Support för hjälpmedel på iPhone och iPad

Alla ämnen, resurser och kontaktalternativ du behöver för att använda hjälpmedel på iPhone och iPad.

Om Skärmhjälpmedel

Lär dig hur du använder Skärmhjälpmedel, som Färgfilter, med iOS 10 på iPhone, iPad eller iPod touch.

Aktuella ämnen

Resurser

Hjälpmedelsforum

Kontakta Apple-supporten

Hjälp mig med Hjälpmedel

Svara på några frågor så rekommenderar vi en lösning.