ใช้ปุ่มฟังก์ชั่นบน MacBook Pro ที่มี Touch Bar

กดปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) ค้างไว้เพื่อดู F1 ถึง F12 ใน Touch Bar

แสดงปุ่มฟังก์ชั่น

กดปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) บนคีย์บอร์ดของคุณค้างไว้เพื่อดู F1 ถึง F12 ใน Touch Bar

คุณยังสามารถทำให้ปุ่มฟังก์ชั่นปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้แอพเฉพาะ ดังนี้

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกคีย์บอร์ด
 2. คลิกคำสั่งลัดที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง จากนั้นเลือกปุ่มฟังก์ชั่นจากรายการทางด้านซ้าย
 3. คลิกปุ่มเพิ่ม (+) จากนั้นเลือกแอพแล้วคลิกเพิ่ม สำหรับแต่ละแอพที่คุณเพิ่ม ปุ่มฟังก์ชั่นจะปรากฏใน Touch Bar โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณใช้แอพนั้น

หรือใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ

อีกทางเลือกหนึ่งในการแสดงปุ่มฟังก์ชั่นใน Touch Bar คุณสามารถใช้ปุ่มฟังก์ชั่นในคีย์บอร์ดบนหน้าจอได้

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกคีย์บอร์ดแล้วทำหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จ
  • หากคุณใช้ macOS Big Sur ให้เลือก "แสดงเมนูป้อนเข้าในแถบเมนู" ในบานหน้าต่างแหล่งข้อมูลเข้า
  • หากคุณใช้ macOS Catalina หรือรุ่นก่อนหน้า ให้เลือก "แสดงหน้าต่างแสดงคีย์บอร์ดและอิโมจิในแถบเมนู" ในบานหน้าต่างคีย์บอร์ด
 2. คลิกไอคอนตัวแสดง  ในแถบเมนู แล้วเลือกแสดงหน้าต่างแสดงแป้นพิมพ์
  เมนูป้อนข้อมูล macOS Big Sur จะเปิดขึ้นโดยไฮไลต์
 3. คลิกปุ่ม Func ในคีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อให้ปุ่มนี้แสดงปุ่มฟังก์ชั่นทั้งหมด

 


แสดงปุ่มฟังก์ชั่นเมื่อใช้ Microsoft Windows

กดปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) บนคีย์บอร์ดของคุณค้างไว้เพื่อดู F1 ถึง F12 ใน Touch Bar

คุณยังสามารถทำให้ปุ่มฟังก์ชั่นปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องใน Touch Bar

 1. จากพื้นที่แจ้งเตือนทางด้านขวาของแถบงานของ Windows ให้คลิก  เพื่อแสดงไอคอนที่ซ่อนอยู่
 2. คลิกไอคอน Boot Camp  จากนั้นเลือก Boot Camp Control Panel จากเมนู
  เมนู Boot Camp ที่เลือกแผงควบคุม Boot Camp ไว้
 3. หากระบบถามว่าจะอนุญาตให้แอพนี้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ให้คลิกใช่ 
 4. คลิกแท็บคีย์บอร์ด
 5. เลือก "ใช้ F1, F2 และอื่นๆ ทั้งหมด เป็นปุ่มฟังก์ชั่นมาตรฐาน”

หรือใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ

อีกทางเลือกหนึ่งในการแสดงปุ่มฟังก์ชั่นใน Touch Bar คุณสามารถใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ

 1. จากเมนู Windows ให้เลือกความง่ายในการเข้าถึง
 2. คลิกคีย์บอร์ดบนหน้าจอ
 3. คลิกปุ่ม Fn ในคีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อให้ปุ่มนี้แสดงปุ่มฟังก์ชั่นทั้งหมด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์บอร์ดบนหน้าจอใน Windows

วันที่เผยแพร่: