macOS High Sierra

การใช้ ตัวดูแป้นพิมพ์

ดูตำแหน่งของอักขระสำหรับภาษาอื่น และอักขระพิเศษและสัญลักษณ์ต่าง ๆ บนแป้นพิมพ์ของคุณ

หน้าต่างแสดงแป้นพิมพ์ที่มีเค้าโครงภาษาสเปน

เคล็ดลับ: ถ้าคุณใช้แป้นพิมพ์กายภาพได้ไม่สะดวก ให้ลองใช้แป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึงบนหน้าจอซึ่งมีคุณสมบัติการป้อนและการนำทางขั้นสูงด้วยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ใช้แป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึง

  1. คลิก เมนูแหล่งป้อนเข้า ในแถบเมนู แล้วเลือก แสดงตัวดูแป้นพิมพ์

    หากคำสั่งไม่แสดงขึ้นมา ให้เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก แป้นพิมพ์ จากนั้นเลือก “แสดงตัวแสดงแป้นพิมพ์และอิโมจิในแถบเมนู”

    เปิดบานหน้าต่างแป้นพิมพ์ให้ฉัน

  2. คลิกเมนูป้อนเข้าในแถบเมนู แล้วเลือกแหล่งป้อนเข้าของภาษาที่มีแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการดู

  3. กดแป้นบนแป้นพิมพ์ของคุณที่ตอบสนองกับอักขระที่แสดงในตัวแสดงแป้นพิมพ์ หรือคลิกแป้นหลายแป้นในตัวแสดงแป้นพิมพ์

    กดปุ่มปรับค่าหรือชุดปุ่มปรับค่าเพื่อแสดงอักขระพิเศษหรือสัญลักษณ์ที่คุณสามารถป้อนได้ตัวอย่างเช่น กดปุ่ม Option หรือปุ่ม Option และปุ่ม Shift ค้างไว้อักขระพิเศษนี้รวมถึงปุ่ม dead (ปุ่มปรับค่าที่กดพร้อมกับอีกปุ่มหนึ่งเพื่อป้อนตัวอักษรที่มีเครื่องหมายแสดงการออกเสียง) ซึ่งจะถูกไฮไลท์ด้วยสีส้มบนเค้าโครงแป้นพิมพ์ดู การป้อนอักขระที่มีเครื่องหมายเน้นเสียง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณได้เปลี่ยนแหล่งป้อนเข้าหรือเค้าโครงแป้นพิมพ์ของคุณในขั้นตอนที่ 2 หากจำเป็น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปลี่ยนแหล่งป้อนเข้าหรือการจัดเรียงแป้นพิมพ์กลับมาแล้ว

หากคุณไม่เห็นอักขระพิเศษหรือสัญลักษณ์ ให้ลองใช้อิโมจิและสัญลักษณ์