Om kontrollen ändras laddas sidan om

Status på Apples serviceprogram

Det serviceprogram från Apple som du letar efter har avslutats. Om du vill se aktiva program kan du gå till sidan Apples serviceprogram.