macOS High Sierra

Slå på och stänga av Bluetooth

Stäng av Bluetooth på platser där radiokommunikation kanske inte är tillåten, t.ex. i ett flygplan eller på sjukhus.

  • Klicka på Bluetooth-statussymbolen i menyraden och välj Slå på Bluetooth eller Stäng av Bluetooth.

    Om Bluetooth-statusmenyn inte visas i menyraden väljer du Apple-menyn > Systeminställningar, klickar på Bluetooth och markerar Visa Bluetooth i menyraden.

    Öppna Bluetooth-inställningarna åt mig

    Fråga Siri. Säg något i stil med: ”Avaktivera Bluetooth.” Läs mer om Siri.

    Funktioner som Kontinuitet, Instant Hotspot och Handoff kanske inte fungerar mellan datorn och andra enheter om Bluetooth är avaktiverat.

Du kan också slå av eller på Bluetooth i Bluetooth-inställningarna. Om du använder en extern USB-Bluetooth-adapter kanske Slå på Bluetooth och Stäng av Bluetooth inte visas i Bluetooth-inställningarna. Om den inte gör det stänger du av Bluetooth genom att koppla från adaptern.