หากคุณลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ Mac

หากคุณลืมรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Mac ของคุณ หรือระบบไม่ยอมรับรหัสผ่าน ให้เลือกตัวเลือกการรีเซ็ตจากหน้าต่างเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนเหล่านี้มีไว้สำหรับ macOS Catalina หรือใหม่กว่า ขั้นตอนสำหรับ macOS Mojave หรือก่อนหน้าจะแตกต่างออกไป หากคุณไม่แน่ใจว่ากำลังใช้ macOS รุ่นใดอยู่ ให้ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ที่หน้าต่างเข้าสู่ระบบ

หน้าต่างเข้าสู่ระบบที่แสดงช่องรหัสผ่าน

หน้าต่างเข้าสู่ระบบจะปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณเปิดเครื่อง รีสตาร์ท หรือออกจากระบบ Mac ซึ่งไม่เหมือนกับหน้าต่างที่คุณอาจเห็นเมื่อปลุก Mac จากโหมดพักเครื่องหรือหยุดโปรแกรมรักษาหน้าจอ แม้ว่าจะใช้รหัสผ่านเดียวกันก็ตาม

 • หากคุณเห็นปุ่มปิดเครื่อง เริ่มการทำงานเครื่องใหม่ และพักเครื่อง แสดงว่าคุณอยู่ที่หน้าต่างเข้าสู่ระบบ 
 • หากคุณเห็นปุ่มสลับผู้ใช้ ให้คลิกปุ่มนั้นเพื่อสลับไปที่หน้าต่างเข้าสู่ระบบ
 • หากคุณเห็นปุ่มอื่นหรือไม่เห็นปุ่มใดๆ ให้รีสตาร์ท Mac ของคุณ หรือกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้สูงสุด 10 วินาที จนกว่าเครื่องจะปิด เมื่อ Mac ของคุณรีสตาร์ทหรือเปิดขึ้นมา เครื่องจะเริ่มการทำงานที่หน้าต่างเข้าสู่ระบบ
  Mac ทุกเครื่องมีปุ่มเปิดปิด บนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่มี Touch ID ให้กด Touch ID ค้างไว้

 


ใส่รหัสผ่านได้ถึงสามครั้ง

หลังจากตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ที่หน้าต่างเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ป้อนรหัสผ่านสูงสุดสามครั้งจนกว่าคุณจะเห็นตัวเลือกการรีเซ็ตรหัสผ่านด้านล่าง

 


เลือกตัวเลือกการรีเซ็ตรหัสผ่าน

หลังจากที่คุณป้อนรหัสผ่านสูงสุดสามครั้ง Mac ของคุณควรแสดงตัวเลือกการรีเซ็ตรหัสผ่านอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้

ตัวเลือกที่ 1: เริ่มการทำงานเครื่องใหม่และแสดงตัวเลือกการรีเซ็ตรหัสผ่าน

หน้าต่างเข้าสู่ระบบที่แสดงตัวเลือกให้เริ่มการทำงานเครื่องใหม่และแสดงตัวเลือกการรีเซ็ตรหัสผ่าน

 1. หากคุณเห็นตัวเลือกให้เริ่มการทำงานเครื่องใหม่และแสดงตัวเลือกการรีเซ็ตรหัสผ่าน ให้คลิกเพื่อรีสตาร์ท Mac ของคุณ จากนั้นทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้
  • ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ หากระบบถาม คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัสยืนยันที่ส่งไปยังอุปกรณ์เครื่องอื่นของคุณ
  • ป้อนรหัสการกู้คืน FileVault หากระบบถาม ซึ่งเป็นชุดตัวอักษรขนาดยาวที่คุณได้รับเมื่อคุณเปิด FileVault และเลือกที่จะสร้างรหัสการกู้คืนแทนที่จะอนุญาตให้บัญชี iCloud ของคุณ (Apple ID) ปลดล็อคดิสก์ของคุณ
 2. เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านให้ จากนั้นคลิกถัดไป
 3. ป้อนข้อมูลรหัสผ่านใหม่ของคุณ จากนั้นคลิกถัดไป 
 4. เมื่อรีเซ็ตรหัสผ่านเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิกเริ่มการทำงานเครื่องใหม่

ตัวเลือกที่ 2: รีเซ็ตโดยใช้ Apple ID ของคุณ

หน้าต่างเข้าสู่ระบบที่แสดงตัวเลือกให้รีเซ็ตโดยใช้ Apple ID ของคุณ

 1. หากคุณเห็นตัวเลือกให้รีเซ็ตโดยใช้ Apple ID ของคุณ ให้คลิกที่ตัวเลือกนี้
  • หาก Mac ของคุณรีสตาร์ท ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับตัวเลือกที่ 1 ข้างต้น
  • หาก Mac ของคุณไม่รีสตาร์ท แต่ขอ Apple ID ของคุณทันที ให้ป้อนข้อมูลนั้นแล้วคลิกรีเซ็ตรหัสผ่าน
 2. หากระบบขอให้คุณสร้างพวงกุญแจใหม่เพื่อจัดเก็บรหัสผ่านของผู้ใช้ ให้คลิกตกลงเพื่อรีสตาร์ท Mac ของคุณ
 3. หากระบบขอให้คุณเลือกผู้ดูแลระบบที่คุณทราบรหัสผ่าน ให้คลิก "ลืมรหัสผ่านทั้งหมดหรือไม่"
 4. หากคุณเห็นหน้าต่างรีเซ็ตรหัสผ่านพร้อมตัวเลือกในการปิดใช้งาน Mac ให้คลิกปิดใช้งาน Mac จากนั้นคลิกปิดใช้งานเพื่อยืนยัน โดยเป็นการปิดใช้งานชั่วคราวเท่านั้น
 5. ป้อนข้อมูลรหัสผ่านใหม่ของคุณ จากนั้นคลิกถัดไป
  หากหน้าต่างนี้แสดงบัญชีผู้ใช้หลายบัญชี ให้คลิกปุ่มตั้งรหัสผ่านที่อยู่ถัดจากชื่อบัญชีแต่ละชื่อ แล้วป้อนข้อมูลรหัสผ่านใหม่สำหรับแต่ละบัญชี
 6. เมื่อรีเซ็ตรหัสผ่านเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิกเริ่มการทำงานเครื่องใหม่

ตัวเลือกที่ 3: รีเซ็ตโดยใช้รหัสการกู้คืนของคุณ

 1. คลิกตัวเลือกเพื่อรีเซ็ตโดยใช้รหัสการกู้คืนของคุณ
 2. ป้อนรหัสการกู้คืน FileVault ของคุณ ซึ่งเป็นชุดตัวอักษรขนาดยาวที่คุณได้รับเมื่อคุณเปิด FileVault และเลือกที่จะสร้างรหัสการกู้คืนแทนที่จะอนุญาตให้บัญชี iCloud ของคุณ (Apple ID) ปลดล็อคดิสก์ของคุณ
 3. ป้อนข้อมูลรหัสผ่านใหม่ของคุณ จากนั้นคลิกรีเซ็ตรหัสผ่าน


วันที่เผยแพร่: