั้นจึงคลิก

บางแอพพลิเคชั่น เช่น เครื่องเล่นดีวีดี อาจไม่ให้คุณถ่ายรูปภาพหน้าจอ

คุณยังสามารถถ่ายรูปภาพหน้าจอโดยการใช้แอพพลิเคชั่นเก็บภาพ

เปิด เก็บภาพ ให้ฉัน