หากวิธีการชำระเงินของคุณถูกปฏิเสธใน App Store หรือ iTunes Store

คุณไม่สามารถซื้อหรืออัพเดทแอพได้จนกว่าคุณจะเปลี่ยนหรืออัพเดทวิธีการชำระเงินของคุณ

หากคุณมียอดคงเหลือที่ยังไม่ได้ชำระใน App Store หรือ iTunes Store คุณอาจเห็นข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้

  • "มีปัญหาในการเรียกเก็บเงินกับรายการซื้อก่อนหน้า โปรดแก้ไขข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณเพื่อแก้ไขปัญหา"
  • "มีปัญหาในการเรียกเก็บเงินกับรายการซื้อก่อนหน้า คลิก ประวัติการซื้อ เพื่อดูและแก้ไขปัญหา หากคุณยกเลิก คุณจะไม่สามารถซื้อได้จนกว่าปัญหาการชำระเงินนี้จะได้รับการแก้ไข"

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เพิ่มวิธีการชำระเงินใหม่หรืออัพเดทข้อมูลการเรียกเก็บเงินสำหรับวิธีการชำระเงินปัจจุบันของคุณ จะมีการเรียกเก็บเงินยอดคงเหลือของคุณ จากนั้นคุณสามารถทำการซื้อสินค้าอื่นๆ และอัพเดทแอพของคุณซึ่งรวมถึงแอพฟรีได้

 

iPhone ที่แสดงหน้าจัดการการชำระเงินพร้อมด้วยวิธีการชำระเงินหลายวิธี บัตรเครดิตหนึ่งใบในรายการมีข้อความที่แจ้งว่าล้มเหลว

ดูว่าเหตุใดจึงไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินได้

เมื่อคุณดูรายการวิธีการชำระเงินของคุณ คุณอาจเห็นข้อความสีแดงที่สรุปว่าเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินดังกล่าวได้

หากมีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินหลักที่คุณบันทึกไว้ จะมีการเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นแทน ดูเกี่ยวกับวิธีการเรียกเก็บเงินสินค้าที่ซื้อ 

หากไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินใดๆ ของคุณได้ คำสั่งซื้อสุดท้ายของคุณจะยังไม่ได้รับการชำระเงิน ดูประวัติการซื้อของคุณเพื่อดูการซื้อล่าสุดและดูว่าคำสั่งซื้อใดที่ยังไม่ได้ชำระ

iPhone ที่แสดงรายละเอียดที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณแตะวิธีการชำระเงิน ข้อความแสดงข้อผิดพลาดแจ้งว่า 'การชำระเงินของคุณถูกปฏิเสธ โปรดอัพเดทหรือป้อนวิธีการชำระเงินใหม่แล้วลองอีกครั้ง'

อัพเดทหรือเปลี่ยนวิธีการชำระเงินของคุณ

คุณสามารถอัพเดทข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณหรือเพิ่มวิธีการชำระเงินได้ในการตั้งค่าบน iPhone, iPad หรือ iPod touch หรือใน iTunes บน Mac หรือ PC หากมีปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่เรียกเก็บเงินหรือวันหมดอายุ ให้แตะหรือคลิกวิธีการชำระเงินแล้วอัพเดทข้อมูลการชำระเงิน

หากคุณเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงิน ให้ใช้วิธีการชำระเงินที่ถูกต้องในประเทศหรือภูมิภาคของคุณด้วยเงินที่มีอยู่ในวิธีการชำระเงิน หากต้องการป้องกันไม่ให้มีคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระในอนาคต คุณสามารถเพิ่มวิธีการชำระเงินหลายวิธีใน Apple ID ของคุณ

หากคุณใช้การแชร์กันในครอบครัวและคุณเห็นข้อความเกี่ยวกับปัญหาการเรียกเก็บเงินจากการซื้อครั้งก่อน ผู้จัดการประจำครอบครัวจะต้องอัพเดทข้อมูลการเรียกเก็บเงิน


หากคุณพบการเรียกเก็บเงินที่ไม่คาดคิด

คุณสามารถขอเงินคืน*สำหรับการซื้อที่คุณไม่รู้จัก แต่คุณต้องชำระเงินสำหรับการซื้อก่อน และคุณยังสามารถยกเลิกการสมัครรับ หากคุณไม่ต้องการสมัครรับต่อไป

*การขอคืนเงินจะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาการคืนเงินและจะไม่มีการรับประกันการคืนเงิน โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม


ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากคุณโต้แย้งการเรียกเก็บเงินจาก App Store หรือ iTunes Store โปรดติดต่อสถาบันการเงินของคุณอีกครั้งเพื่ออนุมัติการเรียกเก็บเงินนั้นและการซื้อในอนาคตจาก App Store หรือ iTunes Store

หากคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกา คุณอาจต้องติดต่อสถาบันการเงินของคุณเพื่ออนุญาตให้มีการซื้อสินค้าข้ามประเทศ 

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: