วิธีใช้ปุ่มฟังก์ชั่นใน MacBook Pro ที่มี Touch Bar

หากต้องการเข้าถึงปุ่มฟังก์ชั่น (F1 – F12) บน Touch Bar ของ MacBook Pro ให้กดปุ่ม Function (fn) ที่ด้านล่างซ้ายของคีย์บอร์ดค้างไว้

Touch Bar ของ MacBook Pro จะเปลี่ยนไปเพื่อแสดงปุ่มฟังก์ชั่นให้คุณเลือก จากนั้นจะเปลี่ยนกลับไปที่สถานะก่อนหน้านั้นเมื่อคุณปล่อยนิ้วจากปุ่ม Function

ในบางแอพ คุณสามารถตั้งค่าให้ Touch Bar แสดงปุ่มฟังก์ชั่นตลอดเวลาได้โดยทำดังนี้

 1. ในการตั้งค่าระบบ ให้เลือกคีย์บอร์ด
 2. คลิกปุ่มลัด
 3. ในแถบด้านข้างทางซ้าย ให้เลือกปุ่มฟังก์ชั่น
 4. คลิกที่สัญลักษณ์ “+” จากนั้นไปที่แอพ แล้วเลือกแอพนั้น

จากนี้ไป Touch Bar จะแสดงปุ่มฟังก์ชั่นตลอดเวลาเมื่อคุณเปิดหรือสลับไปที่แอพที่คุณเลือกไว้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อเรียกใช้ปุ่มฟังก์ชั่นได้เช่นกันโดยทำดังนี้

 1. ในการตั้งค่าระบบ ให้เลือกคีย์บอร์ด
 2. ทำเครื่องหมายที่ “แสดงหน้าต่างแสดงคีย์บอร์ดและอิโมจิในแถบเมนู”
 3. เลือกไอคอนตัวแสดง  ในแถบเมนู แล้วเลือก "แสดงตัวแสดงคีย์บอร์ด"

คีย์บอร์ดบนหน้าจอจะปรากฏขึ้นพร้อมกับปุ่มฟังก์ชั่นที่คุณสามารถคลิกได้


การใช้ปุ่มฟังก์ชั่นใน Windows

เมื่อคุณใช้ Boot Camp เพื่อใช้งาน Windows บน MacBook Pro ปุ่มฟังก์ชั่นจะทำงานเหมือนกับใน macOS กดปุ่มฟังก์ชั่นบนคีย์บอร์ดค้างไว้ แล้วปุ่มฟังก์ชั่นจะปรากฏขึ้นมา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ Windows เพื่อเรียกใช้ปุ่มฟังก์ชั่นได้เช่นกันโดยทำดังนี้

 1. จากเมนู Windows ให้เลือกรายการเมนู "ความง่ายในการเข้าถึง"
 2. คลิกคีย์บอร์ดบนหน้าจอ
 3. คลิกปุ่ม fn ปุ่มฟังก์ชันจะปรากฏในคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าให้ Touch Bar แสดงปุ่มฟังก์ชั่นตลอดเวลาขณะที่ใช้งาน Windows ได้โดยไม่ต้องกดปุ่มฟังก์ชั่นค้างไว้ โดยทำดังนี้

 1. ในถาดระบบ Windows ให้คลิกลูกศรขึ้นเพื่อแสดงไอคอนเพิ่มเติม
 2. คลิกที่ไอคอน Boot Camp รูปสี่เหลี่ยมสีเทาเข้ม
 3. เลือกแผงควบคุม Boot Camp จากเมนูที่ปรากฏ
 4. คลิกใช่ เพื่ออนุญาตให้แผงควบคุมทำงาน
 5. คลิกแท็บคีย์บอร์ด
 6. เลือก "ใช้ปุ่ม F1, F2 ฯลฯ ทั้งหมด เป็นปุ่มฟังก์ชั่นมาตรฐาน"เพื่อให้ปุ่มฟังก์ชั่นปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องใน Touch Bar ตลอดเวลาลบเครื่องหมายในช่องออกเพื่อเปลี่ยนการทำงานของปุ่มฟังก์ชั่นกลับเป็นแบบมาตรฐาน
วันที่เผยแพร่: