ดูประวัติการซื้อของคุณใน App Store หรือ iTunes Store

ดูรายการแอพ เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี หนังสือ หรือรายการอื่นๆ ที่คุณซื้อด้วย Apple ID ของคุณ

หลังจากที่คุณซื้อคอนเทนต์จาก App Store, iTunes Store, หรือซื้อคอนเทนต์ดิจิตอลด้วย Apple ID ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดรายการที่ซื้อไว้บนอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้อีกครั้งได้ หากคุณต้องการดูรายการสินค้าที่ซื้อไว้ทั้งหมดของคุณตามลำดับตัวอักษร คุณสามารถดูได้ในประวัติการซื้อ ในประวัติการซื้อของคุณ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • ดูว่ามีการเรียกเก็บเงินคำสั่งซื้อกับบัญชีของคุณเมื่อใด
 • ดูวันที่ซื้อ
 • ส่งใบเสร็จทางอีเมลอีกครั้ง
 • รายงานปัญหาที่เกิดกับคอนเทนต์ที่ซื้อ

หากคุณไม่ได้กำลังเข้าสู่ระบบด้วย Apple ID เดียวกับที่คุณใช้เพื่อซื้อสินค้าใน App Store และ iTunes Store หากคุณใช้อุปกรณ์อื่น หรือหากคุณไม่เห็นรายการซื้อของคุณ ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่าง

 

 

คุณอาจเห็นการชำระเงินสำหรับการสมัครรับในรายการนี้ แต่คุณไม่สามารถจัดการการสมัครรับของคุณจากประวัติการซื้อได้ ดูวิธีดูและยกเลิกการสมัครรับ

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iTunes & App Store
 2. แตะ Apple ID ของคุณ จากนั้นแตะดู Apple ID ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
  หากคุณใช้การแชร์กันในครอบครัว คุณจะเห็นสิ่งที่คุณซื้อไว้ในประวัติการซื้อของคุณโดยใช้ Apple ID ของคุณ แต่คุณจะไม่เห็นสิ่งที่สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ซื้อ ลงชื่อเข้าด้วย Apple ID ของสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ เพื่อดูสินค้าที่สมาชิกซื้อ
 3. ปัดขึ้นไปที่ประวัติการซื้อ แล้วแตะ

สินค้าที่ซื้อจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ที่ถูกเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินที่คุณบันทึกไว้ คุณอาจเห็นส่วนรอดำเนินการที่ด้านบนสุดของประวัติ ซึ่งรายการที่อยู่ในส่วนนี้เป็นรายการที่ยังไม่เรียกเก็บเงินไปยังบัญชีของคุณ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว รายการที่ปรากฏในประวัติการซื้อคือรายการที่ดำเนินการช่วง 90 วันที่ผ่านมาเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนช่วงระยะเวลา ให้แตะ 90 วันที่ผ่านมาที่ด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นเลือกช่วงระยะเวลาที่คุณต้องการดู

แตะที่ > ทางด้านขวาของรายการเรียกเก็บเงินทั้งหมดเพื่อดูรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ รวมทั้งวันที่เรียกเก็บเงินและ ID คำสั่งซื้อ หากรายการเรียกเก็บเงินทั้งหมดมีมูลค่ามากกว่าศูนย์ คุณสามารถแตะส่งอีกครั้งที่ด้านล่างของหน้าจอรายละเอียดใบแจ้งหนี้เพื่อขอรับใบเสร็จใหม่ทางอีเมลได้

แตะที่รายการในใบแจ้งหนี้เพื่อดูวันที่ที่คุณซื้อหรือดาวน์โหลดรายการนั้น ซึ่งวันที่อาจไม่ใช่วันเดียวกับวันที่คุณถูกเรียกเก็บเงิน และเพื่อดูชื่อของอุปกรณ์ที่คุณใช้ซื้อรายการนั้นๆ หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินของรายการหนึ่งในประวัติการซื้อของคุณ เช่น การซื้อโดยไม่ตั้งใจหรือการซื้อซ้ำ ให้แตะ "รายงานปัญหา"

หากมีการเรียกเก็บเงินซ้ำ ให้ดูวิธีเปลี่ยนหรือยกเลิกการสมัครรับ

 

บน Mac หรือ PC

 1. เปิด iTunes หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
  หากคุณใช้การแชร์กันในครอบครัว คุณจะเห็นสิ่งที่คุณซื้อไว้ในประวัติการซื้อของคุณโดยใช้ Apple ID ของคุณ แต่คุณจะไม่เห็นสิ่งที่สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ซื้อ ลงชื่อเข้าด้วย Apple ID ของสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ เพื่อดูสินค้าที่สมาชิกซื้อ
 2. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณหรือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกบัญชี > ดูบัญชีของฉัน
 3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ จากนั้นคลิกดูบัญชี
 4. ที่หน้าข้อมูลบัญชี ให้เลื่อนลงไปยังประวัติการซื้อ คลิกดูทั้งหมด ทางด้านขวาของการซื้อล่าสุด คุณอาจต้องรอสักครู่เพื่อให้ประวัติการซื้อของคุณปรากฏ

สินค้าที่ซื้อจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ที่ถูกเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินที่คุณบันทึกไว้ คุณอาจเห็นส่วนรอดำเนินการที่ด้านบนสุดของประวัติ ซึ่งรายการที่อยู่ในส่วนนี้เป็นรายการที่ยังไม่เรียกเก็บเงินไปยังบัญชีของคุณ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว รายการที่ปรากฏในประวัติการซื้อคือรายการที่ดำเนินการช่วง 90 วันที่ผ่านมาเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนช่วงระยะเวลา ให้คลิก 90 วันที่ผ่านมาที่ด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นเลือกช่วงระยะเวลาที่คุณต้องการดู

คลิกหมายเลข ID คำสั่งซื้อทางด้านขวาของวันที่สั่งซื้อเพื่อดูรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ รวมถึงวันที่เรียกเก็บเงิน หากรายการเรียกเก็บเงินทั้งหมดมีมูลค่ามากกว่าศูนย์ คุณสามารถแตะส่งอีกครั้งที่ด้านล่างของส่วนรายละเอียดใบแจ้งหนี้เพื่อขอรับใบเสร็จใหม่ทางอีเมลได้

คลิก "เพิ่มเติม" ใต้ราคาของรายการเพื่อดูวันที่ที่คุณซื้อหรือดาวน์โหลดรายการนั้น ซึ่งวันที่อาจไม่ใช่วันเดียวกับวันที่คุณถูกเรียกเก็บเงิน และเพื่อดูชื่อของอุปกรณ์ที่คุณใช้ซื้อรายการนั้นๆ หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินของรายการหนึ่งในประวัติการซื้อของคุณ เช่น การซื้อโดยไม่ตั้งใจหรือการซื้อซ้ำ ให้คลิก "รายงานปัญหา"

หากมีการเรียกเก็บเงินซ้ำ ให้ดูวิธีเปลี่ยนหรือยกเลิกการสมัครรับ

 

หากคุณไม่เห็นสินค้าที่ซื้อหรือเห็นการเรียกเก็บเงินที่ไม่คาดคิด

 

ดูเพิ่มเติม

ความพร้อมให้บริการและคุณสมบัติของ Store อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: