macOS High Sierra

Ansluta en ny hårddisk för säkerhetskopiering till datorn

När du ansluter datorn till en ny hårddisk får du en fråga om du vill använda den för att säkerhetskopiera filer, såvida du inte redan har konfigurerat säkerhetskopiering med Time Machine.

  • Anslut en ny skiva till datorn och välj ett av följande i dialogrutan som visas:

    • Använd som hårddisk för säkerhetskopiering: Den första säkerhetskopian kan ta en stund att skapa, men du kan använda datorn under tiden. Time Machine fungerar bäst om hårddisken du säkerhetskopierar till endast används för säkerhetskopieringar.

    • Kryptera hårddisken: Om du säkerhetskopierar till en extern hårddisk utan kryptera den kan alla personer som kommer åt hårddisken läsa all information som finns på den.

    • Bestäm senare: Time Machine visar meddelandet igen varje gång du ansluter hårddisken.

    • Använd inte: Time Machine frågar inte igen när du ansluter till hårddisken.

Om datorn är i viloläge, eller skivan för säkerhetskopiering inte är ansluten när det är dags för en schemalagd säkerhetskopiering, blir säkerhetskopieringen inte utförd. Säkerhetskopieringar återupptas så fort datorn och hårddisken är tillgängliga igen.

På en dator som har APFS (Apple File System)-format sparar Time Machine, utöver säkerhetskopiorna på skivan för säkerhetskopiering, varje timme lokala ögonblicksbilder av alla filer på datorns inbyggda skiva. Om skivan för säkerhetskopiering inte är ansluten fortsätter Time Machine att spara lokala ögonblicksbilder på den inbyggda skivan och återupptar säkerhetskopieringen till skivan för säkerhetskopiering när du återansluter den.