การสมัครรับและสินค้าที่ซื้อ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่คุณซื้อใน App Store, iTunes Store, แอพ Apple TV หรือ Apple Books หรือเกี่ยวกับการสมัครรับต่างๆ อาทิ Apple Music

เปลี่ยนวิธีการชำระเงิน

ดูวิธีการชำระเงินในระบบ เลือกวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการให้เรียกเก็บเงินเป็นอันดับแรก หรืออัพเดทข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ

ดูแลบัญชีของคุณให้ปลอดภัย

ดูวิธีสังเกตอุบายหลอกลวงผ่านอีเมลและบัตรของขวัญที่พบได้ทั่วไป