macOS High Sierra

การเปิดโฟลเดอร์แท็บหรือหน้าต่าง Finder ใหม่

เมื่อคุณเปิดโฟลเดอร์ใน Finder เนื้อหาของโฟลเดอร์นั้นมักจะมาแทนที่เนื้อหาปัจจุบันของหน้าต่างนั้นหากคุณต้องการ คุณสามารถเปิดโฟลเดอร์ในแถบหรือหน้าต่างใหม่

ตั้งค่าวิธีเปิดโฟลเดอร์ทั้งหมด

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก Dock

  เปิดการตั้งค่า Dock ให้ฉัน

 2. คลิกเมนูป๊อปอัพ “ต้องการแถบเมื่อเปิดเอกสาร” จากนั้นเลือกหนึ่งตัวเลือก:

  • ตลอดเวลา

  • แบบเต็มหน้าจออย่างเดียว

  • กำหนดเอง

  ตามค่าเริ่มต้น เอกสารจะเปิดในแถบเมื่อใช้แอพแบบเต็มหน้าจอเท่านั้น

คุณยังสามารถเลือกสิ่งที่จะให้เกิดขึ้นเมื่อคุณกดปุ่ม Command ค้างไว้และคลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ได้อีกด้วยใน Finder ให้เลือก Finder > การตั้งค่า จากนั้นคลิก ทั่วไปเลือก “เปิดโฟลเดอร์ในแถบแทนที่หน้าต่างใหม่” เพื่อให้เปิดโฟลเดอร์ในแถบ หรือเลิกเลือกเพื่อให้เปิดโฟลเดอร์ในหน้าต่าง

เปิดโฟลเดอร์เดี่ยว

 • กดปุ่ม Command ขณะที่คุณคลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์

  โฟลเดอร์เปิดในแถบหรือหน้าต่างใหม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่า Finder ของคุณ

  เคล็ดลับ: หากแถบเครื่องมือและแถบข้าง Finder ถูกซ่อนอยู่ ให้คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์โดยไม่ต้องกดปุ่ม Command เพื่อเปิดโฟลเดอร์ในหน้าต่างใหม่

ในการเปิดหน้าต่าง Finder ใหม่โดยไม่ต้องเปิดโฟลเดอร์เฉพาะ ให้เลือกไฟล์ > หน้าต่าง Finder ใหม่ หรือกดปุ่ม Command–N

ทำงานด้วยแถบ

 • หากแถบทั้งหมดของคุณไม่ปรากฏ ให้เลื่อนผ่านแถบเหล่านั้น

 • เมื่อเปิดแท็บสองแท็บหรือมากกว่า ให้คลิกปุ่มเพิ่ม เพื่อเปิดแท็บใหม่

 • ในการปิดแท็บ ให้วางตัวชี้เหนือแถบ จากนั้นคลิกปุ่ม Delete