macOS High Sierra

Skydda hårddisken för Time Machine-säkerhetskopiering

Vilka åtgärder som krävs för att skydda dina säkerhetskopior beror på om du säkerhetskopierar på en Time Capsule eller en annan nätverkshårddisk, eller på en hårddisk som är ansluten direkt till datorn.

Kryptera hårddisken för säkerhetskopiering

Det bästa sättet att skydda dina säkerhetskopior är genom att kryptera hårddisken som de ligger på. Om du byter från en okrypterad till en krypterad Time Capsule eller nätverkshårddisk för säkerhetskopiering raderas alla befintliga säkerhetskopior och en ny krypterad uppsättning säkerhetskopior skapas. När du byter lokalt ansluta hårddiskar (t.ex. en extern hårddisk) till krypterade säkerhetskopior bevaras dina data och krypteras.

Om du vill byta från ej krypterad till krypterad säkerhetskopiering måste du först ta bort skivan med säkerhetskopieringen och sedan ställa in den igen. Följ anvisningarna nedan:

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Time Machine.

  Öppna inställningspanelen Time Machine åt mig

 2. Klicka på Välj hårddisk eller Lägg till eller ta bort säkerhetskopieringsskiva (om du har flera säkerhetskopieringsskivor).

 3. Markera skivan för säkerhetskopiering och klicka på Ta bort skiva.

 4. Ställ sedan in skivan igen som en krypterad skiva för säkerhetskopiering.

  Läs mer i Välja en hårddisk för säkerhetskopiering och ange krypteringsalternativ.

Skydda en Time Machine eller annan nätverkshårddisk

Om du säkerhetskopierar till en hårddisk som används av flera personer, t.ex. en Time Capsule eller annan nätverkshårddisk, bör du komma ihåg att andra användare kan få tillgång till dina säkerhetskopieringar under vissa omständigheter.

 • Bara en administratör eller annan betrodd användare bör ha lösenordet till nätverksskivan som används för Time Machine-säkerhetskopior. Alla som känner till lösenordet till skivan kommer åt all information som finns säkerhetskopierad på den, oavsett från vem informationen ursprungligen kom. Om säkerhetskopian är krypterad är den skyddad för användare och nätverksadministratörer som känner till lösenordet till nätverksskivan, men inte lösenordet för krypteringen av säkerhetskopian.

 • Säkerhetskopiera inte känslig information på en nätverkshårddisk om du inte har fullt förtroende för nätverksadministratören som administrerar hårddisken. Välj istället att säkerhetskopiera på en hårddisk som du själv styr över, exempelvis en extern hårddisk som är ansluten till datorn.

 • Skapa säkerhet vid säkerhetskopiering till Time Capsule genom att låta en administratör skapar individuella konton på Time Capsule. Varje konto har en egen nätverksvolym och lösenord. Om du säkerhetskopierar på din egen kontovolym på Time Capsule kan andra användare inte komma åt dina säkerhetskopior om de inte har lösenordet.

  Obs! En Time Capsule som ställts in med individuella konton innehåller en delad volym. Se till att du väljer din egen volym som hårddisk för säkerhetskopiering. Använd det användarnamn och de anvisningar du fått av administratören. Den delade volymen är endast avsedd för information som alla användare ska ha tillgång till.

Skydda en hårddisk som är ansluten direkt till datorn

 • Om du säkerhetskopierar på en extern hårddisk utan att använda kryptering kan alla personer som kommer åt hårddisken läsa all information som säkerhetskopierats på den. Skydda hårddisken för säkerhetskopiering fysiskt så att obehöriga användare inte kommer åt den och förvara den på en säker plats.