macOS High Sierra

Vad betyder symbolerna som visas i menyer?

I många programmenyer visas tangentkombinationer, som Kommando-symbol följt av N, bredvid vissa menyalternativ. Symbolerna i tangentkombinationerna representerar de tangenter som kallas specialtangenter:

Genom att trycka på tangentkombinationerna som visas i menyerna kan du utföra åtgärder utan att öppna menyerna.

Specialtangent

Symbol

Kommando

Kommandosymbol

Skift

Skiftsymbol

Alternativ

Alternativsymbol

Kontroll

Kontrollsymbol

Returtangenten

Retursymbol

Backsteg

Backstegssymbol

Forward Delete

Forward Delete-symbol

Uppåtpil

Uppåtpilssymbol

Nedåtpil

Nedåtpilssymbol

Vänsterpil

Vänsterpilssymbol

Högerpil

Högerpilssymbol

Page Up

Page Up-symbol

Page Down

Page Down-symbol

Home-tangenten

Home-symbol

End

End-symbol

Högertabb

Högertabbsymbol

Vänstertabb

Vänstertabbsymbol

Escape (Esc)

Escape-symbol

Om du aktiverar flertangentlås i panelen Tangentbord i inställningspanelen Hjälpmedel visas symboler för tangenterna kommando, skift, alternativ och kontroll på skärmen när du trycker på dessa tangenter. Du öppnar inställningspanelen Hjälpmedel genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Hjälpmedel.

Öppna inställningspanelen Hjälpmedel åt mig