หากคุณเห็น 'apple.com/bill' ในใบแจ้งการทำรายการของคุณ

Apple.com/bill จะปรากฏในใบแจ้งยอดการทำรายการของคุณเมื่อคุณซื้อแอป เพลง ภาพยนตร์ หรือเนื้อหาอื่นๆ จาก Apple นอกจากนี้ยังปรากฏขึ้นเมื่อการสมัครสมาชิกต่ออายุและเมื่อสมาชิกในครอบครัวซื้อแอปหรือคอนเทนต์จาก Apple

วิธีดูว่าคุณถูกเรียกเก็บเงินค่าอะไร

  1. หากต้องการดูประวัติการซื้อของคุณ ให้ไปที่ reportaproblem.apple.com
  2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
  3. รายการซื้อจะปรากฏขึ้น หากต้องการดูสินค้าที่ซื้อของสมาชิกในครอบครัว ให้เลือก Apple ID แล้วเลือกสมาชิกในครอบครัว
  4. หากต้องการดูใบเสร็จแบบเต็มรวมภาษี ให้แตะหรือคลิกที่วันที่ การซื้อหลายรายการ รวมถึงการสมัครสมาชิก อาจถูกจัดกลุ่มไว้ในการเรียกเก็บเงินหนึ่งรายการ

หากมีการเรียกเก็บเงินสำหรับการสมัครสมาชิกที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้


หากคุณยังไม่สามารถระบุการเรียกเก็บเงินได้

หากไม่พบการเรียกเก็บเงินที่ตรงกันที่ reportaproblem.apple.com ดูว่าคุณใช้บัญชีอื่นเพื่อซื้อสินค้าหรือไม่

  1. ค้นหาอีเมลของคุณเพื่อหาคำว่า "ใบเสร็จรับเงินจาก Apple"
  2. มองหาใบเสร็จที่ตรงกับจำนวนเงินที่คุณเห็นในใบแจ้งการทำรายการของคุณ 
  3. ในใบเสร็จ ให้ดูว่าซื้ออะไรและใช้ Apple ID ใดบ้าง
    อีเมลที่แสดงใบเสร็จจาก Apple ที่มี Apple ID ของผู้ที่ทำการซื้อ

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากคุณตรวจสอบ reportaproblem.apple.com และใบเสร็จที่ส่งให้ทางอีเมลแล้ว และคุณยังไม่แน่ใจว่าทำไมคุณจึงถูกเรียกเก็บเงิน โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

วันที่เผยแพร่: