macOS High Sierra

ใช้แถบสำหรับหน้าเว็บ

คุณสามารถดูหน้าเว็บหลายหน้าในหน้าต่าง Safari เดี่ยว โดยเปิดในหน้าเว็บเหล่านั้นในแถบ

เปิด Safari ให้ฉัน

หน้าต่าง Safari ที่มีแถบต่างๆ
 • เปิดแถบใหม่:คลิกปุ่มแถบใหม่ ใกล้กับมุมขวาบนสุด (หรือใช้ Touch Bar)ในการเปลี่ยนหน้าที่เปิดในแถบใหม่ ให้เลือก Safari > การตั้งค่า คลิกทั่วไป แล้วคลิกเมนูป๊อปอัพ “แถบใหม่เปิดด้วย” จากนั้นเลือกตัวเลือก

 • เปิดหน้าเว็บในแถบใหม่:กดปุ่ม Command แล้วคลิกลิงก์บนหน้า ไอคอนรายการโปรด หรือรูปย่อของเว็บไซต์ยอดนิยมคุณยังสามารถกดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วคลิกที่ปุ่มย้อนกลับ หรือปุ่มไปข้างหน้า เพื่อเปิดหน้าก่อนหน้าหรือหน้าถัดไปในแถบใหม่

  คุณยังสามารถป้อนในช่องค้นหาอัจฉริยะ จากนั้นกดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วคลิกรายการในคำแนะนำการค้นหา หรือกด Command-Return ได้อีกด้วย

  เคล็ดลับ: ในการใช้ปุ่มลัด Command เพื่อเปิดหน้าต่างใหม่แทนที่จะเปิดแถบใหม่ ให้เลือก Safari > การตั้งค่า คลิกแถบ จากนั้นยกเลิกการเลือก “⌘-คลิกจะเปิดลิงก์ในแถบใหม่”

 • เปิดในแถบใหม่จากแถบข้างที่คั่นหน้า:กด Control แล้วคลิกที่คั่นหน้า จากนั้นเลือก เปิดในแถบใหม่ จากเมนูทางลัดหรือกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกโฟลเดอร์ที่คั่นหน้า จากนั้นเลือกเปิดในแถบใหม่

  ในการเปิดแถบข้างที่คั่นหน้า ให้คลิกปุ่มแถบข้าง ในแถบเครื่องมือ จากนั้นคลิกปุ่มที่คั่นหน้า

 • ปักหมุดเว็บไซต์:ลากแถบที่มีเว็บไซต์ที่คุณต้องการปักหมุดไปทางซ้ายของรายการแถบเมื่อแถบกดลงแล้วแสดงไอคอนหรืออักษรย่อของเว็บไซต์ ให้วางให้เข้าที่

 • แสดงแถบทั้งหมดในหน้าต่าง:ในการดูรูปย่อของแถบที่คุณเปิดอยู่ทั้งหมด ให้คลิกปุ่มแสดงแถบทั้งหมด หรือจีบนิ้วบนแทร็คแพดในการดูขนาดเต็มของหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บ ให้คลิกที่รูปย่อในการปิดแถบ ให้คลิกไอคอนปิด ตรงมุมซ้ายบนของรูปย่อ

 • แถบสวิตช์:คลิกแถบในรายการแถบ (หรือใช้ Touch Bar)เมื่อมีจำนวนแถบมากเกินกว่าจะแสดงในรายการแถบได้หมด ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเหนือรายการแถบเพื่อเลื่อนดูแถบอื่นๆ ของคุณ

  คุณยังสามารถกด Command-1 ถึง Command-9 เพื่อเลือกแถบแถบหนึ่งของคุณที่อยู่ไม่เกินเก้าแถบแรกได้อีกด้วยเปิดการตั้งค่าในบานหน้าต่างแถบของการตั้งค่า Safari

 • เปิดแถบในหน้าต่างอีกหน้า:ลากแถบนั้นให้ไปอยู่เหนือเดสก์ท็อปหรือเลือก หน้าต่าง > ย้ายแถบไปที่หน้าต่างใหม่

  คุณยังสามารถลากแถบของหน้าต่าง Safari บานหนึ่งไปที่รายการแถบหน้าต่างอื่นได้อีกด้วย

  หมายเหตุ: คุณสามารถย้ายแถบในหน้าต่างการเลือกดูแบบเป็นส่วนตัวหน้าต่างหนึ่งไปที่หน้าต่างการเลือกแบบเป็นส่วนตัวอีกหน้าต่างหนึ่งได้เท่านั้นคุณสามารถย้ายแถบการเลือกดูแบบไม่ได้เป็นส่วนตัวไปที่หน้าต่างการเลือกแบบเป็นไม่ได้ส่วนตัวได้เท่านั้น

 • แปลงหน้าต่าง Safari ทั้งหมดเป็นแถบในหน้าต่างเดี่ยว:เลือก หน้าต่าง > ผสานหน้าต่างทั้งหมด

 • การเปิดหน้าเว็บทั้งหมดในแถบหรือหน้าต่างโดยอัตโนมัติ:เลือก Safari > การตั้งค่า คลิก แถบ คลิกเมนูป๊อปอัพ “เปิดหน้าในแถบแทนที่หน้าต่าง” แล้วเลือกตัวเลือก:

  • ไม่ต้อง:ลิงก์ที่ออกแบบให้เปิดหน้าต่างใหม่จะเปิดหน้าต่างใหม่

  • โดยอัตโนมัติ: ลิงก์ที่ออกแบบให้เปิดเว็บไซต์ในหน้าต่างใหม่จะเปิดลิงก์นั้นๆ ในแถบใหม่

  • เสมอ: ลิงก์ทั้งหมดที่ออกแบบให้เปิดหน้าต่างใหม่จะเปิดในแถบใหม่ ซึ่งรวมถึงลิงก์ซึ่งออกแบบมาให้เปิดในหน้าต่างแยกที่มีรูปแบบพิเศษ

 • ปิดแถบ:วางตัวเมาส์ชี้ไว้เหนือแถบในรายการแถบ แล้วคลิกไอคอนปิด ที่อยู่ทางซ้ายของแถบนั้น

  หากคุณเพิ่งเปิดหน้าเว็บในแถบใหม่ คุณสามารถปิดหน้าเว็บนั้นได้ทันทีโดยคลิกปุ่มย้อนกลับ

 • เปิดหน้าที่เพิ่งปิดอีกครั้ง:เลือก ประวัติ > เพิ่งปิดไป แล้วเลือกหน้าเว็บที่คุณต้องการเปิดอีกครั้งคุณยังสามารถเลือก ประวัติ > เปิดแถบที่ปิดครั้งสุดท้ายขึ้นมาใหม่ หรือ ประวัติ > เปิดหน้าต่างที่ปิดครั้งสุดท้ายขึ้นมาใหม่ ได้อีกด้วย