Program för självbetjäningskonton

Apples program för självbetjäningskonton (SSA) har utformats för institutioner och företag som vill ha bekvämligheten att reparera sina egna produkter. Programdeltagare (”självbetjäningsorganisationer”) är endast auktoriserade att reparera produkter som de äger eller hyr.

Fördelar

Servicekonton drar nytta av följande fördelar:

 • Kan utföra reparationer på utvalda Apple-produkter
 • Behåller kontrollen över installerade produkter, kvaliteten och tiden för hela reparationsprocessen
 • Tillgång till Apples servicedelar, med undantag för felsökningsverktyg och -system
 • Leverans av ersättningsprodukter nästa dag, beroende på tillgången på delar och kontostatus
 • Tillgång till Apples supportfunktioner online för tekniska frågor och kontohantering
 • Tillgång till supportresurser: utbildningsmoduler, tekniska handböcker, supportartiklar, fakturering/utdrag, prestationsmätningar samt realtidschatt och support via e-post från Apple
 • Två kuponger för den inledande certifieringen

Krav

Organisationer som önskar ta del av programmet måste uppfylla följande krav:

 • Som minst totalt 1 000 installerade Apple-produkter (iPhone, iPad, iPod och Mac); inköpsbevis krävs
 • Beroende på produktfamiljen måste deltagare låta minst en tekniker slutföra certifieringen Apple-certifierade Macintosh-tekniker (ACMT) och/eller minst en tekniker slutföra iOS-kvalificeringen inom 90 dagar efter att kontot skapats
 • Införskaffa och använda en dedikerad diagnostikserver och 2D-streckkodsskanner, därutöver krävs arbetsbänk, vanliga och specialiserade reparationsverktyg samt korrekt utrustning för ESD-säkerhet inklusive jordade bänkskydd, handledsrem till tekniker och ESD-testutrustning
 • För reparationer får endast äkta Apple-delar som köps direkt från Apple användas oavsett om produktens garanti gäller eller ej
 • Deltagare kan använda programmet för Apple-produkter som ägs av deras organisation. Ingen service ges för produkter, garantier eller tillbehör från tredje part genom programmet
 • Hantera ett servicekonto hos Apple som inte är spärrat och har kredittillgång
 • Får inte utföra reparationer av maskinvara som omfattas av garantier som inte kommer från Apple

Programkostnader

 • Inga förstaårs eller årliga avgifter för att delta i programmet
 • Apples självstudiekurser ges online och utan ytterligare kostnad
 • Apples certifieringsexaminationer utöver de två ursprungliga kupongerna som gavs när kontot skapades

Alternativa servicekanaler

Organisationer som inte är kvalificerade för programmet för självservice kan använda de befintliga kanalerna för Apple-auktoriserad service och support: