หาก Apple ID ของคุณถูกล็อคหรือปิดใช้งาน

หากคุณหรือผู้อื่นป้อนรหัสผ่านหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผิดซ้ำหลายครั้งเกินไป ให้ดูวิธีรับสิทธิ์การเข้าใช้งานบัญชีของคุณอีกครั้ง 

หากบัญชีของคุณถูกปิดใช้งานด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

หากคุณเห็นหนึ่งในข้อความเหล่านี้ หมายความว่า Apple ID ของคุณจะถูกล็อคโดยอัตโนมัติเพื่อปกป้องความปลอดภัยและคุณจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บริการใดๆ ก็ตามของ Apple

  • "Apple ID นี้ถูกปิดการใช้งานด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย"
  • "คุณไม่สามารถลงชื่อเข้าเพราะบัญชีผู้ใช้ของคุณถูกปิดใช้งานด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย"
  • "Apple ID นี้ถูกล็อคด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย"

คุณต้องรีเซ็ตรหัสผ่านเพื่อรับสิทธิ์การเข้าใช้งานอีกครั้ง เรียนรู้วิธีรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ 

หากบัญชีของคุณถูกปิดใน App Store และ iTunes Store

หากคุณเห็นข้อความที่ระบุว่าบัญชีของคุณถูกปิดใช้งานใน App Store และ iTunes Store ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อขอความช่วยเหลือ 

วันที่เผยแพร่: