macOS High Sierra

Ta bilder av skärmen

Du kan ta bilder (kallas för skärmavbilder) på hela skärmen eller på bara en del av den genom att trycka på vissa tangenter på tangentbordet. Om du t.ex. vill ta en bild av hela skärmen trycker du på skift-kommando-3.

Skärmavbilder sparas automatiskt som .png-filer på skrivbordet. Filnamnet börjar med ”Skärmavbild” och innehåller datum och tid då bilden togs.

Tips: Om du vill kopiera en skärmavbild så att du kan klistra in den någonstans – som i ett e-brev eller i en annan enhet – håller du ned kontrolltangenten samtidigt som du trycker på de andra tangenterna. Om du t.ex. vill kopiera hela skärmen trycker du på skift-kommando-kontroll-3.

Ta en bild på en del av skärmen

 1. Tryck på skift-kommando-4.

 2. Flytta hårkorspekaren till den plats där du vill att skärmavbilden ska börja.

 3. Tryck ned knappen på musen eller styrplattan och dra sedan över det område du vill avbilda.

 4. När du vill ta avbilden släpper du knappen på musen eller styrplattan.

  Avbryt genom att trycka på escape innan du släpper musknappen.

Ta en bild av ett fönster eller menyraden

 1. Tryck på skift-kommando-4.

 2. Tryck på mellanslagstangenten.

 3. Dra pekaren över området så att det markeras och klicka sedan.

  Avbryt genom att trycka på escape innan du klickar.

Ta en bild av en meny

 1. Öppna menyn så att menykommandona syns.

 2. Tryck på skift-kommando-4.

 3. Dra pekaren över hela menyn.

Om du inte vill ta med menytiteln trycker du på skift-kommando-4, trycker på mellanslagstangenten och flyttar kamerapekaren över menyn så att den markeras. Klicka sedan.

Vissa program, som DVD-spelare, tillåter inte att man tar bilder av skärmen.

Du kan också ta bilder av skärmen med programmet Skärmavbildning.

Öppna Skärmavbildning åt mig