เปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ macOS

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ Mac หรือรีเซ็ตรหัสผ่านในกรณีที่คุณลืมรหัสผ่านได้ 

รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ macOS เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ารหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ โดยเป็นรหัสผ่านที่คุณใช้ในการเข้าสู่ระบบ Mac และดำเนินการเปลี่ยนแปลงบางรายการ เช่น การติดตั้งซอฟต์แวร์

เปลี่ยนรหัสผ่าน

หากคุณทราบรหัสผ่านและสามารถใช้รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณได้ คุณก็สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ในการตั้งค่าผู้ใช้และกลุ่ม

 1. เลือกการตั้งค่าระบบจากเมนู Apple จากนั้นคลิกผู้ใช้และกลุ่ม
 2. เลือกชื่อผู้ใช้ของคุณจากรายชื่อผู้ใช้
 3. คลิกที่ปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่าน จากนั้นให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ

หากคุณจำรหัสผ่านไม่ได้ หรือรหัสผ่านไม่สามารถใช้ได้ คุณอาจสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง แต่ขอให้ลองทำตามวิธีแก้ไขที่ง่ายกว่าเหล่านี้ก่อนเป็นอันดับแรก

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพิมพ์ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กถูกต้อง หากคีย์บอร์ดเปิด Caps Lock อยู่ ช่องใส่รหัสผ่านจะแสดงสัญลักษณ์ Caps Lock ลูกศรชี้ขึ้น
 • หากช่องใส่รหัสผ่านแสดงเครื่องหมายคำถาม ให้คลิกที่เครื่องหมายเพื่อแสดงคำใบ้รหัสผ่านที่อาจช่วยให้คุณจำรหัสผ่านได้
 • ลองเข้าสู่ระบบโดยไม่ใช่รหัสผ่าน หากวิธีนี้ได้ผล คุณก็สามารถเพิ่มรหัสผ่านได้โดยทำตามขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน
 • ลองเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสผ่าน Apple ID ที่คุณใช้สำหรับ iCloud หากคุณเพิ่งเปลี่ยนรหัสผ่านและไม่สามารถใช้รหัสผ่านใหม่ได้ ให้ลองใช้รหัสผ่านเก่าก่อน หากวิธีนี้ได้ผล ในครั้งต่อไปคุณก็สามารถใช้รหัสผ่านใหม่ได้

รีเซ็ตโดยใช้ Apple ID

ใน macOS บางเวอร์ชั่น คุณสามารถใช้ Apple ID ในการรีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบได้ โดยที่หน้าจอเข้าสู่ระบบ ให้ป้อนรหัสผ่านจนกว่าจะเห็นข้อความแจ้งว่าคุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านด้วย Apple ID ได้ หากไม่เห็นข้อความหลังจากที่พยายามทำเช่นนี้แล้วสามครั้ง แสดงว่าบัญชีของคุณไม่ได้ตั้งค่าให้อนุญาตการรีเซ็ตด้วย Apple ID

 1. คลิกที่ลูกศรข้างข้อความ Apple ID จากนั้นให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อป้อน Apple ID และสร้างรหัสผ่านใหม่ ทั้งนี้ระบบจะขอให้คุณรีสตาร์ทเมื่อเสร็จแล้ว
 2. เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านใหม่
 3. ดูว่าจำเป็นต้องสร้างพวงกุญแจเข้าสู่ระบบใหม่หรือไม่

รีเซ็ตโดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบอื่น

หากคุณทราบชื่อและรหัสผ่านของบัญชีผู้ดูแลระบบบน Mac คุณก็สามารถใช้บัญชีดังกล่าวในการรีเซ็ตรหัสผ่านได้ 

 1. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อและรหัสผ่านของบัญชีผู้ดูแลระบบอื่น
 2. เลือกการตั้งค่าระบบจากเมนู Apple จากนั้นคลิกผู้ใช้และกลุ่ม
 3. คลิกแม่กุญแจ จากนั้นจึงป้อนชื่อและรหัสผ่านผู้ดูแลระบบอีกครั้ง
 4. เลือกชื่อผู้ใช้ของคุณจากรายชื่อผู้ใช้
 5. คลิกที่ปุ่มรีเซ็ตรหัสผ่าน จากนั้นให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่
  หน้าต่างเปลี่ยนรหัสผ่าน
 6. เลือกออกจากระบบ จากเมนู Apple
 7. เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณด้วยรหัสผ่านใหม่
 8. ดูว่าจำเป็นต้องสร้างพวงกุญแจเข้าสู่ระบบใหม่หรือไม่

รีเซ็ตโดยใช้ผู้ช่วยรีเซ็ตรหัสผ่าน (ต้องเปิด FileVault)

หาก FileVault เปิดอยู่ คุณอาจสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้โดยใช้ผู้ช่วยรีเซ็ตรหัสผ่าน ดังนี้

 1. รอที่หน้าจอเข้าสู่ระบบสูงสุดหนึ่งนาที จนกว่าจะเห็นข้อความแจ้งว่าคุณสามารถใช้ปุ่มเปิดปิดเครื่องบน Mac เพื่อปิดเครื่อง แล้วเริ่มต้นระบบอีกครั้งใน OS การกู้คืน หากคุณไม่เห็นข้อความนี้ แสดงว่า FileVault ไม่ได้เปิดอยู่
 2. กดค้างปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้จนกว่า Mac จะปิดเครื่อง
 3. กดปุ่มเปิดปิดเครื่องอีกครั้งเพื่อเปิดเครื่อง Mac
 4. เมื่อหน้าต่างรีเซ็ตรหัสผ่านปรากฏขึ้นมา ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่
  หากคุณต้องการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เลื่อนตัวชี้ไปที่ด้านบนสุดของหน้าจอและใช้เมนู Wi-Fi   เพื่อเชื่อมต่อ หากต้องการออกโดยไม่รีเซ็ตรหัสผ่าน ให้เลือกเมนู Apple > รีสตาร์ท
  หน้าต่างผู้ช่วยรีเซ็ตรหัสผ่าน
 5. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกเริ่มการทำงานใหม่
 6. หากคุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านด้วยผู้ช่วยรีเซ็ตรหัสผ่านได้ ให้เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณโดยใช้รหัสผ่านใหม่
 7. ดูว่าจำเป็นต้องสร้างพวงกุญแจเข้าสู่ระบบใหม่หรือไม่

รีเซ็ตโดยใช้คีย์การกู้คืน (ต้องเปิด FileVault)

หาก FileVault เปิดอยู่ และคุณมีคีย์การกู้คืนของ FileVault คุณก็สามารถใช้คีย์ดังกล่าวในการรีเซ็ตรหัสผ่านได้

 1. โดยที่หน้าจอเข้าสู่ระบบ ให้ป้อนรหัสผ่านจนกว่าจะเห็นข้อความแจ้งว่าคุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านด้วยคีย์การกู้คืนได้ หากไม่เห็นข้อความหลังจากที่พยายามทำเช่นนี้แล้วสามครั้ง แสดงว่า FileVault ไม่ได้เปิดอยู่
 2. คลิกลูกศรข้างข้อความนั้น ช่องใส่รหัสผ่านจะเปลี่ยนเป็นช่องใส่คีย์การกู้คืน
 3. ป้อนคีย์การกู้คืน ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และใส่ขีดด้วย 
 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกรีเซ็ตรหัสผ่าน
 5. ดูว่าจำเป็นต้องสร้างพวงกุญแจเข้าสู่ระบบใหม่หรือไม่

หากคุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านใหม่หลังจากรีสตาร์ทเครื่อง Mac ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. รีสตาร์ทอีกครั้ง แล้วกด Command-R หรือหนึ่งในคีย์ลัดการกู้คืน macOS อื่นๆ ค้างไว้ทันที จนกระทั่งเห็นโลโก้ Apple หรือลูกโลกหมุน
 2. เมื่อคุณเห็นหน้าต่างยูทิลิตี้ macOS ให้เลือกยูทิลิตี้ > เทอร์มินัล จากแถบเมนู
 3. ในหน้าต่างเทอร์มินัล ให้พิมพ์ resetpassword แล้วกดปุ่ม Return เพื่อเปิดตัวช่วยรีเซ็ตรหัสผ่านตามภาพที่แสดงด้านบน
 4. เลือก ”รหัสผ่านของฉันใช้ไม่ได้เมื่อเข้าสู่ระบบ” จากนั้นคลิกถัดไป และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

สร้างพวงกุญแจเข้าสู่ระบบใหม่ ถ้าจำเป็น

หลังจากรีเซ็ตรหัสผ่านและกลับเข้าสู่ระบบบัญชีแล้ว คุณอาจเห็นการเตือนว่าระบบไม่สามารถปลดล็อคพวงกุญแจสำหรับเข้าสู่ระบบได้ ซึ่งนี่คือเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณและพวงกุญแจสำหรับเข้าสู่ระบบจะไม่ตรงกันอีกต่อไป เพียงคลิกปุ่มสร้างพวงกุญแจใหม่ในการแจ้งเตือน

หากไม่เห็นการเตือนเกี่ยวกับพวงกุญแจสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากคุณเห็นข้อความอื่นที่ขอรหัสผ่านเก่า ให้คุณรีเซ็ตพวงกุญแจด้วยตนเอง โดยทำดังนี้

 1. เปิดการเข้าถึงพวงกุญแจซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น 
 2. เลือกการตั้งค่าจากเมนูการเข้าถึงพวงกุญแจ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่มรีเซ็ตพวงกุญแจเริ่มต้นของฉันในหน้าต่างการตั้งค่า หลังจากที่ป้อนรหัสผ่านใหม่แล้ว การเข้าถึงพวงกุญแจจะสร้างพวงกุญแจสำหรับเข้าสู่ระบบว่างเปล่าที่ไม่มีรหัสผ่าน คลิกตกลงเพื่อยืนยัน

  หากคุณไม่เห็นปุ่มรีเซ็ตพวงกุญแจเริ่มต้นของฉัน ให้ปิดหน้าต่างการตั้งค่า แล้วเลือกพวงกุญแจ "เข้าสู่ระบบ" จากด้านซ้ายของหน้าต่างการเข้าถึงพวงกุญแจ กดปุ่มลบ แล้วคลิกลบส่วนอ้างอิง

 3. เลือกออกจากระบบจากเมนู Apple เพื่อกลับไปยังหน้าจอเข้าสู่ระบบ
 4. เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณด้วยรหัสผ่านใหม่ ถึงตอนนี้รหัสผ่านบัญชีและรหัสผ่านพวงกุญแจสำหรับเข้าสู่ระบบก็จะตรงกันอีกครั้ง

หากคุณยังคงไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

หากคุณยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านของคุณได้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

วันที่เผยแพร่: