macOS High Sierra

ติดตั้ง macOS อีกครั้ง

เมื่อคุณต้องติดตั้ง macOS บน Mac ของคุณอีกครั้ง คุณสามารถติดตั้งได้จากอินเทอร์เน็ต หรือจากพาร์ติชั่นกู้คืนที่ให้มาพร้อมกับฮาร์ดไดรฟ์หรือพื้นที่จัดเก็บแบบแฟรชของ Mac ทุกเครื่องซึ่งการติดตั้งใหม่ทั้งสองวิธีนี้จะไม่ทำให้ไฟล์และการตั้งค่าผู้ใช้ของคุณเปลี่ยนแปลงไป

ข้อสำคัญ: คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อติดตั้ง macOS อีกครั้ง

 1. ในส่วนแถบเมนู ให้เลือกเมนู Apple > เริ่มการทำงานใหม่

 2. เมื่อ Mac ของคุณเริ่มการทำงานใหม่ ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ในทันที:

  • ติดตั้ง macOS เวอร์ชั่นล่าสุดจากอินเทอร์เน็ต: กด Option-Command-R ค้างไว้จนกว่ารูปโลกที่กำลังหมุนอยู่จะปรากฏ แล้วปล่อยปุ่ม

   ตัวเลือกนี้จะติดตั้ง macOS เวอร์ชั่นล่าสุดที่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • ติดตั้ง macOS เวอร์ชั่นดั้งเดิมที่มากับคอมพิวเตอร์ของคุณจากอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง: กด Shift-Option-Command-R ค้างไว้จนกว่ารูปโลกที่กำลังหมุนอยู่จะปรากฏ แล้วปล่อยปุ่ม

   ตัวเลือกนี้จะติดตั้ง macOS เวอร์ชั่นล่าสุดที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณอีกครั้ง ซึ่งรวมถึงรายการอัพเดทใดๆ ที่มีให้สำหรับเวอร์ชั่นนั้น

  • ติดตั้ง macOS อีกครั้งจากดิสก์การกู้คืนแบบในตัวบนคอมพิวเตอร์ของคุณ: กด Command-R ค้างไว้จนกว่าหน้าต่างยูทิลิตี้จะปรากฏขึ้น

   ตัวเลือกนี้จะติดตั้ง macOS เวอร์ชั่นที่จัดเก็บอยู่ในดิสก์การกู้คืนแบบในตัวของคอมพิวเตอร์ของคุณอีกครั้ง ซึ่งรวมถึงรายการอัพเดทใดๆ ที่คุณติดตั้งแล้วด้วย

 3. เลือก ติดตั้ง macOS อีกครั้ง แล้วคลิก ดำเนินการต่อ

 4. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอในบานหน้าต่างที่คุณเลือกดิสก์ ให้เลือกดิสก์ macOS ปัจจุบันของคุณ (ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว จะมีเพียงดิสก์นี้เท่านั้นที่ใช้ได้)