macOS High Sierra

ใช้ Touch Bar

หาก Mac ของคุณมี Touch Bar คุณจะสามารถใช้ท่าทางที่คุ้นเคย เช่น แตะ ปัด หรือเลื่อน ได้เลยใน Touch Bar เพื่อปรับการตั้งค่า ใช้ Siri เข้าถึงปุ่มฟังก์ชั่น และทำงานของแอพต่างๆ ได้

แป้นพิมพ์ที่มี Touch Bar อยู่ที่ด้านบนสุด โดยมี Touch ID อยู่ที่ด้านขวาสุดของ Touch Bar

Touch Bar มี Touch ID ที่จะช่วยให้คุณปลดล็อค Mac ของคุณและรายการบางรายการที่ปกป้องด้วยรหัสผ่าน ใช้ Apple Pay เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการในเว็บ และซื้อสินค้าหรือบริการจาก iTunes Store, App Store และ iBooks Storeหากต้องการเรียนรู้วิธีการตั้งค่า PDF ให้ดู ใช้ Touch ID ใน Mac ของคุณ

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Touch Bar

Control Strip ที่อยู่ด้านขวาสุดของ Touch Bar จะช่วยให้คุณปรับการตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ เช่น ความสว่างและความดัง รวมทั้งถาม Siri ได้อีกด้วยคุณสามารถขยายเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าและคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ปุ่มอื่นๆ จะมีให้ใช้งานได้ใน Touch Bar โดยขึ้นอยู่กับแอพที่คุณใช้อยู่หรืองานที่คุณกำลังทำ

ด้านซ้ายของ Touch Bar จะมีปุ่มต่างๆ ที่แตกต่างกันไปตามแอพหรืองาน และด้านขวาเป็น Control Strip ที่ยุบอยู่
 • เปลี่ยนความสว่างหรือความดัง หรือถาม Siri: แตะปุ่มต่างๆ ใน Control Stripสำหรับความสว่างและความดัง คุณจะสามารถเปลี่ยนไปทางซ้ายหรือทางขวาบนปุ่มต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

  Control Strip ที่ยุบอยู่จะมีปุ่มต่างๆ เรียงจากซ้ายไปขวาดังนี้ ปุ่มสำหรับขยาย Control Strip ปุ่มสำหรับเพิ่มหรือลดความสว่างจอแสดงผลและความดัง ปุ่มสำหรับปิดเสียงหรือเลิกปิดเสียง และปุ่มถาม Siri
 • ขยาย Control Strip: แตะ ปุ่มขยาย หรือกดปุ่ม Fn บนแป้นพิมพ์ (หากตัวเลือก “กดปุ่ม Fn” ในการตั้งค่าแป้นพิมพ์ได้ตั้งค่าเป็นขยาย Control Strip)

  แตะปุ่มต่างๆ ใน Control Strip ที่ขยายเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าและคุณสมบัติ macOS เพิ่มเติม เช่น Mission Control และ Launchpad หรือเพื่อควบคุมการเล่นวิดีโอหรือเพลงสำหรับการตั้งค่าบางรายการ เช่น ความสว่างจอแสดงผล คุณจะสามารถแตะค้างไว้ที่ปุ่มเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าได้

  Control Strip ที่ขยายอยู่จะมีปุ่มต่างๆ เรียงจากซ้ายไปขวาดังนี้ ความสว่างจอแสดงผล, Mission Control, Launchpad, ความสว่างแป้นพิมพ์, การเล่นวิดีโอหรือเพลง และความดัง

  ในการยุบ Control Strip ให้แตะ ปุ่มปิด

 • ใช้ปุ่มอื่น: แตะปุ่มเพื่อทำงานต่างๆ ในแอพที่คุณกำลังใช้งานอยู่ได้อย่างรวดเร็วแอพแต่ละแอพจะแตกต่างกัน ให้ลองดูว่าคุณทำอะไรได้บ้างตัวอย่างเช่น Touch Bar จะมีลักษณะต่อไปนี้เมื่อคุณเลือกไฟล์ใน Finder:

  Touch Bar ที่มีปุ่มที่เกี่ยวข้องกับ Finder โดยเฉพาะ เช่น ปุ่มแชร์

  นี่คือรูปภาพแสดงการดูรูปภาพในแอพรูปภาพ:

  Touch Bar ที่มีปุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพโดยเฉพาะ เช่น ปุ่มรายการโปรดและปุ่มหมุน

  หากต้องการเพิ่มปุ่มไปที่ Touch Bar ของแอพบางแอพ ให้ดู ปรับแต่ง Touch Bar ด้วยตัวเอง

 • เพิ่มอิโมจิลงในข้อความของคุณ: แตะ ปุ่มอิโมจิ แล้วแตะอิโมจิที่คุณต้องการใช้

  ปุ่มอิโมจิในครึ่งซ้ายของ Touch Bar

คำแนะนำขณะป้อน

เมื่อคุณป้อนข้อความ Touch Bar จะสามารถแสดงข้อความหรือวลีที่คุณต้องการใช้ถัดไป (เรียกว่า คำแนะนำขณะป้อน) เพื่อช่วยคุณประหยัดเวลา

 • แสดงคำแนะนำขณะป้อน: แตะ ปุ่มคำแนะนำขณะป้อน

  ปุ่มคำแนะนำขณะป้อนที่อยู่ด้านขวาของ Touch Bar
 • ใช้คำแนะนำขณะป้อน: แตะคำ วลี หรืออิโมจิการแก้ไขการสะกดคำจะแสดงเป็นสีน้ำเงิน

  คำแนะนำขณะป้อนที่กำลังแสดงคำและอิโมจิ และปุ่มด้านซ้ายที่ใช้ซ่อนคำแนะนำขณะป้อน
 • ซ่อนคำแนะนำขณะป้อน: แตะ ปุ่มปิด ใน Touch Bar

หากคุณไม่เห็น ปุ่มคำแนะนำขณะป้อน ใน Touch Bar ให้เลือก มุมมอง > ปรับ Touch Bar ด้วยตัวเอง แล้วเลือก “แสดงคำแนะนำขณะป้อน”หรือเลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก แป้นพิมพ์ คลิก ข้อความ แล้วเลือก “คำแนะนำขณะป้อน Touch Bar”

เปิดบานหน้าต่างข้อความให้ฉัน

สี

ในแอพที่คุณสามารถเปลี่ยนสีของตัวอักษรหรือวัตถุ คุณจะสามารถใช้ Touch Bar เพื่อเลือกสี เฉดสี หรือรุ่น (เช่น RGB หรือ HSB)

Touch Bar ที่แสดงปุ่มสีเป็นหนึ่งในปุ่มที่เกี่ยวข้องกับแอพนั้นๆ โดยเฉพาะ
 • เลือกสี: แตะค้างไว้ที่ ปุ่มสี แล้วเลื่อนนิ้วของคุณไปที่สี

  Touch Bar ที่กำลังแสดงสีตั้งแต่สีแดงที่ด้านซ้ายไปถึงสีดำที่ด้านขวา
 • เลือกเฉดสี: แตะ ปุ่มสี แตะค้างไว้ที่สี แล้วเลื่อนนิ้วของคุณไปที่เฉดสี

 • เลือกรุ่น: แตะ ปุ่มสี แตะรายการสีที่ด้านซ้าย แล้วแตะรุ่นสี ในการใช้สีที่กำหนดเองที่คุณบันทึก ให้แตะจานสี

  Touch Bar ที่กำลังแสดงรุ่นสีจากด้านซ้ายไปด้านขวาเป็น เรียบง่าย, ระดับสีเทา, RGB, CMYK และ HSB ที่ปลายด้านขวาคือปุ่มจานสี

  ใช้ตัวเลื่อนเพื่อเปลี่ยนค่า เช่น สีสันหรือความเข้มสี ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปที่จานสี ให้แตะสี (+ จะปรากฏขึ้น) แล้วแตะอีกครั้ง (เครื่องหมายถูกจะปรากฏขึ้น)

  Touch Bar ที่กำลังแสดงตัวเลื่อนสีสัน ความเข้มสี ความสว่างของรุ่น HSB ปลายด้านซ้ายคือปุ่มเพื่อแสดงโปรไฟล์ทั้งหมด ที่ด้านขวาคือปุ่มเพื่อบันทึกสีที่กำหนดเอง
 • ซ่อนสีหรือค่าสี: แตะ ปุ่มปิด ใน Touch Bar

ปุ่มฟังก์ชั่น

ปุ่มลัดแป้นพิมพ์ macOS ที่ใช้ปุ่มฟังก์ชั่น (F1 ถึง F12)ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดใช้งาน Dashboard คุณจะสามารถใช้ F12 เพื่อแสดง Dashboard ได้ปุ่มฟังก์ชั่นจะมีให้ใช้งานได้ใน Touch Bar

 • ใช้ปุ่มฟังก์ชั่น: กดปุ่ม Fn ค้างไว้ในแป้นพิมพ์ (หากตัวเลือก “กดปุ่ม Fn” ในการตั้งค่าแป้นพิมพ์ได้รับการตั้งค่าให้แสดงปุ่มฟังก์ชั่น) แล้วแตะปุ่มฟังก์ชั่นใน Touch Bar

  ปุ่มฟังก์ชั่นใน Touch Bar

  หากปุ่มลัดแป้นพิมพ์มีปุ่มปรับค่า เช่น Option หรือ Command ให้กดปุ่ม Fn พร้อมปุ่มปรับค่าตัวอย่างเช่น หากต้องการใช้ Control-F3 เพื่อย้ายไปที่ Dock ให้กดปุ่ม Fn และปุ่ม Control ค้างไว้พร้อมกัน แล้วแตะ F3 ใน Touch Bar

ปรับแต่ง Touch Bar ด้วยตัวเอง

สำหรับแอพบางแอพ คุณจะสามารถปรับแต่ง Touch Bar ด้วยตัวเองให้มีปุ่มของงานโปรดต่างๆ ในแอพนั้นของคุณได้คุณยังสามารถเปลี่ยนปุ่มที่แสดงใน Control Strip ได้อีกด้วย

 1. ในแอพ ให้เลือกมุมมอง > ปรับแต่ง Touch Bar ด้วยตัวเอง

 2. เพิ่ม จัดเรียง หรือเอาปุ่มต่างๆ ใน Touch Bar ออก

  หากต้องการสลับระหว่างการเปลี่ยนปุ่มต่างๆ สำหรับแอพในปัจจุบันและ Control Strip ให้เพียงแตะ Touch Bar(คุณไม่สามารถปรับปุ่มต่างๆ ด้วยตัวเองได้ทุกแอพ)

  • การเพิ่มปุ่ม:ใช้แทร็คแพดหรือเมาส์เพื่อลากปุ่มจากหน้าจอไปที่ Touch Bar แล้วปุ่มต่างๆ ใน Touch Bar จะกระดุกกระดิกเล็กน้อย

  • จัดเรียงปุ่มใหม่: ใช้นิ้วของคุณลากปุ่มบน Touch Bar

  • ปุ่มเอาออก: ใช้แทร็คแพดหรือเมาส์เพื่อลากปุ่มออกจาก Touch Bar ไปที่หน้าจอ

 3. เมื่อคุณทำเสร็จ ให้คลิก เสร็จสิ้น บนหน้าจอ หรือแตะ เสร็จสิ้น ใน Touch Bar

คุณยังสามารถกำหนดค่า Control Strip ในการตั้งค่าระบบได้อีกด้วยเลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก แป้นพิมพ์ คลิก แป้นพิมพ์ แล้วคลิกกำหนดค่า Control Strip

เปิดการตั้งค่าแป้นพิมพ์ให้ฉัน

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ Touch Bar

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกที่จะเปลี่ยนสิ่งที่แสดงใน Touch Bar ได้ตัวอย่างเช่น แทนที่จะแสดงปุ่มแอพและ Control Strip ที่ยุบไว้ คุณสามารถตั้งค่าให้ Touch Bar แสดงเพียง Control Strip ที่ขยายอยู่หรือเพียงปุ่มแอพได้คุณยังสามารถเปลี่ยนสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณกดปุ่ม Fn บนแป้นพิมพ์ได้อีกด้วย

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก แป้นพิมพ์ จากนั้นคลิก แป้นพิมพ์

  เปิดการตั้งค่าแป้นพิมพ์ให้ฉัน

 2. ตั้งค่าตัวเลือก

  • Touch Bar แสดง: คลิกเมนูป๊อปอัพ แล้วเลือกตัวเลือก (ตัวควบคุมแอพที่มี Control Strip Control Strip ที่ขยายอยู่ หรือตัวควบคุมแอพ)

  • กดปุ่ม Fn เพื่อ: คลิกเมนูป๊อปอัพ แล้วเลือกตัวเลือก (ขยาย Control Strip, แสดงตัวควบคุมแอพ, แสดง Control Strip หรือแสดง F1, F1 เป็นต้นปุ่ม)

   ตัวเลือกต่างๆ จะมีให้ใช้งานได้ตามสิ่งที่คุณตั้งค่าไว้ในตัวเลือก “Touch Bar แสดง”

หากต้องการแสดงปุ่มฟังก์ชั่น (F1, F2 เป็นต้น) ใน Touch Bar ของแอพบางแอพ ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก แป้นพิมพ์ คลิก ปุ่มลัด เลือก ปุ่มฟังก์ชั่น ในรายการทางซ้าย แล้วเพิ่มแอพทางขวา

เปิดบานหน้าต่างปุ่มลัดให้ฉัน