ดูประวัติการซื้อของคุณใน App Store หรือ iTunes Store

ดูรายการแอพ เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี หนังสือ หรือรายการอื่นๆ ที่คุณซื้อด้วย Apple ID ของคุณ

iPhone X ที่แสดงตัวอย่างประวัติการซื้อ

หลังจากที่คุณซื้อคอนเทนต์จาก App Store หรือ iTunes Store หรือสั่งซื้อคอนเทนต์ดิจิตอลด้วย Apple ID ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดรายการที่ซื้อไว้บนอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้อีกครั้งได้ หากคุณต้องการดูรายการสินค้าที่ซื้อไว้ทั้งหมดของคุณตามลำดับตัวอักษร คุณสามารถดูได้ในประวัติการซื้อ ในประวัติการซื้อของคุณ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ดูว่ามีการเรียกเก็บเงินคำสั่งซื้อกับบัญชีของคุณเมื่อใด
 • ดูวันที่ซื้อ
 • ส่งใบเสร็จทางอีเมลอีกครั้ง
 • แจ้งปัญหาหรือขอคืนเงิน
 • ค้นหาตามยอดเงินที่เรียกเก็บ (บนเว็บ)
 • ดูว่าวิธีการชำระเงินใดที่ถูกเรียกเก็บเงิน


หากคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบด้วย Apple ID เดียวกับที่คุณใช้เพื่อซื้อสินค้าใน App Store และ iTunes Store หากคุณใช้อุปกรณ์อื่น หรือหากคุณไม่เห็นรายการซื้อของคุณ ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่าง

 

คุณอาจเห็นการชำระเงินสำหรับการสมัครรับในรายการนี้ แต่คุณไม่สามารถจัดการการสมัครรับของคุณจากประวัติการซื้อได้ ดูวิธีดูและยกเลิกการสมัครรับ

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iTunes Store & App Store
 2. แตะ Apple ID ของคุณ จากนั้นแตะดู Apple ID ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
  หากคุณใช้การแชร์กันในครอบครัว คุณจะเห็นสิ่งที่คุณซื้อไว้ในประวัติการซื้อของคุณโดยใช้ Apple ID ของคุณ แต่คุณจะไม่เห็นสิ่งที่สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ซื้อ ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ เพื่อดูสินค้าที่สมาชิกซื้อ
 3. ปัดขึ้นไปที่ประวัติการซื้อ แล้วแตะ
  iPhone X ที่แสดงหน้าจอการตั้งค่าบัญชี โดยไฮไลท์ประวัติการซื้อไว้

สินค้าที่ซื้อจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ที่ถูกเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินที่คุณบันทึกไว้ คุณอาจเห็นส่วนรอดำเนินการที่ด้านบนสุดของประวัติ ซึ่งรายการที่อยู่ในส่วนนี้เป็นรายการที่ยังไม่เรียกเก็บเงินไปยังบัญชีของคุณ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว รายการที่ปรากฏในประวัติการซื้อคือรายการที่ดำเนินการช่วง 90 วันที่ผ่านมาเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนช่วงระยะเวลา ให้แตะ 90 วันที่ผ่านมาที่ด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นเลือกช่วงระยะเวลาที่คุณต้องการดู ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณยังไม่พบสินค้าที่ซื้อหรือหากคุณพบการเรียกเก็บเงินที่ไม่คาดคิด

แตะที่ > ทางด้านขวาของรายการเรียกเก็บเงินทั้งหมดเพื่อดูรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ รวมทั้งวันที่เรียกเก็บเงินและ ID คำสั่งซื้อ หากรายการเรียกเก็บเงินทั้งหมดมีมูลค่ามากกว่าศูนย์ คุณสามารถแตะส่งอีกครั้งที่ด้านล่างของหน้าจอรายละเอียดใบแจ้งหนี้เพื่อขอรับใบเสร็จใหม่ทางอีเมลได้

iPhone X ที่แสดงตัวอย่างใบแจ้งหนี้ในประวัติการซื้อ

แตะที่รายการในใบแจ้งหนี้เพื่อดูวันที่ที่คุณซื้อหรือดาวน์โหลดรายการนั้น ซึ่งวันที่อาจไม่ใช่วันเดียวกับวันที่คุณถูกเรียกเก็บเงิน และเพื่อดูชื่อของอุปกรณ์ที่คุณใช้ซื้อรายการนั้นๆ หากต้องการขอคืนเงิน ให้แตะ "แจ้งปัญหา" เพื่อเปิดเว็บไซต์การขอคืนเงิน

iPhone X ที่แสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการนั้นในตัวอย่างใบแจ้งหนี้ ปุ่มแจ้งปัญหาจะอยู่ด้านล่างข้อมูล

หากมีการเรียกเก็บเงินซ้ำ ให้ดูวิธีเปลี่ยนหรือยกเลิกการสมัครรับ


บน Mac หรือ PC

 1. เปิด iTunes
 2. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณหรือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกบัญชี > ดูบัญชีของฉัน
  หน้าต่าง iTunes ที่เปิดเมนูบัญชีอยู่เบื้องหน้า โดยเลือกดูบัญชีของฉันไว้
 3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ จากนั้นคลิกดูบัญชี
  หากคุณใช้การแชร์กันในครอบครัว คุณจะเห็นสิ่งที่คุณซื้อไว้ในประวัติการซื้อของคุณโดยใช้ Apple ID ของคุณ แต่คุณจะไม่เห็นสิ่งที่สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ซื้อ ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ เพื่อดูสินค้าที่สมาชิกซื้อ
 4. ที่หน้าข้อมูลบัญชี ให้เลื่อนลงไปยังประวัติการซื้อ คลิกดูทั้งหมด ทางด้านขวาของการซื้อล่าสุด คุณอาจต้องรอสักครู่เพื่อให้ประวัติการซื้อของคุณปรากฏ
  หน้าต่าง iTunes ที่แสดงข้อมูลบัญชีอยู่

สินค้าที่ซื้อจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ที่ถูกเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินที่คุณบันทึกไว้ คุณอาจเห็นส่วนรอดำเนินการที่ด้านบนสุดของประวัติ ซึ่งรายการที่อยู่ในส่วนนี้เป็นรายการที่ยังไม่เรียกเก็บเงินไปยังบัญชีของคุณ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว รายการที่ปรากฏในประวัติการซื้อคือรายการที่ดำเนินการช่วง 90 วันที่ผ่านมาเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนช่วงระยะเวลา ให้คลิก 90 วันที่ผ่านมาที่ด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นเลือกช่วงระยะเวลาที่คุณต้องการดู ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณยังไม่พบสินค้าที่ซื้อหรือหากคุณพบการเรียกเก็บเงินที่ไม่คาดคิด

หน้าต่าง iTunes ที่แสดงตัวอย่างใบแจ้งหนี้ในประวัติการซื้อ

คลิกหมายเลข ID คำสั่งซื้อทางด้านขวาของวันที่สั่งซื้อเพื่อดูรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ รวมถึงวันที่เรียกเก็บเงิน หากรายการเรียกเก็บเงินทั้งหมดมีมูลค่ามากกว่าศูนย์ คุณสามารถแตะส่งอีกครั้งที่ด้านล่างของส่วนรายละเอียดใบแจ้งหนี้เพื่อขอรับใบเสร็จใหม่ทางอีเมลได้

หน้าต่าง iTunes ที่แสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการต่างๆ ในตัวอย่างใบแจ้งหนี้

คลิก "เพิ่มเติม" ใต้ราคาของรายการเพื่อดูวันที่ที่คุณซื้อหรือดาวน์โหลดรายการนั้น ซึ่งวันที่อาจไม่ใช่วันเดียวกับวันที่คุณถูกเรียกเก็บเงิน และเพื่อดูชื่อของอุปกรณ์ที่คุณใช้ซื้อรายการนั้นๆ หากต้องการขอคืนเงิน ให้แตะ "แจ้งปัญหา" เพื่อเปิดเว็บไซต์การขอคืนเงิน

หากมีการเรียกเก็บเงินซ้ำ ให้ดูวิธีเปลี่ยนหรือยกเลิกการสมัครรับ


บนเว็บ

คุณสามารถดูการซื้อล่าสุดของคุณโดยใช้เบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ใดก็ได้ ไปที่ reportaproblem.apple.com จากนั้นลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านที่คุณใช้สำหรับการซื้อใน App Store หรือ iTunes Store หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับรหัสการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

หากคุณใช้การแชร์กันในครอบครัว คุณจะเห็นสินค้าที่คุณซื้อโดยใช้ Apple ID ของคุณ แต่คุณจะไม่เห็นรายการที่สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ซื้อ ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ เพื่อดูสินค้าที่สมาชิกซื้อ

บนแท็บสินค้าที่ซื้อ

หน้าต่าง Safari เปิดไปที่ reportaproblem.apple.com โดยเลือกแท็บสินค้าที่ซื้อไว้

แตะหรือคลิกแท็บซื้อ จากนั้นแตะหรือคลิก "ทั้งหมด" เพื่อดูรายการการซื้อล่าสุดทั้งหมดของคุณ ยกเว้น Apple Music และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud หากคุณต้องการดูค่าใช้จ่ายสำหรับ Apple Music หรือพื้นที่เก็บข้อมูล iCloud หรือค่าใช้จ่ายจากการซื้อที่เก่ากว่า ให้ดูประวัติการซื้อของคุณผ่านการตั้งค่า หรือ iTunes

หากต้องการขอคืนเงิน ให้แตะหรือคลิก "แจ้งปัญหา"

หากมีการเรียกเก็บเงินซ้ำ ให้ดูวิธีเปลี่ยนหรือยกเลิกการสมัครรับ

บนแท็บใบเสร็จ

แตะหรือคลิกแท็บใบเสร็จเพื่อดูใบเสร็จรับเงินสำหรับการซื้อล่าสุด คุณจะเห็นจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากวิธีการชำระเงินที่คุณบันทึกไว้ และวิธีการจัดกลุ่มการซื้อบางรายการ คุณสามารถค้นหาได้จากยอดเงินที่คุณถูกเรียกเก็บ หากคุณต้องการดูค่าใช้จ่ายจากการซื้อที่เก่ากว่า ให้ดูประวัติการซื้อของคุณผ่านการตั้งค่า หรือ iTunes

สินค้าที่ซื้อจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ที่ถูกเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินที่คุณบันทึกไว้ คุณอาจเห็นส่วนรอดำเนินการที่ด้านบนสุดของประวัติ ซึ่งรายการที่อยู่ในส่วนนี้เป็นรายการที่ยังไม่เรียกเก็บเงินไปยังบัญชีของคุณ ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณยังไม่พบสินค้าที่ซื้อหรือหากคุณพบการเรียกเก็บเงินที่ไม่คาดคิด

หน้าต่าง Safari เปิดไปที่ reportaproblem.apple.com โดยแสดงตัวอย่างใบเสร็จอยู่

แตะหรือคลิกใบเสร็จที่ด้านขวาของรายการเรียกเก็บเงินทั้งหมดเพื่อดูรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ ซึ่งรวมถึงวันที่เรียกเก็บเงินและ ID คำสั่งซื้อ หากรายการเรียกเก็บเงินทั้งหมดมีมูลค่ามากกว่าศูนย์ คุณสามารถแตะหรือคลิกพิมพ์หรือส่งที่ด้านล่างของหน้าจอรายละเอียดใบแจ้งหนี้เพื่อขอรับใบเสร็จใหม่ทางอีเมลได้


หากคุณไม่เห็นสินค้าที่ซื้อหรือเห็นการเรียกเก็บเงินที่ไม่คาดคิด


ดูเพิ่มเติม


ความพร้อมให้บริการและคุณสมบัติของ Store อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค โปรดดูความพร้อมให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: