macOS High Sierra

การใช้ Quick Look กับไฟล์และโฟลเดอร์

ใช้ ดูแบบผ่านๆ เพื่อดูรูปภาพ ไฟล์ หรือโฟลเดอร์โดยที่ไม่ต้องเปิดคุณสามารถใช้ Quick Look กับรายการในหน้าต่าง FInder, บนเดสก์ท็อปของคุณ, ในอีเมล, ในข้อความ และในที่อื่นๆ ได้

ภาพในหน้าต่างดูแบบผ่านๆ ที่มีปุ่มสำหรับดูการแสดงตัวอย่างแบบเต็มหน้าจอ เปิดไฟล์ หรือแชร์ไฟล์
 1. เลือกรายการเดียวหรือมากกว่านั้น จากนั้นกด Space barหรือคลิกลงน้ำหนักที่รายการ

  หน้าต่าง Quick Look เปิดหากคุณเลือกรายการไว้หลายรายการ รายการแรกจะถูกแสดง

 2. ในหน้าต่าง Quick Look ให้ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • ขยายหน้าต่างด้วยตัวเอง:ลากที่มุมของหน้าต่าง

  • ดูรายการแบบเต็มหน้าจอ:คลิกปุ่มเต็มหน้าจอ ที่ด้านซ้ายหากต้องการกลับเป็นขนาดก่อนหน้า ให้คลิกปุ่มออกภาพเต็มหน้าจอ

  • ดูรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี้:คลิกลูกศรทางด้านซ้าย หรือกดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาในมุมมองเต็มหน้าจอ คุณสามารถคลิก เล่น เพื่อดูรายการเป็นสไลด์โชว์ได้

  • ดูรายการในมุมมองเต็มเอกสารดัชนี:คลิกปุ่มมุมมองแผ่นดัชนี ทางด้านซ้าย หรือกด Command-Return

  • เล่นบางส่วนของวิดีโอของ Live Photo:เมื่อคุณเปิด Live Photo ในหน้าต่าง Quick Look จะเป็นการเล่นส่วนที่เป็นวิดีโอของรูปภาพนั้นหากต้องการดูอีกครั้ง ให้คลิก Live Photo ที่มุมซ้ายล่างของรูปภาพนั้น

  • เปิดรายการ:คลิกเพื่อเปิดด้วย [แอป]

  • แชร์รายการ:คลิกปุ่มแบ่งปัน ทางด้านซ้าย

 3. เมื่อคุณทำเสร็จ ให้ปิดหน้าต่างดูแบบผ่านๆ:กด Space bar แล้วคลิกลงน้ำหนักอีกครั้ง หรือคลิกปุ่มปิด