macOS High Sierra

การสร้างรูปลักษณ์แบบกำหนดเองให้กับเดสก์ท็อปของคุณ

วิธีการสร้างลักษณะของเดสก์ท็อปซึ่งเป็นบริเวณภาพพื้นหลังของหน้าจอของคุณด้วยตัวเองมีหลากหลายวิธี

เปลี่ยนรูปภาพที่คุณเห็นบนเดสก์ท็อป

คุณสามารถเลือกรูปภาพที่แสดงบนเดสก์ท็อปของคุณได้ในการตั้งค่าเดสก์ท็อปMac ของคุณมาพร้อมกับรูปภาพเดสก์ท็อปมากมายให้เลือก แต่คุณสามารถใช้รูปภาพของคุณได้ด้วย หรือเลือกเป็นสีล้วน

เคล็ดลับ: หากต้องการใช้รูปภาพที่คุณมีในแอพรูปภาพอย่างรวดเร็ว ให้เลือกรูปภาพในแอพรูปภาพ จากนั้นคลิกปุ่มแชร์ ในแถบเครื่องมือของแอพรูปภาพแล้วเลือก กำหนดภาพเดสก์ท็อป

บานหน้าต่างเดสก์ท็อปในการตั้งค่าระบบ
 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก เดสก์ท็อปและโปรแกรมรักษาหน้าจอ จากนั้นคลิก เดสก์ท็อป

  เปิดบานหน้าต่างเดสก์ท็อป ให้ฉัน

 2. ค้นหารูปภาพหรือสีทางด้านซ้าย:

  • รูปภาพและสีที่มาพร้อมกับ Mac ของคุณ:คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลที่อยู่ติดกับ Apple แล้วเลือกรูปภาพเดสก์ท็อปหรือสีเข้ม

  • รูปภาพของคุณ:คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลที่อยู่ติดกับ รูปภาพ (หรือ iPhoto หากมี)หากรูปภาพของคุณอยู่ในโฟลเดอร์รูปภาพหรือโฟลเดอร์อื่น ให้คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลที่อยู่ติดกับ โฟลเดอร์ แล้วเลือกโฟลเดอร์

   หากต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ ให้คลิกปุ่มเพิ่ม นำทางไปที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการแล้วเลือกโฟลเดอร์นั้น จากนั้นคลิก เลือก

   หากคุณไม่เห็นอะไรเลยเมื่อคุณเลือกโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยรูปภาพบางอย่าง รูปภาพนั้นอาจไม่มีรูปแบบไฟล์ที่ถูกต้อง JPEG, PICT, TIFF หรือ PNGหากต้องการเปลี่ยนรูปแบบของรูปภาพ ให้เปิดรูปภาพนั้นในแอพการแสดงตัวอย่าง จากนั้นให้ บันทึกรูปภาพนั้นเป็นรูปแบบใหม่หากรูปภาพของคุณไม่ชัด ให้ลองใช้รูปภาพขนาดใหญ่ขึ้น (เช่น ขนาด 1024 x 768 พิกเซล)

 3. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการใช้ทางด้านขวา

  เดสก์ท็อปจะเปลี่ยนทันที เพื่อให้คุณเห็นว่ารูปภาพดูเป็นอย่างไรเมื่อคุณใช้รูปภาพของคุณเอง คุณจะสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงแบบเต็มหน้าจอ กึ่งกลาง หรือจัดเรียงในแบบอื่นๆเพียงแค่คลิกไปให้ทั่วแล้วลองใช้รูปภาพและการจัดเรียงแบบต่างๆ จนกว่าจะพบส่วนผสมที่คุณชอบที่สุด

หากคุณไม่ต้องการใช้เพียงภาพเดียว คุณสามารถตั้งให้ใช้รูปภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์เวียนกันไปได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “เปลี่ยนรูปภาพ” จากนั้นเลือกความถี่ของการเปลี่ยนรูปภาพ ตัวอย่างเช่น ทุกชั่วโมงตัวเลือกนี้อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแอพบางตัว เช่น เกม ซึ่งใช้กราฟิกหลายอย่างหากต้องการกลับไปใช้เพียงภาพเดียว ให้เลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนั้น

คุณสามารถใช้รูปภาพที่คุณเห็นบนเว็บเป็นภาพเดสก์ท็อปได้โดยให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่รูปภาพนั้น จากนั้นเลือก ใช้ภาพเป็นภาพเดสก์ท็อป

ใช้โปรแกรมรักษาหน้าจอ

ในการตั้งค่า โปรแกรมรักษาหน้าจอ คุณสามารถเลือกโปรแกรมรักษาหน้าจอเพื่อซ่อนเดสก์ท็อปเมื่อคุณไม่ได้อยู่กับ Mac ของคุณได้

บานหน้าต่างโปรแกรมรักษาหน้าจอในการตั้งค่าระบบ
 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก เดสก์ท็อปและโปรแกรมรักษาหน้าจอ จากนั้นคลิก โปรแกรมรักษาหน้าจอ

  เปิดบานหน้าต่างโปรแกรมรักษาหน้าจอให้ฉัน

 2. คลิกโปรแกรมรักษาหน้าจอทางด้านซ้าย แล้วตั้งตัวเลือกว่าต้องการให้มีรูปลักษณ์แบบใด

  • แหล่ง:คลิกเมนูป๊อปอัพแล้วเลือกรูปภาพที่จะแสดงในโปรแกรมรักษาหน้าจอคุณสามารถเลือกรูปภาพที่มาจาก Mac ของคุณหรือเลือกรูปภาพจากคลังรูปภาพหรือโฟลเดอร์อื่น

   พื้นที่แสดงตัวอย่างจะแสดงรูปลักษณ์ของโปรแกรมรักษาหน้าจอ โดยจะเริ่มแสดงตัวอย่างหลังจากที่คุณเลือกไม่นาน

  • สลับลำดับสไลด์:เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อแสดงรูปภาพแบบสุ่ม แทนการแสดงตามลำดับในแหล่งที่มา

 3. ตั้งตัวเลือกอื่นของโปรแกรมรักษาหน้าจอ

  • เริ่มหลังจาก:คลิกเมนูป๊อปอัพแล้วเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการให้ Mac ของคุณรอก่อนที่จะเริ่มโปรแกรมรักษาหน้าจอตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก 5 นาที โปรแกรมรักษาหน้าจอจะเริ่มหลังจากที่ไม่ได้ใช้งาน Mac ของคุณเป็นเวลาห้านาที

  • แสดงพร้อมนาฬิกา:เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อแสดงเวลาในโปรแกรมรักษาหน้าจอ

  • มุมด่วน:เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อตั้งปุ่มลัดสำหรับเริ่มโปรแกรมรักษาหน้าจอ

ในการหยุดใช้งานโปรแกรมรักษาหน้าจอและกลับสู่เดสก์ท็อป ให้กดปุ่มคีย์ใดก็ได้ เลื่อนเมาส์ หรือแตะแทร็คแพด

หากคุณต้องการความปลอดภัยมากขึ้นเมื่อคุณหยุดโปรแกรมรักษาหน้าจอ ให้ดู การเรียกขอรหัสผ่านเพื่อเรียกคืนการทำงาน Mac ของคุณ

การทำให้แถบเมนูและ Dock ของคุณมืดลง

คุณสามารถทำให้เดสก์ท็อปของคุณมีลักษณะที่มืดลงโดยการตั้งค่าแถบเมนูของคุณและทำให้ Dock มืดลง

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก ทั่วไป

  เปิดการตั้งค่าทั่วไปให้ฉัน

 2. เลือก "ใช้แถบเมนูและ Dock แบบมืด"

เปลี่ยนสีของปุ่ม, เมนู, หน้าต่างและสีไฮไลท์

ใช้บานหน้าต่างทั่วไปในการตั้งค่าระบบเพื่อเลือกสีใหม่ให้กับปุ่ม เมนู หน้าต่างและข้อความที่เลือก

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก ทั่วไป

  เปิดการตั้งค่าทั่วไปให้ฉัน

 2. คลิกเมนูป๊อปอัพรูปลักษณ์แล้วเลือกสีที่จะใช้กับปุ่ม เมนู และหน้าต่าง

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพ “สีไฮไลท์” แล้วเลือกสีที่จะใช้ไฮไลท์ข้อความที่เลือก