macOS High Sierra

ถ้าแอพค้างหรือออกโดยไม่คาดคิด

มีคำแนะนำหลายอย่างที่ลองใช้ได้

 • หากแอพค้างหรือไม่ตอบสนอง ให้บังคับปิดแอพ (คุณอาจสูญเสียการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้บันทึก)เลือกเมนู Apple > บังคับออก เลือกแอพในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก บังคับออก

 • หากแอพออก ให้ลองเปิดใหม่อีกครั้งโดยการคลิก เปิดอีกครั้ง ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ

 • เริ่มการทำงาน Mac ของคุณใหม่โดยการเลือกเมนู Apple > เริ่มการทำงานใหม่

 • อ่านเอกสารประกอบแอพ เพื่อตรวจสอบดูว่าแอพสามารถใช้งานได้กับ Mac เวอร์ชั่นของคุณหรือไม่

 • เปิดไฟล์อื่นในแอพไฟล์ต้นฉบับอาจมีปัญหา

 • ตรวจสอบหาการอัพเดท สำหรับซอฟต์แวร์ของคุณ

 • ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงใด ๆ ที่คุณเพิ่งเชื่อมต่อ (เช่น เครื่องพิมพ์)อุปกรณ์อาจใช้ไม่ได้กับเวอร์ชั่น macOS ของคุณ

 • ถอนการติดตั้งปลั๊กอินแอพใด ๆ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพจากผู้ผลิตรายอื่น ๆ

  หากคุณเพิ่งอัพเดทแอพหรือ macOS ไปไม่นาน ปลั๊กอินหรือตัวเสริมที่คุณได้ติดตั้งอาจไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป

 • วินิจฉัยปัญหาด้วย Mac ของคุณเครื่องมือเหล่านี้สามารถบอกคุณได้ว่าฮาร์ดแวร์ที่คุณติดตั้ง เช่นหน่วยความจำเพิ่มเติม เข้ากับเครื่องหรือไม่ ติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่ หรือมีการเสียหายเกิดขึ้นหรือไม่

 • เริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ใหม่ในเซฟโหมด