การสมัครรับและสินค้าที่ซื้อ

ค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการเกี่ยวกับการซื้อใน App Store, iTunes Store หรือ Apple Books ตลอดจนการสมัครใช้งาน Apple Music ของคุณ และอีกมากมาย

เปลี่ยนวิธีการชำระเงิน

ดูวิธีการชำระเงินในระบบ เลือกวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการให้เรียกเก็บเงินเป็นอันดับแรก หรืออัพเดทข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ

ดูแลบัญชีของคุณให้ปลอดภัย

ดูวิธีสังเกตอุบายหลอกลวงผ่านอีเมลและบัตรของขวัญที่พบได้ทั่วไป