การเรียกเก็บเงินและการสมัครรับ

ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามของคุณเกี่ยวกับการซื้อ การสมัครรับ การชำระเงิน และการเรียกเก็บเงิน

เปลี่ยนวิธีการชำระเงิน

ดูวิธีการชำระเงินในระบบ เลือกวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการให้เรียกเก็บเงินเป็นอันดับแรก หรืออัพเดทข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ

ดูแลบัญชีของคุณให้ปลอดภัย

ดูวิธีสังเกตอุบายหลอกลวงผ่านอีเมลและบัตรของขวัญที่พบได้ทั่วไป