macOS High Sierra

การเพิ่มคำใบ้รหัสผ่าน

คำใบ้รหัสผ่านสามารถช่วยให้คุณจำรหัสผ่านของคุณได้คำใบ้จะปรากฏหากคุณป้อนรหัสผ่านผิดติดต่อกันสามครั้ง หรือหากคุณคลิกเครื่องหมายคำถามในช่องรหัสผ่านในหน้าต่างเข้าสู่ระบบ

การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงคำใบ้รหัสผ่านของคุณ

ในการเพิ่มหรือเปลี่ยนคำใบ้รหัสผ่าน ให้เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก ผู้ใช้และกลุ่ม

  เปิดการตั้งค่าผู้ใช้และกลุ่มให้ฉัน

 2. คลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน

 3. ป้อนรหัสผ่านที่มีอยู่แล้วของคุณในช่อง "รหัสผ่านเก่า" ป้อนและยืนยันรหัสผ่านใหม่ จากนั้นป้อนคำใบ้รหัสผ่านหากต้องการใช้ผู้ช่วยรหัสผ่าน ให้คลิกที่ปุ่มกุญแจ ที่อยู่ถัดจากช่องรหัสผ่านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เคล็ดลับสำหรับการสร้างรหัสผ่านที่ปลอดภัย

 4. คลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน

เพิ่มหรือเปลี่ยนคำใบ้รหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคนอื่น

ผู้ดูแลระบบอาจเพิ่มคำใบ้หรือรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้อื่นได้

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก ผู้ใช้และกลุ่ม

  เปิดการตั้งค่าผู้ใช้และกลุ่มให้ฉัน

 2. คลิกไอคอนแม่กุญแจ เพื่อปลดล็อคไอคอน จากนั้นป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ

 3. เลือกผู้ใช้ จากนั้นคลิก รีเซ็ตรหัสผ่านหากต้องการใช้ผู้ช่วยรหัสผ่าน ให้คลิกที่ปุ่มกุญแจ ที่อยู่ถัดจากช่องรหัสผ่านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เคล็ดลับสำหรับการสร้างรหัสผ่านที่ปลอดภัย

  หากผู้ใช้คนอื่นเข้าสู่ระบบ Mac เครื่องนี้อยู่ คุณจะไม่สามารถเลือกผู้ใช้เหล่านั้นได้

 4. ป้อนและยืนยันรหัสผ่านใหม่สำหรับผู้ใช้ ป้อนคำใบ้รหัสผ่าน จากนั้นคลิก รีเซ็ตรหัสผ่าน