macOS High Sierra

Vad finns i menyraden?

Menyraden finns överst på skärmen. Använd menyerna och symbolerna i menyraden till att välja kommandon, utföra åtgärder och kontrollera status.

Menyraden. Till vänster finns Apple-menyn och programmenyer. Till höger finns statusmenyer och symbolerna för Spotlight, Siri och Notiscenter.

Du kan ställa in ett alternativ i inställningspanelen Allmänt som automatiskt gömmer menyfältet. Det visas sedan bara när du flyttar pekaren till överkanten på skärmen.

Apple-meny

Apple-menyn finns i det övre vänstra hörnet av skärmen och innehåller kommandon för saker du gör ofta, som att uppdatera program, öppna Systeminställningar, låsa skärmen eller stänga av datorn. Mer information finns i Vad finns i Apple-menyn?.

Programmenyer

Programmenyerna finns bredvid Apple-menyn. Namnet på programmet du använder visas i fetstil, följt av andra menyer som ofta har standardnamn som Arkiv, Redigera, Format eller Fönster. Varje program har en hjälpmeny så att du enkelt kan få information om hur du använder ett program. Mer information finns i Använda den inbyggda hjälpen på datorn.

Programmenyer.

Varje meny innehåller kommandon, och många av dem är gemensamma för de flesta program. Kommandot Öppna finns t.ex. ofta i Arkiv-menyn. Läs mer om symbolerna i menykommandona i Vad betyder symbolerna som visas i menyer?.

Statusmenyer

Till höger i menyraden finns statusmenyer som normalt representeras av symboler. Använd de här menyerna till att kontrollera status för datorn eller snabbt komma åt funktioner – t.ex. slå på eller stänga av Wi-Fi eller kontrollera batteriets laddningsnivå.

Statusmenyer.

Du kan lägga till statusmenyer, som emojivisaren eller en symbolen för volymreglaget. Du kan också lägga till statusmenyer för vissa program när du installerar dem.

Du ändrar ordning på statusmenysymbolerna genom att hålla ned kommandotangenten samtidigt som du drar symbolerna. Om du vill ta bort en symbol håller du ned kommandotangenten och drar ut den ur menyraden.

Spotlight

Klicka på symbolen för Spotlight till höger om statusmenyerna när du vill använda Spotlight till att söka efter objekt på datorn med mera.

Siri

Efter Spotlight kommer symbolen för Siri . Klicka på den om du vill be Siri göra saker som att öppna filer och program, eller hitta saker på datorn och på internet. Du kan enkelt spara Siri-träffar lättillgängligt på skrivbordet eller i Notiscenter.

Notiscenter

Klicka på symbolen för Notiscenter längst till höger i menyraden så kan du använda Notiscenter till att visa detaljer om dagen och komma ikapp med notiser du missat.