macOS High Sierra

การทำงานในหลายพื้นที่

หากเดสก์ท็อปของคุณเริ่มรกเนื่องจากมีหน้าต่างแอพที่เปิดอยู่มากมาย คุณสามารถสร้างเดสก์ท็อปเพิ่มเติมซึ่งเรียกว่า Space เพื่อจัดระเบียบหน้าต่างของคุณได้เมื่อคุณทำงานใน Space หนึ่ง คุณจะเห็นเพียงหน้าต่างที่อยู่ใน Space นั้น

คุณจะใช้ Mission Control เพื่อแสดงแถบ Spaces ซึ่งจะแสดงรูปย่อแทน Space ต่างๆ ของคุณและแอพใดๆ ที่คุณกำลังใช้ในมุมมองเต็มหน้าจอหรือมุมมอง Split View

แถบ Space ที่แสดง Space ของเดสก์ท็อป แอพต่างๆ ในแบบเต็มหน้าจอหรือ Split View และปุ่มเพิ่มสำหรับสร้าง Space

เคล็ดลับ: ทำให้ Space ต่างๆ ของคุณไม่ซ้ำกันด้วยการกำหนดรูปภาพเดสก์ท็อปให้แต่ละ Spaceเพียงกำหนดการตั้งค่าระบบให้กับเดกส์ท็อปทั้งหมด (ให้ดูข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดแอพด้านล่าง) แล้วเปลี่ยนรูปภาพเดกส์ท็อปในแต่ละช่อง

การสร้างพื้นที่

 1. เข้าสู่ Mission Control แล้วคลิกปุ่มเพิ่ม ในแถบ Spaces

  คุณสามารถสร้างได้ถึง 16 Space

 2. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้คลิก Space ในแถบ Spaces หรือหน้าต่างใน Mission Control

การย้ายระหว่างพื้นที่

ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

 • ในแทร็คแพด ให้ปัดสามหรือสี่นิ้วไปทางซ้ายหรือขวาบน Magic Mouse ปัดด้วยสองนิ้ว

 • กดปุ่ม Control และปุ่มลูกศรขวาหรือซ้าย

 • เข้าสู่ Mission Control แล้วเลื่อนตัวชี้ไปที่ขอบด้านบนของหน้าจอเพื่อแสดงแถบ Spaces จากนั้นคลิก Space หนึ่ง

การย้ายหน้าต่างแอปจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่

ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

 • ลากหน้าต่างไปที่ขอบหน้าจอหลังจากนั้นครู่หนึ่ง หน้าต่างจะย้ายไปยังพื้นที่ถัดไป

 • วางตัวชี้เหนือแถบชื่อของหน้าต่างกด แทร็คแพดหรือเมาส์ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม Control และปุ่มลูกศรขวาหรือซ้าย

 • เข้าสู่ Mission Control จาก Space ที่มีหน้าต่างที่คุณต้องการย้ายจากนั้นลากหน้าต่างขึ้นไปที่พื้นที่ที่คุณต้องการใช้

  หากคุณลากหน้าต่างไปที่แอพแบบเต็มหน้าจอในแถบ Spaces คุณสามารถ ใช้แอพใน Split View ได้

กำหนดแอปให้พื้นที่

หากคุณกำหนดแอพ (หรือการตั้งค่าระบบ) ให้กับ Space หนึ่งเป็นการเฉพาะ แอพนั้นจะเปิดใน Space ที่คุณกำหนดเสมอ

 1. กดไอคอนของแอพค้างไว้ใน Dock

  คุณต้อง เปิดแอพเป็นอย่างแรก เพื่อดูไอคอนใน Dock

 2. เลือก ตัวเลือก จากเมนูลัดที่ปรากฏขึ้น แล้วปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • เดสก์ท็อปทั้งหมด:แอพจะเปิดในทุก Space

  • เดสก์ท็อปนี้:แอพจะเปิดขึ้นใน Space ปัจจุบันเท่านั้นหากคุณใช้แอพในมุมมองเต็มหน้าจอ แอพนั้นจะปรากฏใน Space ของตัวเอง

  • เดสก์ท็อปบนจอแสดงผล [number]:แอพจะปรากฏขึ้นใน Space ปัจจุบันบนจอแสดงผลที่กำหนดไว้ (หากมีจอแสดงผลมากกว่าหนึ่งจอ)

  • ไม่มี: แอพจะเปิดใน Space ที่คุณกำลังใช้ในขณะนั้น

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เมื่อคุณสลับไปที่แอพหนึ่ง เดสก์ท็อปของคุณจะสลับไปที่ Space ที่มีหน้าต่างที่เปิดอยู่ของแอพนั้นโดยอัตโนมัติตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างเอกสาร TextEdit ใหม่ในเดสก์ท็อป 3 แต่มีหน้าต่าง TextEdit เปิดอยู่ในเดสก์ท็อป 2 อยู่แล้ว เอกสารใหม่ของคุณจะเปิดในเดสก์ท็อป 2หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก Mission Control

เปิดการตั้งค่า Mission Control ให้ฉัน

การลบพื้นที่

 1. เข้าสู่ Mission Control แล้วเลื่อนตัวชี้ไปที่ขอบด้านบนของหน้าจอเพื่อแสดงแถบ Spaces

 2. วางตัวชี้ไว้เหนือ Space ที่คุณต้องการลบ แล้วคลิกปุ่มลบ ที่ปรากฏขึ้น

  หาก Space นั้นมีหน้าต่างที่เปิดอยู่ หน้าต่างเหล่านั้นจะย้ายไปที่ Space อื่น

คุณสามารถหยุดใช้แอพในมุมมองเต็มหน้าจอหรือมุมมองแบบแบ่งได้โดยการเลื่อนตัวชี้ไปเหนือรูปย่อในแถบ Space แล้วคลิกปุ่มออก ที่ปรากฏขึ้น