macOS High Sierra

สร้างปุ่มลัดแป้นพิมพ์สำหรับแอพ

คุณสามารถสร้างปุ่มลัดแป้นพิมพ์ของตัวคุณเองให้กับคำสั่งเมนูในแอพใดๆ ของ macOS ก็ได้ ซึ่งรวมถึง Finder ด้วยสิ่งนี้อาจมีประโยชน์หากปุ่มลัดสากล ที่ทำงานเหมือนกับแอพส่วนใหญ่ ขัดแย้งกับปุ่มลัดเฉพาะของแอพในกรณีนี้ คุณสามารถสร้างชุดคำสั่งแป้นพิมพ์ใหม่ได้

คุณสามารถสร้างปุ่มลัดแป้นพิมพ์ให้กับคำสั่งเมนูที่มีอยู่แล้วเท่านั้นคุณไม่สามารถสร้างปุ่มลัดแป้นพิมพ์เพื่อวัตถุประสงค์การสั่งงานโดยทั่วไปได้ เช่น การเปิดแอพ

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก แป้นพิมพ์ จากนั้นคลิก ปุ่มลัดแป้นพิมพ์

  เปิดบานหน้าต่างปุ่มลัดให้ฉัน

 2. เลือก ปุ่มลัดแอพ ทางด้านซ้าย คลิกปุ่มเพิ่ม คลิกเมนูป๊อปอัพ แอพพลิเคชั่น จากนั้นเลือกแอพใดแอพหนึ่งหรือแอพพลิเคชั่นทั้งหมด

  ตัวอย่างเช่น หากต้องการตั้งปุ่มลัดให้กับคำสั่งของ TextEdit ให้เลือก TextEditหากแอพไม่อยู่ในรายการ ให้เลือก อื่นๆ แล้วค้นหาแอพโดยใช้หน้าต่างโต้ตอบ เปิดแอพบางตัวอาจไม่อนุญาตให้คุณตั้งปุ่มลัดแป้นพิมพ์

  ถ้าคุณต้องการตั้งปุ่มลัดให้กับคำสั่งเมนูที่มีปรากฏในหลายๆ แอพ ให้เลือก แอพพลิเคชั่นทั้งหมด

 3. ป้อนคำสั่งเมนูที่คุณต้องการสร้างปุ่มลัดลงในช่องชื่อเมนู โดยป้อนให้ตรงกับคำสั่งที่ปรากฏในแอพอย่างไม่ผิดเพี้ยน รวมถึงอักขระ > (ป้อน ->) เครื่องหมายละความ (ป้อนจุดสามจุดโดยไม่เว้นช่องว่าง หรือกด Option-;) หรือเครื่องหมายวรรคตอนอื่นๆ

  ตัวอย่างเช่น หากต้องการตั้งปุ่มลัดสำหรับคำสั่งลิเกเจอร์เริ่มต้นใน TextEdit คุณจะต้องป้อน รูปแบบ->แบบอักษร->ลิเกเจอร์->ใช้ค่าเริ่มต้นหากต้องการตั้งปุ่มลัดสำหรับคำสั่งส่งออกเป็น PDF คุณจะต้องป้อน ไฟล์->ส่งออกเป็น PDF… ลงในช่อง

 4. คลิกในช่องปุ่มลัดแป้นพิมพ์ จากนั้นกดชุดปุ่มผสมที่คุณต้องการใช้เป็นปุ่มลัดแป้นพิมพ์แล้วคลิก เพิ่ม

  ตัวอย่างเช่น กดปุ่ม Control, Option และ Z พร้อมกันคุณสามารถใช้ปุ่มหนึ่งได้เพียงครั้งเดียวในชุดปุ่มผสม

หากคุณสร้างปุ่มลัดแป้นพิมพ์ที่ถูกกำหนดให้กับคำสั่งอื่นหรือแอพอื่นอยู่ก่อนแล้ว ปุ่มลัดใหม่ของคุณจะไม่ทำงาน โดยคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนปุ่มลัดใหม่หรือปุ่มลัดอื่นของคุณหากต้องการเปลี่ยนปุ่มลัด ให้เลือกปุ่มลัด จากนั้นคลิกชุดปุ่มผสมแล้วกดชุดปุ่มผสมใหม่

หากต้อการเอาปุ่มลัดที่คุณสร้างออก ให้เลือกปุ่มลัดแล้วคลิกปุ่มลบ