macOS High Sierra

Återskapa en raderad användare

Om du sparat en raderad användares hemmapp kan du återskapa användaren och användarens hemmapp.

Vilken metod du använder beror på om hemmappen sparats som en skivavbild eller som en vanlig mapp.

Återskapa hemmappen från en skivavbild

 1. Öppna mappen Borttagna användare i Finder genom att välja Gå > Gå till mapp, ange /Användare/Borttagna användare och sedan klicka på Gå.

 2. Öppna skivavbildsfilen för den raderade användarens hemmapp.

  Filnamnet för skivavbilden börjar med användarens kontonamn och slutar med .dmg.

  Innehållet i hemmappen visas i ett nytt fönster.

 3. Håll ned alternativtangenten medan du drar den lilla symbolen i det nya fönstrets namnlist till mappen Användare. Klicka på Autentisera och ange namn och lösenord för en administratör för att fortsätta.

  Den raderade användarens hemmapp kopieras till mappen Användare.

  Den lilla symbolen på namnlisten i skivavbildsfönstret för en raderad användares hemmapp.
 4. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Användare och grupper.

  Öppna inställningspanelen Användare och grupper åt mig

 5. Klicka på låssymbolen för att låsa upp den och ange användarnamn och lösenord för en administratör.

 6. Klicka på lägg till-knappen under användarlistan.

 7. Klicka på popupmenyn Nytt konto och välj typ av användare.

 8. Ange ett fullständigt namn för användaren.

  Ett kontonamn skapas automatiskt.

 9. Om det behövs redigerar du kontonamnet så att det stämmer överens med namnet på den raderade användarens hemmapp.

 10. Ange ett lösenord för användaren i fälten Lösenord och Bekräfta. Skriv sedan en ledtråd som hjälper användaren att komma ihåg lösenordet. Om du vill använda lösenordsassistenten klickar du på nyckeln bredvid fältet Lösenord. Mer information finns i Tips om hur du skapar säkra lösenord.

 11. Klicka på Skapa användare.

 12. Klicka på Använd befintlig mapp.

Återskapa hemmappen från en sparad mapp

 1. Öppna mappen Användare i Finder genom att välja Gå > Gå till mapp, ange /Användare och sedan klicka på Gå.

  Den borttagna användarens hemmapp ligger i mappen /Användare och har samma namn som användarens kontonamn följt av (Raderat).

 2. Byt namn på den raderade användarens hemmapp genom att ta bort (Raderat), så att mappens namn stämmer överens exakt med kontonamnet för den raderade användaren.

  Du kanske blir ombedd att skriva in ditt namn och lösenord som administratör innan du kan ge mappen ett nytt namn.

 3. Följ stegen 4 till 12 i Återskapa hemmappen från en skivavbild.

När du har återskapat en användare från en sparad hemmapp kan du också göra något av följande:

 • Gör användaren till administratör: Markera Tillåt användaren att administrera datorn.

 • Hantera en användare med föräldrakontroller: Markera Aktivera Föräldrakontroll. Klicka på Öppna Föräldrakontroll och ställ sedan in begränsningar för användaren. Mer information finns i Ställa in föräldrakontroll.