macOS High Sierra

การใช้ศูนย์การแจ้ง

ศูนย์การแจ้งเตือนจะให้คุณดูรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับวันของคุณ เช่น การนัดหมาย สภาพอากาศ วันเกิด แม้กระทั่งเนื้อหาสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้วางแผนไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ และช่วยให้คุณตามอ่านการแจ้งเตือนที่คุณพลาดไปได้

ในการเปิดศูนย์การแจ้งเตือน ให้คลิกไอคอน ในแถบเมนู หรือใช้สองนิ้วปัดไปทางซ้ายจากขอบด้านขวาของแทร็คแพด

มุมมองวันนี้ที่กำลังแสดงสภาพอากาศและนาฬิกาโลกคลิกแถบการแจ้งเตือนเพื่อดูการแจ้งเตือนที่คุณพลาดไป

เคล็ดลับ: ในการปรับแต่งการแจ้งเตือนด้วยตัวเองหรือหยุดการแจ้งเตือน ให้คลิกไอคอนการตั้งค่าการแจ้งเตือนที่มุมขวาล่างสุดของศูนย์การแจ้งเตือน

ทำความรู้จักวันของคุณ

ในศูนย์การแจ้งเตือน ให้คลิก วันนี้ จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใดๆ ดังต่อไปนี้:

 • การรับรายละเอียด: คลิกรายการในวิดเจ็ตตัวอย่างเช่น คลิกรายการในวิดเจ็ตสภาพอากาศเพื่อให้แสดงการพยากรณ์รายชั่วโมงและการพยากรณ์ล่วงหน้าห้าวันหรือคลิกรายการในวิดเจ็ตปฏิทินเพื่อเปิดรายการในแอพปฏิทิน

 • การดำเนินการ: คลิกรายการวิดเจ็ตหรือกล่องกาเครื่องหมายของรายการนั้นตัวอย่างเช่น คลิกไอคอนในวิดเจ็ตสังคมเพื่อโพสต์ข่าวสารล่าสุดของคุณลงใน LinkedIn, Facebook, ทวิตเตอร์ หรือแอพข้อความหรือคลิกกล่องกาเครื่องหมายของการเตือนความจำเพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์

 • การปรับแต่งวิดเจ็ตด้วยตัวเอง: เลื่อนตัวชี้ไปไว้เหนือวิดเจ็ต จากนั้นคลิกปุ่มข้อมูล ที่ปรากฏ

 • การจัดลำดับวิดเจ็ตอีกครั้ง: คลิก แก้ไข ที่ด้านล่างสุดของมุมมองวันนี้ จากนั้นลากวิดเจ็ตขึ้นหรือลง

 • การเพิ่มหรือเอาวิดเจ็ตออก: คลิกแก้ไข (หรือจำนวนวิดเจ็ตใหม่ ถ้าแสดงอยู่) ที่ด้านล่างสุดของมุมมองวันนี้ในการเพิ่มวิดเจ็ตที่มีให้ใช้งานได้ ให้คลิกปุ่มเพิ่ม ในการเอาวิดเจ็ตออก ให้คลิกปุ่มเอาออก วิดเจ็ตนั้นจะถูกย้ายไปที่รายการวิดเจ็ตที่มี

 • การรับวิดเจ็ตเพิ่มเติม: คลิกแก้ไขที่ด้านล่างสุดของมุมมองวันนี้ คลิก App Store แล้วซื้อหรือดาวน์โหลดวิดเจ็ตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อและดาวน์โหลดรายการ ให้ดูที่ค้นหา ซื้อ และดาวน์โหลดแอพ

หากคุณไม่เห็นบัญชีตามที่คาดไว้ในวิดเจ็ตสังคม ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก ส่วนขยาย คลิก เมนูแชร์ จากนั้นเลือกบัญชีบัญชีที่สามารถโพสต์หรือส่งข้อความได้เท่านั้นที่จะแสดงในมุมมองวันนี้

เปิดการตั้งค่า ส่วนขยาย ให้ฉัน

ดูการแจ้งเตือนที่พลาดไป

ในศูนย์การแจ้งเตือน ให้คลิก การแจ้งเตือน จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใดๆ ดังต่อไปนี้:

 • การรับรายละเอียด: คลิกการแจ้งเตือนเพื่อดูรายการในแอพที่เกี่ยวข้องตัวอย่างเช่น คลิกการแจ้งเตือนของแอพเมลเพื่อดูอีเมลในแอพเมลเมื่อคุณเปิดรายการ รายการนั้นจะถูกเอาออกจากมุมมองการแจ้งเตือน

 • เอาการแจ้งเตือนออก: สำหรับวันหนึ่ง ให้คลิกปุ่มล้าง สำหรับการแจ้งเตือนแต่ละการแจ้งเตือน ให้เลื่อนตัวชี้ไปไว้เหนือการแจ้งเตือน แล้วคลิกปุ่ม

คุณสามารถเปิดหรือปิดตัวเลือกต่อไปนี้ได้อย่างรวดเร็วในศูนย์การแจ้งเตือน เพียงแค่ปัดลงแล้วคลิกที่ปุ่ม

 • เมื่อคุณเปิด Night Shift โหมดนี้จะทำงานจนถึงเวลาเที่ยงคืน เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น เวลาถัดไปที่กำหนดไว้ให้ปิดโหมด (อิงตามการตั้งค่าในการตั้งค่า Night Shift) หรือคุณปิดโหมดนั้นเอง

 • เมื่อคุณเปิดโหมดห้ามรบกวน โหมดนี้จะทำงานจนถึงเวลาเที่ยงคืน เวลาถัดไปที่กำหนดไว้ให้ปิดโหมด (อิงตามการตั้งค่าในการตั้งค่าการแจ้งเตือน) หรือคุณปิดโหมดนั้นเอง

  เมื่อเปิดห้ามรบกวน ไอคอนศูนย์การแจ้งเตือนในแถบเมนูจะจางลงคุณไม่เห็นหรือได้ยินเสียงว่ามีการแจ้งเตือนเข้ามา แต่ระบบจะเก็บการแจ้งเตือนเหล่านั้นไว้ในศูนย์การแจ้งเตือนซึ่งคุณสามารถดูในภายหลังได้