macOS High Sierra

จัดการหน้าต่างบนเดสก์ท็อป

เมื่อคุณเปิดแอพหรือ Finder หน้าต่างจะเปิดอยู่บนเดสก์ท็อป เฉพาะแอพหนึ่งตัวที่ใช้งานอยู่ในเวลานั้น ชื่อของแอพ (เป็นตัวหนา) และเมนูแอพจะแสดงอยู่ในแถบเมนู

แอพบางตัว เช่น Safari หรือเมล ให้คุณเปิดหน้าต่างได้หลายบานหรือประเภทหน้าต่างที่ต่างกันในเวลาเดียวกัน macOS ให้หลายวิธีเพื่อจัดการเปิดแอพและหน้าต่าง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถผสานหน้าต่างของแอพที่เปิดไว้ในแถบหน้าต่าง

ตัวอย่างของเดสก์ท็อปที่มีหน้าต่างหลายบานเปิดอยู่

เคล็ดลับ: ในการจัดเรียงหน้าต่างที่เปิดอยู่ในเลเยอร์เดียวอย่างรวดเร็วเพื่อให้มองหาหน้าต่างที่คุณต้องการได้ง่าย ให้กดปุ่ม Mission Control (หรือใช้ Control Strip) ในการย้ายหน้าต่างไปด้านข้าง ให้กางนิ้วโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วอื่นๆ อีกสามนิ้วบนแทร็คแพด ในการย้ายหน้าต่างกลับไปที่ตำแหน่งเดิม ให้ทำการกระทำนั้นซ้ำ

เลื่อน จัด และผสานหน้าต่าง

 • ย้ายหน้าต่าง:ลากหน้าต่างโดยชื่อแถบไปที่ที่คุณต้องการ

 • หน้าต่างที่จัด:ลากหน้าต่างให้ชิดกับอีกบานหนึ่ง เมื่อหน้าต่างใกล้กับอีกบานหนึ่ง ที่จัดไว้โดยไม่มีการซ้อนทับคุณสามารถจัดตำแหน่งหน้าต่างหลายบานที่อยู่ติดกัน

  ทำให้หน้าต่างติดกันด้วยขนาดเดียวกัน ลากขอบที่คุณต้องการจะปรับขนาดที่ใกล้กับขอบที่ติดกัน จัดด้วยขอบและหยุดไว้

  หน้าต่างสองบานจัดแนวด้านเดียว โดยลากขอบหน้าต่างบานหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งจนกว่าจะหยุดและจัดแนวกับหน้าต่างที่ติดกัน
 • ผสานหน้าต่าง:เมื่อคุณมีหน้าต่างหลายบานที่เปิดในแอพ คุณสามารถผสานเป็นหน้าต่างบานเดียวที่ประกอบด้วยแถบหลายอัน (ถ้าเป็นหน้าต่างประเภทเดียวกัน)ในแอพ เลือก หน้าต่าง > ผสานหน้าต่างทั้งหมด

  หากคุณต้องการแท็ปให้แยกกันอีกครั้ง เลือกแท็ป แล้วเลือก หน้าต่าง > เลื่อนแท็ปไปที่หน้าต่างใหม่ หรือลากแท็ปออกจากหน้าต่าง

ใช้แถบในหน้าต่าง

ในแอพหลายอัน คุณสามารถลดสิ่งเกะกะบนเดกส์ท็อปของคุณโดยเปิดเอกสารในแถบแทนที่แยกหน้าต่าง

หน้าต่างแอพ TextEdit จะมีสามแถบในเมนูแถบ อยู่ที่ด้านล่างของแถบจัดรูปแบบแถบหนึ่งอันแสดงปุ่มปิดปุ่มเพิ่มอยู่ที่ด้านขวาสุดของรายการแถบ
 • ระบุเมื่อเปิดเอกสารในแถบ:เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก Dock

  เปิดการตั้งค่า Dock ให้ฉัน

  คลิก เมนูป๊อบอัพ “ต้องการแถบเมื่อเปิดเอกสาร” แล้วเลือกเมนูป็อปอัพ แล้วเลือกตัวเลือก เสมอ, เต็มหน้าจอเท่านั้น หรือ กำหนดเองตามค่าเริ่มต้น เอกสารจะเปิดในแถบเมื่อใช้แอพแบบเต็มหน้าจอเท่านั้น

 • เพิ่มแถบ:คลิก ปุ่มแถบใหม่ ในหากมีในรายการแถบ หรือเลือก ไฟล์ > แถบใหม่

  ในแอพบางตัว คุณสามารถเพิ่มแถบใหม่โดยใ้ช้ปุ่มลัดแป้นพิมพ์ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกแถบที่ตั้งค่าในการตั้งค่า Dockเมื่อตัวเลือกตั้งค่าให้เป็นเสมอหรือเต็มหน้าจอเท่านั้น ให้กด Command-Nเมื่อตัวเลือกตั้งค่าเป็นกำหนดเอง กดปุ่ม Option-Command-N

 • เลื่อนระหว่างแถบ:คลิก ที่แถบหรือปัดไปทางซ้ายหรือขวาในรายการแถบด้วยสองนิ้วคุณก็สามารถกด Control-Tab หรือ Control-Shift-Tab เพื่อไปที่แถบถัดไปหรือก่อนหน้า

 • แสดงแถบทั้งหมด:เลือก มุมมอง > แสดงแถบทั้งหมดในภาพรวมแถบ ให้คลิกแถบที่คุณต้องการไปในการย้อนกลับไปยังแถบปัจจุบัน ให้เลือก มุมมอง > ออกจากแถบภาพรวม

 • จัดลำดับแถบใหม่:ลากแถบไปทางซ้ายหรือขวา

 • ปิดแถบ:ย้ายตัวชี้ไว้เหนือแถบ แล้วคลิกปุ่มปิด

 • ปิดแถบทั้งหมดยกเว้นแถบปัจจุบัน:คลิก Option ค้างไว้แล้วคลิกปุ่มปิดของแถบที่คุณเข้ามา

 • แสดงรายการแถบในหน้าต่างที่ไม่มีแถบ:ในแอพ เลือก มุมมอง > แสดงแถบเมนู ถ้ามี

เคล็ดลับ: ในการเปิดหน้าต่างใหม่ให้เร็วขึ้นเมื่อตัวเลือกแถบในการตั้งค่า Dock ถูกตั้งเป็น เสมอ หรือ แบบเต็มหน้าจอเท่านั้นเพื่อกด Option-Command-N

ปรับขนาดและย่อหน้าต่าง

 • ย่อหน้าต่างด้วยตัวเอง:ลากขอบหน้าต่าง (ด้านบนสุด ด้านล่างสุด หรือด้านข้าง)หรือคลิกสองครั้งเพื่อขยายขอบหน้าต่างข้างนั้น

 • ขยายหน้าต่าง:กดปุ่ม Option ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกปุ่มขยายสีเขียว ที่มุมซ้ายบนสุดของหน้าต่างแอพหากต้องการกลับเป็นขนาดหน้าต่างก่อนหน้า ให้กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วคลิกที่ปุ่มนั้นอีกครั้ง

  คุณยังสามารถคลิกแถบชื่อเรื่องของแอพเพื่อขยายหน้าต่างได้ด้วยเช่นกัน (ตราบเท่าที่ตั้งตัวเลือกของการทำเช่นนั้นเป็น “ซูม” ไว้ใน การตั้งค่า Dock)

 • ย่อหน้าต่าง:คลิกปุ่มย่อสีเหลือง ที่มุมซ้ายบนของหน้าต่าง หรือกด Command-M

  คุณสามารถตั้งตัวเลือกในการตั้งค่า Dock ให้ย่อหน้าต่างเมื่อคุณคลิกแถบชื่อเรื่องได้

หน้าต่างบางบานไม่สามารถย้ายหรือปรับขนาดได้

การสลับระหว่างหน้าต่างแอพอย่างรวดเร็ว

เมื่อแอพและหน้าต่างหลายตัวเปิดอยู่ จะค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ยากใช้ทางลัดเหล่านี้เพื่อเลื่อนแอพได้

 • การสลับไปยังแอพพลิเคชั่นก่อนหน้าอย่างรวดเร็ว:กด Command-Tab

 • เลื่อนผ่านแอปที่เปิดอยู่ทั้งหมด:กดปุ่ม Command ค้างไว้ กดปุ่ม Tab กดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้แอพที่คุณต้องการ แล้วปล่อยปุ่ม Command

  หากคุณเปลี่ยนใจขณะที่เลื่อนผ่านแอพและไม่ต้องการสลับแอพ กด Esc (ออก) หรือปุ่ม Period แล้วปล่อยปุ่ม Command

ปิดหน้าต่าง

 • คลิกปุ่มปิดสีแดง ที่มุมซ้ายบนของหน้าต่าง หรือกด Command-W

  หากแอพมีหน้าต่างหลายบานเปิดอยู่ เช่น Safari หรือเมล การปิดหน้าต่างไม่ได้ปิดหรือออกจากแอพหากต้องการออกจากแอพเหล่านี้ ให้คลิกที่ชื่อแอพในแถบเมนูแล้วเลือก ออกจาก [แอพ]สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ออกจากแอพ

คุณสามารถซ่อนหรือออกจากแอพที่ใช้งานอยู่โดยกดปุ่ม Command-H หรือ Command-Q

คุณสามารถทำงานในมุมมองเต็มหน้าจอได้กับแอพหลายแอพ เช่น แอพปฏิทินและแอพเมล โดยแอพจะขยายจนเต็มทั้งหน้าจอ หรือคุณสามารถเปิดแอพที่สองแล้วใช้งานทั้งสองแอพเคียงข้างกันได้ในมุมมองแบบแบ่งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ใช้แอพแบบเต็มหน้าจอหรือแบบ Split View