macOS High Sierra

การเปลี่ยนข้อมูลบัญชี iCloud

Apple ID คือบัญชีที่คุณใช้สำหรับบริการทั้งหมดของ Apple ซึ่งรวมถึง iCloud, iTunes และ App Store ด้วย คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ Apple ID, รูปภาพ, รายชื่อ, ความปลอดภัย, และการชำระเงินของคุณได้โดยตรงจากการตั้งค่า iCloud

กล่องโต้ตอบรายละเอียดบัญชีในการตั้่งค่า iCloud

เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก iCloud จากนั้นคลิก รายละเอียดบัญชี

  เปิด การตั้งค่า iCloud สำหรับฉัน

 2. คลิก ทั่วไป จากนั้นดูหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อไปนี้:

  • ชื่อและนามสกุล: ป้อนชื่อที่ผูกไว้กับ Apple ID ของคุณในบางครั้ง ชื่อนี้จะแสดงให้ผู้ใช้คนอื่นเห็นเมื่อใช้คุณสมบัติการแชร์ iCloud

  • Apple ID: ระบุบัญชี Apple ID นี้

  • รูปภาพ: คลิกรูปภาพของคุณ หรือลากไฟล์รูปภาพจาก Finder ไปทับรูปภาพนั้น แล้วปฏิบัติตามวิธีใดๆ ต่อไปนี้:

   • ใช้รูปภาพที่มาพร้อมกับ macOS: คลิกค่าเริ่มต้น จากนั้นเลือกรูปภาพ

   • ถ่ายภาพโดยการใช้ Mac ของคุณ: คลิก กล้อง แล้วเมื่อคุณพร้อม คลิก ถ่ายภาพ

   • ใช้รูปภาพจากแอพรูปภาพ: คลิก รูปภาพหากต้องการดูรูปภาพเฉพาะจากเวลา สถานที่ หรืออัลบั้ม ให้คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลด้านล่างรูปภาพ จากนั้นเลือกกลุ่มของรูปภาพเลือกรูปภาพ จากนั้นคลิก ถัดไป

   • ซูมเข้าหรือออก: ลากแถบเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

   • เลื่อนรูปภาพ: ลากรูปภาพภายในบริเวณวงกลม

เปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อ

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก iCloud จากนั้นคลิก รายละเอียดบัญชี

  เปิด การตั้งค่า iCloud สำหรับฉัน

 2. คลิก รายชื่อ จากนั้นดูหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อไปนี้:

  • ที่อยู่อีเมล: เพิ่มและเอาที่อยู่อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกไว้กับ Apple ID ของคุณออกเพื่อนๆ และครอบครัวสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อแชร์โน้ตและเอกสารกับคุณ และติดต่อคุณโดยใช้ iMessage, FaceTime, และอื่นๆ ได้

  • ที่อยู่หลัก: เปลี่ยนที่อยู่ส่งจดหมายของ Apple ID ของคุณ

  • วันเกิด: เปลี่ยนวันเกิดของคุณถ้าไม่ถูกต้องข้อมูลนี้จะใช้ช่วยในการยืนยันตัวตนของคุณ หากคุณลืมรหัสผ่าน หรือต้องการจะรีเซ็ตรหัสผ่าน

   หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนวันเกิดของคุณได้หนึ่งครั้ง และมีเวลา 24 ชั่วโมงหลักจากเปลี่ยนข้อมูลนี้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ที่คุณทำ

   บุตรหลานที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี (อายุจะแตกต่างกันไปตามประเทศและภูมิภาค) จะไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลวันเกิดได้

  • การตั้งค่าอีเมล: เลือกชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการให้ Apple ส่งไปที่ที่อยู่อีเมลของคุณ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลความปลอดภัย

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก iCloud จากนั้นคลิก รายละเอียดบัญชี

  เปิด การตั้งค่า iCloud สำหรับฉัน

 2. คลิก ความปลอดภัย จากนั้นดูหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อไปนี้:

  • รหัสผ่าน Apple ID:คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อป้องกันข้อมูลของคุณที่เก็บไว้ใน iCloud และเพื่อใช้ในการหาตำแหน่งที่ตั้ง หรือลบข้อมูลใน Mac ของคุณจากระยะไกล โดยใช้ค้นหา Mac ของฉันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เคล็ดลับสำหรับการสร้างรหัสผ่านที่ปลอดภัย

   หลังจากเปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอัพเดทในแอพอีเมลของบริษัทอื่นที่คุณใช้เพื่อรับอีเมล iCloud ของคุณแล้ว

  • คำถามรักษาความปลอดภัย:หากตัวเลือกนี้ปรากฏขึ้นมา คุณสามารถเปลี่ยนคำถามและคำตอบรักษาความปลอดภัยที่จะช่วยให้ Apple ยืนยันตัวตนของคุณได้ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏถ้าการยืนยันตัวตนแบบสองส่วนประกอบเปิดอยู่

  • การกู้ที่อยู่อีเมล: หากตัวเลือกนี้ปรากฏขึ้น คุณสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนที่อยู่อีเมลที่ Apple สามารถส่งลิงก์เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ และให้คุณรีเซ็ตข้อมูลของคุณหากเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยขึ้นตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏถ้าการยืนยันตัวตนแบบสองส่วนประกอบเปิดอยู่

  • ที่อยู่อีเมลสำหรับรับการแจ้ง: หากตัวเลือกนี้ปรากฏขึ้นมา คุณสามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลที่ Apple ส่งสำเนาของอีเมล Apple ID ทั้งหมดที่ส่งไปที่ที่อยู่อีเมลหลักของคุณ (แสดงในข้อมูลติดต่อของคุณดังที่อธิบายไว้ข้างต้น)สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่ตัวเลือกนี้ปรากฏ ให้ดูบทความการสนับสนุนของ Apple เกี่ยวกับที่อยู่อีเมล Apple ID ของคุณ

  • การยืนยันตัวตนแบบสองส่วนประกอบ: แสดงว่า Apple ID ของคุณได้การยืนยันตัวตนแบบสองส่วนประกอบแล้วหรือไม่

   ถ้าการยืนยันตัวตนแบบสองส่วนประกอบเปิดอยู่ และคุณต้องการรหัสตรวจสอบความถูกต้องเพื่อลงชื่อเข้าในอุปกรณ์อื่นหรือที่ iCloud.com ให้คลิก รับรหัสตรวจสอบความถูกต้อง

   หากการยืนยันตัวตนแบบสองส่วนประกอบเปิดอยู่ และคุณต้องการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือ ให้คลิกปุ่มเพิ่ม ป้อนหมายเลขโทรศัพท์แล้วเลือกวิธีการตรวจสอบยืนยัน จากนั้นให้คลิก ดำเนินการต่อ

   คุณต้องตรวจสอบยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถืออย่างน้อยหนึ่งหมายเลขเมื่อคุณลงทะเบียนใช้การยืนยันตัวตนแบบสองส่วนประกอบคุณควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบยืนยันหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนสนิทใช้ ไว้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือไม่ได้รับรหัสการตรวจสอบยืนยันโดยอัตโนมัติหากคุณไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณได้ชั่วคราว ให้คลิกหรือแตะ “ไม่ได้รับรหัสการตรวจสอบยืนยันใช่หรือไม่”จากนั้นในอุปกรณ์เครื่องใหม่ ให้เลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือของคุณหนึ่งหมายเลขเพื่อรับรหัสการตรวจสอบยืนยัน

   ถ้าการรับรองความถูกต้องแบบสองส่วนประกอบปิดอยู่แต่คุณต้องการเปิด ให้คลิกเปิดการรับรองความถูกต้องแบบสองส่วนประกอบ

   คุณสามารถเปิดหรือปิดการยืนยันตัวตนแบบสองส่วนประกอบและจัดการอุปกรณ์ที่คุณเชื่อถือและหมายเลขโทรศัพท์ได้เช่นกัน โดยลงชื่อเข้าสู่หน้าบัญชี Apple ID ของคุณ

  • การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน: ถ้าข้อมูลนี้ปรากฏแทนที่จะเป็นข้อมูลการยืนยันตัวตนแบบสองส่วนประกอบ แสดงว่า Apple ID ของคุณเปิดการยืนยันตัวตนแบบสองส่วนประกอบไว้แล้วถ้าคุณเห็นข้อความขอให้คุณเปลี่ยนการรับรองความถูกต้องแบบสองส่วนประกอบ ให้ดูบทความบริการช่วยเหลือของ Apple สลับจากการยืนยันความถูกต้องแบบสองขั้นตอนเป็นการรับรองความถูกต้องแบบสองส่วนประกอบ

จัดการอุปกรณ์ iCloud ของคุณ

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก iCloud จากนั้นคลิก รายละเอียดบัญชี

  เปิด การตั้งค่า iCloud สำหรับฉัน

 2. คลิก อุปกรณ์ จากนั้นดูหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อไปนี้:

  • ดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์: เลือกอุปกรณ์ในรายการด้านซ้ายตอบคำถามความปลอดภัยถ้าระบบถาม

  • เอาอุปกรณ์ออก:คลิกอุปกรณ์ในรายการด้านซ้าย แล้วคลิก เอาออกจากบัญชี

   หากคุณทำ Mac อุปกรณ์ iOS หรือ Apple Watch ที่มี watchOS 3 หาย คุณอาจสามารถระบุตำแหน่งและปกป้องอุปกรณ์นั้นๆ ได้แทนที่จะต้องเอาออกจากบัญชีของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การใช้ ค้นหา Mac ของฉัน และ ภาพรวมค้นหา iPhone ของฉัน ในวิธีใช้ iCloud

   หากคุณทำ Apple Watch ที่มี watchOS 2 หาย และได้เปิดใช้งานการล็อคการเปิดใช้งานไว้ ให้ทำเครื่องหมายอุปกรณ์เป็นสูญหายแทนที่จะเอาอุปกรณ์นั้นออกด้วยวิธีนี้ ระบบจะเรียกขอ Apple ID และรหัสผ่านของคุณเพื่อเปิดใช้งานและใช้ Apple Watch ของคุณอีกครั้งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูจัดการอุปกรณ์ของคุณในวิธีใช้ iCloud

   AirPods ของคุณจะปรากฏในรายการอุปกรณ์ในค้นหา iPhone ของฉัน แต่จะไม่ปรากฏในรายการอุปกรณ์บนหน้าบัญชี Apple ID ของคุณ, iCloud.com, iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac คุณสามารถเอา AirPods ของคุณออกจากบัญชีของคุณได้โดยใช้ค้นหา iPhone ของฉัน

   หมายเหตุ: หากคุณเอาอุปกรณ์ที่ได้ตั้งค่าเพื่อใช้ Apple Pay ออก Apple Pay ในอุปกรณ์นั้นจะถูกปิดใช้งาน และบัตรต่างๆ ของคุณจะถูกเอาออกจากอุปกรณ์นั้น แม้ว่าอุปกรณ์นั้นจะออฟไลน์อยู่ก็ตามสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ใช้ Wallet และ Apple Pay ใน Mac ของคุณ

   ถ้าคุณเอาอุปกรณ์ออกจากบัญชี iCloud ของคุณ แล้วอุปกรณ์นั้นเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตอีกครั้งในระหว่างที่ยังลงชื่อเข้าสู่ iCloud อุปกรณ์นั้นจะกลับมาปรากฏอีกครั้งในรายการอุปกรณ์ iCloudหากคุณไม่สามารถลงชื่ออกจาก iCloud ในอุปกรณ์นั้นได้ คุณอาจสามารถลบอุปกรณ์นั้นแบบระยะไกลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูภาพรวมค้นหา iPhone ของฉันในวิธีใช้ iCloud

เปลี่ยนวิธีการชำระเงิน

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก iCloud จากนั้นคลิก รายละเอียดบัญชี

  เปิด การตั้งค่า iCloud สำหรับฉัน

 2. คลิก การชำระเงิน จากนั้นดูหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อไปนี้:

  • เพิ่มวิธีการชำระเงิน:ปุ่มนี้จะปรากฏขึ้นหากคุณไม่ได้ตั้งค่าวิธีการชำระเงินของ Apple ID ของคุณเท่านั้นคลิกปุ่มนี้เพื่อป้อนข้อมูลบัตรเครดิตและที่อยู่เรียกเก็บเงินของคุณ

  • วิธีการชำระเงินหลัก: คลิกรายละเอียด แล้วเปลี่ยนข้อมูลบัตรเครดิตและที่อยู่จัดส่งของคุณ

  • วิธีการชำระเงินการแชร์กันในครอบครัว: ระบุบัตรเครดิตที่แชร์โดยสมาชิกครอบครัวสำหรับซื้อสินค้าใน iTunes Store, App Store และ iBooks Storeในการเปลี่ยน ผู้จัดการครอบครัวจะสามารถใช้การตั้งค่า iCloud หรือ iTunes ใน Mac หรืออุปกรณ์ iOS ของผู้จัดการครอบครัว

   วิธีการชำระเงินของการแชร์กันในครอบครัวจะไม่ปรากฏขึ้นหากคุณเป็นผู้จัดการครอบครัวและ Apple ID ที่คุณใช้ลงชื่อเข้า iCloud เป็น Apple ID เดียวกันกับที่คุณใช้ในการซื้อที่คุณแชร์กับครอบครัวของคุณในกรณีนี้ สมาชิกครอบครัวจะแชร์วิธีการชำระเงินหลักของคุณที่ใช้ในการซื้อสินค้าจาก iTunes Store, App Store และ iBooks Store

   ถ้าคุณเป็นผู้จัดการครอบครัวและคุณไม่ได้ใช้ Apple ID เดียวกันในการลงชื่อเข้าไปที่ iCloud และเพื่อแชร์สินค้าที่ซื้อ คุณจะสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินการแชร์กันในครอบครัวได้ใน iTunesสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Apple ID อื่น ให้ดู การแชร์สินค้าที่ซื้อกับครอบครัวของคุณ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ iTunes เพื่อเปลรายนวิธีการชำระเงิน ให้ดูการจัดการบัญชี iTunes Store ของคุณในวิธีใช้ iTunes

คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีของคุณโดยลงชื่อเข้าสู่หน้าบัญชี Apple ID ได้อีกด้วย