หากคุณไม่สามารถพิมพ์จาก Mac หรืออุปกรณ์ iOS

หากคุณไม่สามารถทำให้เครื่องพิมพ์ของคุณทำงานกับ Mac, iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ ขั้นตอนเหล่านี้อาจช่วยคุณได้

คุณอาจพบปัญหาเช่นนี้เมื่อคุณพยายามสั่งพิมพ์จาก Mac หรือ สั่งพิมพ์จากอุปกรณ์ iOS:

 • คุณไม่เห็นเครื่องพิมพ์จากอุปกรณ์ของคุณ หรือคุณได้รับข้อความที่ระบุว่าไม่พบเครื่องพิมพ์
 • คุณได้รับข้อความว่าไม่มีซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ของคุณ
 • คุณมีปัญหาการพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์บน Mac หรืออุปกรณ์ iOS

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟแสดงข้อผิดพลาดหรืออาการผิดปกติอื่นๆ ที่เกิดกับเครื่องพิมพ์ ให้อ่านเอกสารประกอบของเครื่องพิมพ์นั้นหรือติดต่อผู้ผลิต

หากเครื่องพิมพ์ของคุณเปิดใช้งาน AirPrint

หากเครื่องพิมพ์ของคุณเปิดใช้งาน AirPrint สำหรับการพิมพ์จาก Mac หรืออุปกรณ์ iOS ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการมีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับที่ Mac หรืออุปกรณ์ iOS ใช้1

หากยังคงพิมพ์ไม่ได้ ลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาต่อไปนี้

 • รีสตาร์ทเราเตอร์ Wi-Fi จากนั้นรีสตาร์ทเครื่องพิมพ์
 • ย้ายเครื่องพิมพ์ไปใกล้กับเราเตอร์ Wi-Fi มากขึ้น 
 • อัพเดทเครื่องพิมพ์และเราเตอร์ Wi-Fi ด้วยเฟิร์มแวร์ล่าสุดจากผู้ผลิต2 
 • อัพเดทซอฟต์แวร์สำหรับ Mac หรืออุปกรณ์ iOS ของคุณ

หากคุณใช้ Mac และยังคงไม่สามารถพิมพ์ได้ การรีเซ็ตระบบการพิมพ์อาจช่วยคุณได้ หรือติดต่อผู้ผลิตเครื่องพิมพ์เพื่อขอรับบริการช่วยเหลือ

หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่ได้เปิดใช้งาน AirPrint

หากคุณสั่งพิมพ์จาก Mac ไปยัง เครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้เปิดใช้งาน AirPrint ให้ดำเนินการดังนี้

 1. หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับ Mac ด้วยสายเคเบิล ให้ถอดสายจาก Mac ของคุณ
 2. ปิดเครื่องพิมพ์
 3. อัพเดทซอฟต์แวร์สำหรับ Mac ของคุณ Mac จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ล่าสุดสำหรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการอัพเดทเหล่านี้ให้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงไม่ควรติดตั้งซอฟต์แวร์จากผู้ผลิตเครื่องพิมพ์
 4. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ Mac อีกครั้ง หากทำได้
 5. เปิดเครื่องพิมพ์ และรอจนกว่าเครื่องพิมพ์จะเริ่มต้นระบบเสร็จสมบูรณ์
 6. เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน
 7. เลือกเครื่องพิมพ์จากในรายชื่ออุปกรณ์

หากครื่องพิมพ์ของคุณไม่ปรากฏในรายชื่ออุปกรณ์ในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน ให้คลิก ที่ด้านล่างของรายชื่อ จากนั้นเลือกคำสั่งเพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์หรือเครื่องสแกน หน้าต่างที่เปิดขึ้นจะมีอีกหลายวิธีที่คุณให้คุณค้นหาและเพิ่มเครื่องพิมพ์ เช่น โดยการใช้ที่อยู่ IP:

หากยังคงพิมพ์ไม่ได้ และเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ให้ดำเนินการดังนี้

 • รีสตาร์ทเราเตอร์ Wi-Fi จากนั้นรีสตาร์ทเครื่องพิมพ์
 • ย้ายเครื่องพิมพ์ไปใกล้กับเราเตอร์ Wi-Fi มากขึ้น
 • อัพเดทเครื่องพิมพ์และเราเตอร์ Wi-Fi ด้วยเฟิร์มแวร์ล่าสุดจากผู้ผลิต2

รีเซ็ตระบบการพิมพ์

หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้รีเซ็ตระบบการพิมพ์บน Mac วิธีนี้จะเป็นการลบเครื่องพิมพ์และเครื่องสแกนทั้งหมดออกจากการตั้งค่าเครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน รวมถึงงานพิมพ์และการตั้งค่าด้วย

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน
 2. กดปุ่ม Control บนคีย์บอร์ดค้างไว้ แล้วคลิกที่ใดก็ได้ในรายชื่ออุปกรณ์
 3. เลือก "รีเซ็ตระบบการพิมพ์" จากเมนูที่ปรากฏขึ้นมา

ลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

หากยังคงมีปัญหาอยู่กับ Mac หลังจากรีเซ็ตระบบการพิมพ์แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนขั้นสุดท้ายต่อไปนี้เพื่อลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ออก ขั้นตอนเหล่านี้ไม่ใช้กับเครื่องพิมพ์ AirPrint

 1. จากแถบเมนู Finder ให้เลือก ไป > ไปยังโฟลเดอร์ พิมพ์ /Library/Printers/ แล้วคลิก ไป
 2. โฟลเดอร์ Printers จะเปิดขึ้นมา เลือก แก้ไข > เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกทุกรายการในโฟลเดอร์ Printers 
 3. เลือก ไฟล์ > โฟลเดอร์ใหม่พร้อมกับสิ่งที่เลือก เพื่อใส่ทุกรายการที่เลือกไว้ลงในโฟลเดอร์ใหม่ที่ชื่อ "โฟลเดอร์ใหม่ด้วยรายการ" หากต้องการประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูล คุณสามารถลบโฟลเดอร์นี้ได้

หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้ผลิตเครื่องพิมพ์

1. ในสภาพแวดล้อมองค์กร คุณสามารถกำหนดค่าบันทึก DNS ให้เครื่องพิมพ์ที่รองรับการใช้งาน AirPrint สามารถปรากฏทั่วทั้งเครือข่ายอื่นๆ ได้ แทนการใช้เฉพาะเครือข่ายที่อุปกรณ์ของคุณสั่งพิมพ์ คุณยังสามารถใช้โปรไฟล์การกำหนดค่าใน iOS เพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ AirPrint ได้อีกด้วย

2. รายการอัพเดทเฟิร์มแวร์ เช่น สำหรับสถานีฐาน AirPort จะอัพเดทซอฟต์แวร์บนเครื่องพิมพ์หรือเราเตอร์ ไม่ใช่ซอฟต์แวร์บน Mac หรืออุปกรณ์ iOS หากเฟิร์มแวร์ล่าสุดจากผู้ผลิตมีอายุหลายปีแล้ว ผู้ผลิตอาจหยุดให้การสนับสนุนหรือการอัพเดทอุปกรณ์ ในกรณีนี้ คุณอาจต้องใช้เครื่องพิมพ์หรือเราเตอร์รุ่นที่ใหม่กว่า 

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: