macOS High Sierra

การทำให้ Mac ของคุณเข้าสู่โหมดพักเครื่อง

เมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน Mac ของคุณอยู่ คุณสามารถประหยัดพลังงานได้โดยให้เครื่องของคุณอยู่ในโหมดพักเครื่องเมื่อ Mac ของคุณอยู่ในโหมดพักเครื่อง แม้ว่าเครื่องยังเปิดอยู่แต่ใช้พลังงานน้อยลงมากการเรียกคืน Mac ของคุณจากโหมดพักเครื่องใช้เวลาน้อยกว่าการเริ่มต้นระบบหลังจากปิดเครื่องไปแล้ว

ตั้งให้ Mac ของคุณเข้าสู่โหมดพักหรือปลุกเครื่องจากโหมดพัก

 • ในการตั้ง Mac ของคุณให้เข้าสู่การพัก ปฏิบัติตามวิธีการใด ๆ ต่อไปนี้:

  • เลือกเมนู Apple > โหมดพักเครื่อง

  • บน Mac แบบพกพา ให้ปิดจอแสดงผล

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Mac แบบพกพาที่มีไดรฟ์ CD และ DVD ให้กด Option-Command-ปุ่มดีดสื่อออก (⏏)

 • ในการปลุก Mac ปฏิบัติตามวิธีการใด ๆ ต่อไปนี้:

  • กดปุ่มๆ หนึ่งบนแป้นพิมพ์ หรือคลิกเมาส์หรือแทร็คแพด

  • บน Mac แบบพกพา ให้เปิดจอแสดงผล

ตั้งให้ Mac ของคุณเข้าสู่โหมดพักหรือปลุกเครื่องโดยใช้ Apple Remote

หาก Mac ของคุณมีตัวรับอินฟราเรด คุณจะสามารถทำให้ Mac เข้าสู่โหมดพักแล้วปลุกด้วย Apple Remote ได้

 • การพักเครื่อง Mac ของคุณ: กดปุ่ม เล่น/หยุดพัก ที่อยู่บนรีโมทค้างไว้

 • การปลุก Mac ของคุณ: กดปุ่มใด ๆ บนรีโมท

หากคุณเชื่อมต่อ Mac ของคุณเข้ากับจอแสดงผลแล้ว คุณจะสามารถปรับแต่งการทำงานของปุ่มเปิดปิดของจอแสดงผลและปุ่มปรับความสว่างสำหรับ Mac ในการตั้งค่าตัวเลือกได้