macOS High Sierra

Välja en hårddisk för säkerhetskopiering och ange krypteringsalternativ

Slå på Time Machine, lägg till en hårddisk för säkerhetskopiering eller ändra till en annan, eller justera andra inställningar.

Obs! Det kan vara en god idé att ställa in Time Machine på kvällen så att den första säkerhetskopieringen kan göras under natten. Om du säkerhetskopierar till en Time Capsule eller AirPort Extreme (802.11ac) kan den inledande säkerhetskopieringen gå snabbare om datorn befinner sig i samma rum som Time Capsule eller AirPort Extreme (802.11ac) , eller om du ansluter datorn till en av Ethernetportarna på Time Capsule eller AirPort Extreme (802.11ac) . Efterföljande säkerhetskopieringar går snabbare.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Time Machine.

  Öppna inställningspanelen Time Machine åt mig

 2. Klicka på Välj hårddisk för säkerhetskopiering, Välj hårddisk eller Lägg till eller ta bort säkerhetskopieringsskiva.

  Alternativen som visas beror på om du redan har lagt till en eller flera hårddiskar för säkerhetskopiering.

 3. Välj en hårddisk från listan över skivor som redan används för säkerhetskopiering och som är tillgängliga.

  Time Machine kan inte säkerhetskopiera till en iPod eller en hårddisk formaterad för Windows. Om du ansluter en skiva som är formaterad för Windows kan den formateras om (vilket tar bort alla data permanent) till ett Mac-filsystem och användas till säkerhetskopiering.

 4. Markera ”Kryptera säkerhetskopior” för att öka säkerheten.

  Kryptering är inte tillgänglig om du använder en hårddisk som är direkt ansluten till datorn och är formaterad med en Apple-partitionskarta (APM) eller partitionerad som Huvudstartpost (MBR) och skivan har fler än en partition.

  Om kryssrutan är nedtonad håller du pekaren över den ett ögonblick för att se en förklaring, t.ex. att den markerade skivan måste formateras om eller partitioneras. Om ingen förklaring visas så stöds inte kryptering på den markerade skivan.

 5. Klicka på Använd skiva.

 6. Om du redan har ställt in en skiva klickar du på Ersätt [skivans namn] eller Använd båda.

  Om du redan har flera skivor för säkerhetskopiering visas inte detta alternativ.

 7. Om du ombeds att formatera om skivan kan du antingen formatera om den eller välja en annan skiva.

  Viktigt: Vid omformateringen raderas alla filer från hårddisken, så du bör bara formatera om den om du inte längre behöver filerna eller har kopierat dem till en annan hårddisk.

 8. Om du markerar ”Kryptera säkerhetskopior” (i steg 4) skriver du in ett lösenord för skivan för säkerhetskopiering.

  Du kanske måste ange lösenordet när du ansluter hårddisken till datorn, kopplar från hårddisken eller startar om datorn.

  Om du tidigare använt en Time Capsule eller nätverksansluten hårddisk för säkerhetskopior utan kryptering och vill aktivera kryptering nu måste Time Machine först radera den okrypterade säkerhetskopian innan krypterad säkerhetskopiering kan göras.

Använd flera skivor för säkerhetskopiering genom att upprepa du de här stegen för varje skiva.

Time Machine fungerar bäst om skivan du säkerhetskopierar till endast används för Time Machine-säkerhetskopieringar. Om hårddisken innehåller filer kommer Time Machine inte att säkerhetskopiera dessa filer och det lediga utrymmet för Time Machine-säkerhetskopior minskas.